novinky z radnice

V našom predstavovaní osobností z oblasti medicíny, ktorých si pamätajú celé generácie Trnavčanov, nemôžeme vynechať dlhoročnú očnú lekárku, ktorá celé desaťročia zasvätila pedooftalmológii, teda detskej očnej medicíne. Brigita Piovarčiová (nar. 1. júna 1940 v Banskej Bystrici) je aj dnes aktívnou lekárkou v Mestskej poliklinike na Starohájskej ulici. S povzdychom sa nám posťažovala, ako ľutuje, že nemá komu odovzdať svoje medicínske žezlo. V celom regióne je totiž jedinou odbornou lekárkou, ktorá sa venuje problematike škuľavosti u detí a očným problémom, ktoré sa vyskytujú u piatich percent detskej populácie.

Brigita Piovarčiová vyrastala v dedinke Predajná na strednom Slovensku, kde sa narodila napríklad aj slovenská herečka Beta Poničanová. Po štúdiách a krátkej praxi v Banskej Bystrici prišla v polovici 60. rokov do Trnavy. Po druhej atestácii začas pôsobila ako zástupkyňa prednostu očného oddelenia Nemocnice s poliklinikou OÚNZ v Trnave. V roku 1974 po stáži v Prahe a Štramberku sa stala ordinárkou pre pedooftalmológiu v trnavskom spádovom území okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Tupozrakosť, slabozrakosť a škuľavosť trápili celé generácie detí aj ich rodičov. Po zriadení ortopticko-pleoptickej poradne a cvičebne v Trnave sa intenzívnejšie darilo liečiť tisícky detí. V jednej z materských škôl Brigita Piovarčiová v 70. rokoch zriadila triedu na intenzívnu liečbu detí s očným hendikepom, ktorú sa podarilo udržať do roku 1990. Od roku 1995 je jedinou certifikovanou oftalmologičkou pre niekdajší veľký okres Trnava. Niekoľko rokov bola aj školiteľkou ortoptických sestier pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a pravidelne prednášala aj na seminároch Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. Brigita Piovarčiová je držiteľkou pamätnej medaily predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Brigita Piovarčiová dnes s malou pacientkou Ninkou ↓

* V akom rodinnom prostredí ste vyrastali a ako vás formovalo v ďalšom nazeraní na život? V prípade mnohých lekárov ide najmä o vzory, ktoré vidia v rodičoch.

- Som dievča z dediny. Väčšinou, keď som prichádzala zo školy, doma už nikto nebol a na stole bol lístok s nápisom: „Jedlo máš tam a tam, hrable sme ti zobrali na pole”. Mama pochádzala zo šiestich súrodencov, otec zo štyroch. Bola som najstaršia, dobre som sa učila, takže som nemala problém mať nejaké vyššie méty. Mamička mala vzťah k zdravotníctvu a všetkému, čo s ním súvisí. Angažovala sa v Červenom kríži. Keby mala možnosť, iste by bola zdravotníčkou.

* Takže, keď si vaša mama túto túžbu nesplnila, podporovala ju u svojej dcéry.

- Toto moje zameranie v rodine podporovali všetci – aj preto, že mi zomrela sestra ešte ako novorodená... Išla som do Banskej Bystrice na vtedajšiu jedenásťročnú strednú školu. A napokon na Lekársku fakultu do Bratislavy. Mala som 17 rokov a už som mala po maturite, nemala som ešte 23, keď som bola promovaná lekárka. Po skončení medicíny som nastúpila v Banskej Bystrici v nemocnici na interné oddelenie. Každý mladý lekár sa najlepšie orientuje v internej medicíne, pretože tak je zamerané štúdium. Tam som však mala problém. Nevedela som „umierať” s pacientmi. Ubíjalo ma to, nedokázala som sa profesionálne odosobniť. Odišla som pri prvej príležitosti. Na očnom oddelení v nemocnici v Banskej Bystrici bolo voľné miesto. Tak som tam nastúpila spolu s terajším profesorom Izákom. Tu sme dostali kvalitnú prípravu na oftalmologickú prax.

*Vaša cesta do Trnavy v roku 1965 a presťahovanie súviseli s pracovnými povinnosťami vášho manžela, ktorý bol poľnohospodárskym odborníkom.

