novinky z radnice

z referátu dopravného urbanizmu odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu

♦ Súčasným trendom v zahraničí je znižovanie negatívneho dopadu automobilovej dopravy v centrách miest. Mestá ako Madrid, Oslo, Londýn či Paríž ju chcú postupne minimalizovať a motivovať ľudí k využívaniu hromadnej dopravy či bicykla. Aký postoj k tomuto trendu dnes zaujíma Mesto Trnava?

- Mesto Trnava má v oblasti mobility obyvateľov v tomto smere oproti veľkým metropolám obrovskú výhodu. Mesto je rovinaté, kompaktné a z jednej strany na druhú to nie je viac než pár kilometrov. Nemusíme preto vymýšľať žiadne komplikované riešenia, postačí zhodnotiť potenciál, ktorý mesto má.

V súčasnosti mestská samospráva pripravuje vypracovanie tzv. Plánu udržateľnej mobility, ktorý bude financovaný z eurofondov. Plán udržateľnej mobility je základný strategický dokument, ktorý má na základe rozsiahlych dopravných, ekonomických a demografických analýz navrhnúť opatrenia, ktoré umožnia zlepšiť život v meste. Zameriava sa na riešenia v oblasti pešieho pohybu, cyklistickej dopravy, verejnej dopravy alebo automobilovej či nákladnej dopravy. Plán by mal byť vypracovaný za účasti odbornej i laickej verejnosti, aby bolo možné stanoviť optimálne riešenia pre všetkých obyvateľov. Mesto momentálne pripravuje verejné obstarávanie na spracovateľa.

K udržateľnej mobilite v meste však už dnes prispieva výstavba cyklotrás. V Trnave je veľká tradícia cyklistickej dopravy a podľa sčítania z roku 2007 sa v trnavských domácnostiach nachádza viac ako 40 000 bicyklov. Peši sa po meste podľa tohto sčítania pohybovalo až 45% obyvateľov.

Na území mesta je v súčasnosti takmer 15 km cyklotrás, ku ktorým by každý rok mali pribúdať ďalšie, aby vytvorili ucelenú sieť umožňujúcu obyvateľom bezpečný a čo najrýchlejší pohyb po meste. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia ulíc Halenárskej a Šrobárovej, kde sa myslelo aj na cyklodopravu. V prípade Halenárskej pôjde o upokojenie dopravy a vyznačenie cyklopiktokoridoru, na Šrobárovej bude nový cyklochodník. V tohtoročnom rozpočte mesta je okrem toho zahrnutá výstavba viacerých cyklotrás, ktoré nadväzujú na už existujúce, aby spríjemnili a zjednodušili pohyb bicyklom po čo najväčšom území mesta. Z juhu už do centra smeruje trasa cez Zelenečskú ulicu, ktorá bude v tomto roku doplnená o úsek vedúci cez Ulicu Andreja Žarnova po Námestie SNP, čím vznikne prepojenie juhu s centrom mesta. Podobne doplní trasu cez Park Janka Kráľa krátke spojenie okolo železničného depa k asfaltovej ceste smerujúcej do Kamenného mlyna. Novou trasou bude cyklochodník cez Moyzesovu a Bottovu ulicu, ktorý prepojí cyklotrasy na Ulici T. Vansovej s Parkom Janka Kráľa, čím vytvorí lepšie podmienky aj na dochádzanie do viacerých škôl v tejto oblasti. V rozpočte už bol navrhnutý aj cyklochodník cez Hlbokú ulicu, ku ktorému bola minulý rok vypracovaná projektová dokumentácia. Momentálne je však z rozpočtu tento projekt vyčlenený, hoci dobudovanie tejto cyklotrasy by uzatvorilo „cyklistický obchvat“ okolo hradieb. Trasa cez Zelený kríček pribudne v rámci revitalizácie tohto priestoru v budúcom roku.

Infraštruktúra je jednou zo základných podmienok pre väčšie využívanie bicykla na pohyb po meste, avšak nie jedinou.Tento rok sa mesto opäť zapája do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli, ktorá bude už tradične prebiehať v máji. V septembri sa uskutoční Európsky týždeň mobility, v rámci ktorého sa budeme rozprávať o tom, ako by mohla vyzerať trnavská doprava. Viac pozornosti chceme venovať mladým ľuďom, lebo majú vlastný, stereotypom neskazený pohľad na svoje okolie.

Komplexné riešenie dopravy na území mesta je však dlhodobý a sústavný proces a dopravné návyky sa nedajú meniť zo dňa na deň. Doprava nie je len o tom, koľko ľudí či vozidiel sa dokáže prepraviť po komunikáciách. Mobilita je primárne o tom, ako sa chceme v meste cítiť. Ak sa niekto opýta, ako si predstavujeme príjemné miesto pre život, málokto z nás si predstaví autá parkujúce na chodníkoch či uháňajúce po ulici. To, ako sa každý deň pohybujeme a čo pri tom zažívame, vplýva nielen na naše zdravie, životné prostredie a peňaženku, ale aj na to, aký vzťah si tvoríme k miestu, kde žijeme. Cestou v aute nemáme toľko možností socializácie, v strese pri hľadaní parkovacieho miesta si len ťažko všimneme, čo má nové sused alebo kde otvorili nový obchod. Aj deti voziace sa každý deň do a zo školy autom si neužijú toľko dobrodružstiev ako tie, ktoré dochádzajú peši, na kolobežke, bicyklom či mestskou hromadnou dopravou.

Ja dochádzam každý deň z Bratislavy, kde sa na bicykli dopravím na hlavnú stanicu, tam si ho uzamknem a do Trnavy pokračujem vlakom. Na trnavskej stanici ma už čaká druhý, trnavský bicykel. Každý deň mám preto možnosť porovnať podmienky pre cyklodopravuv oboch mestách a musím konštatovať, že Trnava vyhráva a má našliapnuté stať sa ešte lepším miestom pre život.

 (mkv, foto: eu)

 

Zatiaľ nehodnotené