novinky z radnice

Zvyšok pôvodného lužného lesa v blízkosti strelnice s názvom Štrky by sa mal dočkať revitalizácie. Mesto Trnava sa zapojilo do projektu LUMAT CE89 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2014 – 2020. Hlavnou myšlienkou projektu je prispieť k udržateľnému využitiu územia v rámci integrovaného environmentálneho manažmentu mestských funkčných oblastí.

Štrky sú vďaka svojej ekologickej hodnote i rekreačno-oddychovému potenciálu cenným územím pre mesto a jeho obyvateľov. Lokalita však potrebuje komplexnú revitalizáciu; najväčším problémom sú tu rozptýlené divoké skládky komunálneho a stavebného odpadu a tiež invázne a rizikové dreviny v havarijnom stave.

V pláne je vyčistenie lesíka a vybudovanie vodnej plochy s výmerou cca 2 000 m2. Prebytočná zemina po vyhĺbení jazierka vytvorí slnečný kopec na opaľovanie a odpočinok. Pri jazere budú lavičky na posedenie, altánok a kamenný gril. Lesíkom povedie sieť prírodných chodníčkov v dĺžke 1 000 až 1 200 metrov, pribudne tu i nové osvetlenie. Všetok mobiliár bude z prírodných materiálov. Cieľom projektu je pretvoriť Štrky na príjemnú oddychovú zónu uprostred zelene, sprístupniť ju širokej verejnosti a zároveň zväčšiť plochu dostupných lokalít prírodného charakteru v trnavskom regióne.

Na revitalizáciu Štrkov je vyčlenených 64 500 eur. Práce by mali byť hotové do prvej polovice roka 2019.

Projektové partnerstvo LUMATu tvorí 13 zahraničných partnerov, Slovensko zastupujú Mesto Trnava a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Revitalizácia Štrkov je jednou z dvoch pilotných investícií, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať (druhou je revitalizácia lokality Ruda Slaska v susednom Poľsku). Ostatné aktivity tohto projektu zahŕňajú tvorbu metodík, stratégií, akčných plánov a materiálov na ďalšie vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti.

(vm)

Zatiaľ nehodnotené