- Môj manžel bol vedecký pracovník vo Výskumnom ústave kukurice. Vyšľachtil niekoľko odrôd kukurice. Ako šľachtiteľ bol uznávaný vo svete a citovaný v rôznych poľnohospodárskych publikáciách. Rok pôsobil v USA na Univerzite v Laffayete a rok v africkej Zambii. Šľachtením kukurice sa zaoberali len v Trnave, tak som ho nasledovala. Pre mňa to bol prestup z nemocnice krajského formátu do nemocnice formátu okresného. Chcela som pokračovať v odbore očného lekárstva a pripraviť sa na atestáciu. A to sa mi podarilo. Na očnom oddelení pracoval pán primár Štefan Nyulassi, ktorý ocenil moje pracovné nasadenie, veľmi rýchlo mi umožnil operovať a samostatne ambulovať. Robili sme operácie šedého a zeleného zákalu a občas aj škúlenia.

* Ako ste sa zžívali s týmto prostredím? Predsa len, Banská Bystrica je mesto v kotline obkolesenej lesom.

- Keď som prišla z Banskej Bystrice, z prostredia hôr na nížinu, bola to pre mňa veľká zmena. Hory mi chýbali a chýbajú doteraz. Trnava bola vtedy zanedbané mesto. Keď som sa prešla po Hlavnej ulici, bola som sklamaná. V hĺbke duše som ľutovala, že som sa rozhodla sem prísť. Teraz je Trnava nádherná a som šťastná, že som Trnavčanka. V prvých rokoch sme mali problém s bývaním, pretože vtedy sa ešte len začali stavať družstevné byty. My sme naň museli čakať takmer rok. Dovtedy sme bývali v podnájme u Novosedlíkovcov. Prijali nás do svojej obývačky. Pán Novosedlík bol svokrom trnavského futbalistu Stana Jarábka. Môj manžel bol hádzanárom a futbalovým fanúšikom, takže sa mali s pánom Jarábkom stále o čom rozprávať. Vtedy bol trnavský futbal svetový. Po roku sme sa nasťahovali do bytu na Prednádraží a neskôr do centra mesta. Postupne som si tu našla veľa priateľov, ktorí mi pomohli v Trnave zapustiť korene.

V 70. a 80. rokoch sa využívali rôzne metódy zisťovania porúch zraku u detí ↓

* Pri pohľade do histórie trnavskej nemocnice sa dozvedáme, že očné oddelenie v nemocnici sa vybudovalo v roku 1953 z ordinariátu, ktorý vznikol už v roku 1939 na chirurgickom oddelení. Prvou osobnosťou tohto oddelenia bol už spomínaný Štefan Nyulassi. V roku 1956 bolo oddelenie presťahované do bývalého oddelenia gynekológie a pôrodnice a oddelenie malo 30 lôžok, jednu operačnú sálu a jednu ambulanciu. Od roku 1970 bol prednostom oddelenia Ondrej Szák.

- Bolo v tej najstaršej budove, ktorá je v nemocnici. Na prízemí bolo krčné a na poschodí očné oddelenie. V tom období prišli na oddelenie dve lekárky, Elena Valentová z Liberca a ja. Bola ťažká povaha, ale výborná oftalmologička, dokonca lepšia ako všetci, čo tam dovtedy pracovali. Od nej som sa veľa naučila. V nočných službách som čítala ňou napísané očné nálezy ako beletriu. Vedela naozaj ukážkovo popísať pacientov nález. Jej lekárske správy ma naučili precíznosti, ktorá mi zostala doteraz.

* Aké najčastejšie problémy sa vtedy riešili, pokiaľ ide o očné ochorenia? V prípade iných disciplín sa to rokmi menilo v porovnaní s dnešným obdobím. Ako to bolo v prípade očných chorôb?

- Aj sa to hanbím povedať, ale to je neporovnateľné. Jednak, diagnostika bola niekedy systémom kto z koho. Keď niekto niečo videl na očnom pozadí, a iný lekár to tak nevidel, záležalo na tom, ako kto vedel presadiť svoj názor. Teraz si posadíte pacienta k prístroju, a ten vám dá hotový výsledok. Terajší lekári majú lepšie diagnostické možnosti aj vďaka technickému rozvoju. Prvé operácie šedého zákalu sme robili až vtedy, keď pacient oslepol a šošovku sme vyberali pinzetou. Rany sa nešili, preto boli oveľa častejšie pooperačné komplikácie. Vnútroočné šošovky sme ešte nepoznali. Miesto toho sa dávali okuliare, tzv. horčičáky, to znamená +10 až +13 dioptrií, čo bolo esteticky veľmi rušivé. Keď sme dostali inštrument na prisatie šošovky pri operácii, to už bol zázrak. Vtedy sme si mysleli, že nič lepšie nemôže azda ani prísť. Prešlo niekoľko rokov a už sme mali novú metódu, a to vyberanie šošovky pomocou kryosondy pri -70°C. Najväčším problémom bolo šitie. Nemali sme nite a tenké ihly. Skúšali sme dva malé stehy, ale prinášalo to problémy. Napokon sme v laboratóriách na Dobrej Vode našli pomoc, a to potkanov. Usmrtili sme ich éterom, odstrihovali sme im chvosty a z nich sme vyberali kolagénové vlákna, ktoré sme používali ako nite. Bolo to veľmi prácne, ale pomohlo nám to, kým sa nezačali dovážať atraumatické stehy.

* Kedy sa rozhodlo, že sa budete venovať detskej oftalmológii, teda pedooftalmológii?

- Keď som prišla z Banskej Bystrice do Trnavy, tunajšie oddelenie nebolo na takej úrovni, akú som poznala predtým. A práve vtedy sa začalo uvažovať aj v Trnave o liečbe škúliacich a tupozrakých detí. Keďže sa týmto deťom nevenovala v celom okrese takmer žiadna pozornosť, rozhodla som sa ísť touto cestou. Bolo treba urobiť depistáž, teda vyhľadanie takýchto detí. V prvom rade som zapojila všetkých pediatrov. Po určitej dobe som ich presvedčila, že škúlenie nie je len kozmetická chyba, ale je to vážne očné ochorenie a netreba ho podceňovať. Na rozdiel od zákalov, ktoré postihujú starých ľudí, je chorobou detí. A keď sa nelieči včas, dieťa odchádza do života s obmedzenými možnosťami výberu povolania a trvalým zdravotným hendikepom. V tomto neoranom poli som sa teda rozhodla urobiť brázdu.

* Prihlásili ste sa na školenie v pedooftalmológii v Prahe a Štramberku, a to rozhodlo definitívne. Ambulanciu pedooftalmológie ste mali v priestoroch dnešnej Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

- Na spomínanom školení v Štramberku bola renomovaná pedooftalmologička, primárka Marie Ctiborková. Veľmi ma pre túto prácu nadchla. Takže sme si vyhrnuli rukávy a išli od druhej polovice 70. rokov do veľkej vyhľadávacej akcie problematických detí. Oslovili sme detských lekárov, rodičov, materské školy a verejnosť osvetovými článkami. Navyše sme urobili veľkú letákovú akciu pre mamičky v pôrodnici. Tak sme upozorňovali, že si musia všímať očká dieťaťa, pretože detský lekár pri bežnej prehliadke nemusí problém včas odhaliť. Navštevovali nás deti od troch rokov a boli sme jediné pracovisko v širokom okolí. Začalo sa nám ich hlásiť v ambulancii toľko, že stáli v rade až na schodoch. Preto našu ambulanciu presťahovali do univerzitných priestorov. Odvtedy sa nám podarilo zachytiť a liečiť takmer všetky škúliace a tupozraké deti v rajóne. Pribudli však aj nedonosené deti, ktoré sledujeme od narodenia až do dvoch rokov. V súčasnosti zaťažuje detské očká miniaturizácia, práca s tabletmi a smartfónmi, čo spôsobuje nemalé očné problémy .

* Spomínali ste, že detí, ktoré škúlia alebo majú iné očné problémy, je v populácii okolo 4 až 6 percent. To znamená, že keď pracujete v pedooftalmológii už toľko rokov, mali ste niekoľko tisícok pacientov.

- Nie všetky deti sa dostanú do takejto ambulancie. Dispenzarizovaných máme asi šesťtisíc a intenzívne liečime asi tisícpäťsto detí. Máme veľmi dobrú spoluprácu s pediatrami a zabehnutý dobrý chod ambulancie. Každý náš pacient je objednaný na presný dátum, preto nemusia rodičia čakať pred poliklinikou od skorého rána na časenku. Dokonca, ak rodičia neprídu s dieťaťom na kontrolu, predvoláme ich. Problém však je, že nemám v Trnave svojho nástupcu a už by som rada odovzdala tento rozbehnutý vlak inému vodičovi. Situácia je o to vážnejšia, že nemám ani tip na lekára, ktorého by som si postupne vychovala. Sociálne výhody lekárov z nemocníc ich veľmi nemotivujú ísť cestou súkromnej lekárskej praxe. Aj to je jedna z príčin tejto situácie. Pritom práca s detskými pacientmi je krásna a perspektívna, niekedy aj humorná. Keďže máme istú profesionálnu autoritu, je naša spolupráca s dieťaťom ľahšia ako napríklad pre učiteľov v škole. Vždy používam množné číslo, ale v ambulancii som mala výborné odborníčky – ortoptistky – panie Pösingerovú, Kižnanskú a Ševčíkovú.

* Vo vašich stopách ide aj váš syn Radovan (nar. v r. 1975). Ako očný lekár má za sebou celý rad úspechov. Od roku 2011 pracuje na Očnej klinike NeoVizia v Bratislave ako primár operatér pre refrakčnú, kataraktovú a vitroretinálnu chirurgiu. V slovenskej očnej chirurgii mu patrí niekoľko prvenstiev ako sú prvé laserové operácie dioptrií a sivého zákalu s použitím rôznych druhov laserov, implantácie fakických šošoviek a široké používanie multifokálnych šošoviek.

- Môj syn je špeciálny prípad. Keď mal sedem rokov, zomrel mu otec. Mala som 43 rokov. V Trnave sme nemali príbuzných, a moja dcéra už študovala v Nitre a bývala tam v internáte. Syn teda chodieval so mnou do služieb v nemocnici. Tie som si brala v piatok, aby nemusel ráno vstávať do školy. Už ako desaťročný poznal všetky prístroje na očnom oddelení. Všetko v tejto oblasti ho zaujímalo. Má výbornú vizuálnu pamäť a umelecké nadanie, mal perspektívu ísť na architektúru. No rozhodol sa pre medicínu. A to aj napriek tomu, že som ho odhovárala. Nedal sa odradiť. Vyštudoval medicínu a momentálne pracuje s najmodernejšími prístrojmi na špičkovom pracovisku. Keď mu rozprávam o mojich začiatkoch a vtedajších možnostiach pri operáciách, len sa pousmeje.

* Ste lekárkou, ktorej prešla rukami významná časť populácie dnešných Trnavčanov. Bývate už dlhé roky v centre mesta, čiže prejsť sa po Trnave pre vás znamená neustále stretávať svojich pacientov. S humorom by sme mohli povedať, že vás spoznávajú aj vďaka tomu, že ste ich zbavili očných problémov.

- Už som spomínala, že som bola znechutená, keď som sem prišla v 60. rokoch. V tom čase sme radi pravidelne odchádzali z Trnavy na výlety a lyžovačky k nám na Horehronie. Dnes je to presne naopak. Mám tu veľa vďačných pacientov. A keďže škuľavosť je často dedične podmienená, do ambulancie mi chodí už tretia generácia pacientov. Cítim sa dobre aj s mojimi trnavskými priateľmi, veď som v Trnave s nimi už viac ako päťdesiat rokov. V Trnave som skrátka doma.

Martin Jurčo, foto autor a archív B.P.

 

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.6 (5x hodnotené)

zzzzz

michael kors


ray ban sunglasses


cardinals jersey


cheap uggs


ray ban sunglasses outlet


denver broncos jerseys


detroit lions jerseys


oakley sunglasses


hugo boss sale


nike blazer pas cher


ugg boots


true religion jeans


hermes belts


christian louboutin shoes


oakley sunglasses


ecco shoes


michael kors outlet


new england patriots jerseys


coach factory outlet


coach outlet online


true religion outlet


jaguars jersey


cheap uggs


fitflops sale clearance


coach outlet


chicago bulls


ugg boots


new balance shoes


ugg outlet


oklahoma city thunder


cheap jordan shoes


boston celtics


michael kors handbags


nike blazer


nike tn


cheap ray bans


cheap michael kors handbags


coach outlet


michael kors


ugg boots


sac longchamp


longchamp


atlanta falcons jersey


coach outlet


ralph lauren outlet


ravens jerseys


michael kors outlet store


polo ralph lauren


nike blazer pas cher


coach outlet online


air jordan 8


louboutin shoes


ugg boots


oakley sunglasses


houston texans jerseys


red valentino


bengals jersey


nike outlet store


fitflops sale clearance


coach factory outlet


yeezy shoes


oakley sunglasses wholesale


nike tn pas cher


gucci borse


ray ban sunglasses


louis vuitton sacs


nike shoes


bears jerseys


kate spade


michael kors handbags


chicago bulls jersey


ray ban sunglasses outlet


ugg outlet


omega watches for sale


fitflops shoes


adidas nmd


ugg outlet


nike outlet


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren


yeezy boost 350 black


green bay packers jerseys


rolex watches


ugg boots


rolex replica


nike factory outlet


michael kors handbags


ray ban sunglasses outlet


jordan shoes


michael kors handbags wholesale


christian louboutin shoes


nike factory store


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet


michael kors uk


longchamp handbags


valentino shoes


golden state warriors


ugg outlet


coach outlet


new york giants jerseys


nike store


nike outlet


ugg outlet


fitflops sale


ralph lauren outlet


michael kors handbags outlet


oakley sunglasses wholesale


cheap jordan shoes


salvatore ferragamo


coach outlet online


ugg boots


minnesota vikings jerseys


ugg boots


nike shoes


ugg outlet


ralph lauren


michael kors handbags sale


ralph lauren


michael kors handbags


ugg boots


nike outlet


ed hardy outlet


philadelphia eagles jerseys


ugg boots


ralph lauren outlet


nike roshe run


falcons jersey


indianapolis colts jerseys


oakley sunglasses


mlb jerseys


cheap jerseys


reebok shoes


nike air force 1


new balance outlet


dolce and gabbana


michael kors handbags


coach handbags


christian louboutin outlet


oakley sunglasses


ugg outlet


instyler max 2


carolina panthers jersey


ugg boots


cheap nike shoes


coach outlet


new orleans saints jerseys


ralph lauren outlet online


coach outlet


nike huarache


saints jerseys


boston celtics jersey


steelers jerseys


saics running shoes


nike trainers


michael kors uk


ralph lauren polo


asics shoes


kate spade outlet


michael kors handbags


christian louboutin


true religion outlet


nike outlet


san diego chargers jerseys


reebok outlet


ray ban sunglasses outlet


ugg boots


cheap ray bans


jordan 4


kate spade handbags


pandora jewelry


montblanc pens


los angeles clippers


michael kors handbags


miami heat jersey


christian louboutin outlet


michael kors handbags


supra shoes


ugg boots


replica watches


converse shoes


jimmy choo


coach outlet online


replica watches


ugg boots


ugg boots


adidas yeezy


michael kors outlet


ed hardy clothing


jordan shoes


nike blazer


san antonio spurs


coach


cheap snapbacks


cheap jordan shoes


seahawks jersey


ed hardy


christian louboutin outlet


ugg boots


ralph lauren outlet


ugg boots


nike outlet


nike free 5


michael kors outlet


converse trainers


polo ralph lauren


coach outlet


ecco shoes outlet


ugg outlet


pittsburgh steelers jersey


ugg outlet


jordan 4


eagles jerseys


gucci sito ufficiale


omega watches


moncler outlet


coach outlet online


ugg outlet


adidas nmd runner


coach outlet


kobe 9 elite


carolina jerseys


chicago bears jerseys


ed hardy uk


ugg outlet


arizona cardinals jerseys


michael kors outlet


dolce and gabbana outlet


michael kors outlet


nike huarache trainers


kate spade


cheap ray bans


nike shoes


louis vuitton pas cher


ugg boots


ray ban sunglasses


ugg boots


jordan shoes


ugg boots


ralph lauren pas cher


nhl jerseys


cheap ray ban sunglasses


ugg outlet


los angeles clippers jerseys


san antonio spurs jerseys


ralph lauren


miami heat


ugg boots


ugg outlet


redskins jerseys


hugo boss sale


christian louboutin shoes


michael kors outlet


nike shoes


cowboys jerseys


jordan shoes


cheap basketball shoes


fitflops sale clearance


versace shoes


vikings jerseys


polo outlet


oklahoma city thunder jerseys


tennessee titans jersey


ugg boots


michael kors outlet online


mont blanc pens


nike free


jerseys wholesale


toms shoes


new york knicks jersey


ugg outlet


michael kors handbags


ugg outlet


nike shoes


coach outlet online


pandora charms


giants jersey


nba jerseys


longchamp outlet


fitflops sale clearance


ralph lauren outlet


titans jersey


ugg outlet


mbt shoes


baltimore ravens jerseys


polo ralph lauren


ray ban sunglasses


coach factory outlet


michael kors outlet clearance


jordan shoes


golden state warriors jerseys


texans jerseys


ugg boots


true religion outlet


supra shoes sale


oakland raiders jerseys


christian louboutin shoes


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ralph lauren


michael kors handbags


mont blanc pens


cleveland cavaliers


patriots jerseys


cheap nba jerseys


ugg outlet


toms outlet


ugg boots


fitflops sale clearance


colts jerseys


washington redskins jerseys


michael kors handbags outlet


nike outlet


michael kors handbags


ugg boots


basketball shoes


michael kors handbags


michael kors handbags


ugg outlet


ralph lauren


cheap ugg


ugg outlet


nike air huarache


ugg outlet


adidas nmd r1


air max 90


miami dolphins jerseys


coach outlet


pandora jewelry


fitflops


prada shoes


yeezy boost 350 white


michael kors handbags


nike blazer low


michael kors handbags


michael kors uk


oakley sunglasses


michael kors handbags


skechers outlet


jacksonville jaguars jersey


ugg boots


cheap oakley sunglasses


cleveland browns jerseys


lions jerseys


ugg outlet


ugg boots


michael kors handbags


nike outlet


nike roshe


ray ban sunglasses


ugg boots


montblanc pens


coach outlet


coach outlet


coach outlet


ugg boots


chargers jerseys


nike shoes


yeezy boost 350


pandora jewelry


49ers jersey


michael kors outlet online


raiders jerseys


cheap oakley sunglasses


nike factory outlet


ferragamo shoes


ugg outlet


polo ralph lauren


replica rolex


ralph lauren outlet


coach outlet


ralph lauren


rolex replica watches


air force 1 shoes


broncos jerseys


ugg outlet


michael kors outlet


fitflops sale


replica watches


ugg outlet


seattle seahawks jerseys


packers jerseys


ray ban sunglasses


ralph lauren


fitflops


cheap mlb jerseys


coach handbags


longchamp le pliage


ugg boots


nike trainers


ugg boots


ugg boots


oakley sunglasses


cheap ugg


ugg boots


hugo boss outlet


ugg outlet


nike outlet store


ugg boots


ugg outlet


air jordan 4


ugg boots


christian louboutin outlet


snapbacks wholesale


oakley vault


hermes belt


instyler max


versace


nike huarache


polo ralph lauren outlet


chaussure louboutin pas cher


true religion jeans


pandora outlet


ray ban sunglasses outlet


cheap ray bans


michael kors uk


cleveland cavaliers jersey


coach handbags


hugo boss


kate spade outlet


michael kors handbags sale


mont blanc pens


nike air huarache


michael kors outlet


cheap jordans


dolphins jerseys


chaussure louboutin


nike factory store


buffalo bills jerseys


coach outlet store


coach outlet


nike huarache


michael kors handbags


true religion outlet


kobe 9


polo outlet


los angeles lakers


kate spade outlet


ugg boots


michael kors handbags


mont blanc pens outlet


dallas cowboys jersey


nike air max 90


ugg boots


longchamp outlet


jordan 8


ugg outlet


ugg outlet


michael kors outlet


true religion jeans


nike trainers


ray ban sunglasses


michael kors handbags wholesale


los angeles lakers jerseys


jets jersey


jimmy choo shoes


dolce and gabbana shoes


gucci outlet


cheap nike shoes


ugg outlet


kansas city chiefs jerseys


browns jerseys


new york jets jerseys


cheap michael kors handbags


michael kors outlet


ugg boots


nike air huarache


replica rolex


ugg boots


pandora charms


michael kors uk


coach outlet online


coach factory outlet


gucci sale


ugg boots


cheap jordans


cheap oakley sunglasses


cincinnati bengals jerseys


coach outlet


true religion jeans


ray ban sunglasses


skechers shoes


coach outlet


air jordan 4


chiefs jersey


cheap nfl jerseys wholesale


prada shoes outlet


moncler jackets


mbt shoes online


coach handbags


bills jerseys


nike trainers uk


san francisco 49ers jerseys


michael kors outlet online


cheap nfl jerseys


ugg outlet


new york knicks


adidas nmd


cheap nhl jerseys


nike huarache


coach factory outlet