novinky z radnice

Životom ho sprevádza motto, charakterizujúce prácu včiel, od ktorých by si mohol zobrať príklad aj človek. Je to pracovitosť, usilovnosť a schopnosť podeliť sa. V prírode sa občas stáva, že nastanú nepriaznivé podmienky a včelstvo uhynie. Včely sa však solidárne delia so zásobami potravy až do poslednej chvíle a pracujú všetky pre jeden celok. Hovoríme o Petrovi Kudláčovi, predsedovi Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Trnave. História organizovaného včelárstva v Trnave sa datuje od roku 1919, pričom trnavská organizácia včelárov patrí medzi zakladateľov celoslovenskej včelárskej organizácie. O dva roky to bude presne 100 rokov od založenia prvého Včelárskeho spolku v Trnave. Navyše, Peter Kudláč, pre ktorého bolo včelárenie spočiatku len koníčkom, sa stal postupne profesionálom a v Dolnej Krupej vybudoval najväčšiu slovenskú prevádzku na výkup a spracovanie včelieho medu, včelích produktov a výrobu medoviny.

*Ako ste začínali včeláriť a čo vás pri tom ovplyvnilo?

- Začal som v roku 1980 vo včelárskom krúžku na Základnej škole v Trstíne pod vedením učiteľa Michala Kumančíka. Tento včelársky krúžok dosahoval v súťaži mladých včelárov popredné priečky nielen v rámci Slovenska, ale aj vtedy ešte federálneho Československa. Svoje prvé včelstvo mám od roku 1982, počet včelstiev som postupne rozširoval na 40 úľov. V roku 1998 som v Dolnej Krupej založil rodinnú firmu, kde popri vlastnej produkcii vykupujeme včelí med od preverených včelárov z celého Slovenska.

* Väčšina ocenení za výrobky z medu zo svetových výstav Apimondia a Mazercup putuje na Slovensko a konkrétne do trnavského regiónu. Aké sú úspechy našich včelárov?

- Je pravda, že Slovensko patrí z hľadiska kvality medoviny k absolútnej svetovej špičke. Medovina z Dolnej Krupej získala zo šiestich účastí na súťaži Apimondia 10 medailí, z toho 4 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové, čím je historicky najúspešnejšia v histórii tohto podujatia. Na poslednej Apimondii 2015 v Južnej Kórei získala medovina z Dolnej Krupej titul Best Mead in the World ako najlepšia medovina sveta rokov 2015 – 2017. Nasledujúca Apimondia bude v tomto roku v Turecku, kde víťazný putovný pohár odovzdáme novému víťazovi. Na najväčšej profesionálnej svetovej súťaži medovín Mazercup, ktorá sa každoročne koná v USA, získala medovina z Dolnej Krupej z posledných ôsmich ročníkov 20 medailí, z toho 8 zlatých, 7 strieborných a 5 bronzových. Práve tento týždeň sme si z Mazercupu 2017 priviezli 2 zlaté medaily, ktoré získala jedna z medovín v kategórii odrodových a jedna v kategórii špeciálnych medovín. Navyše, medovina s prívlastkom trnavská je historicky prvou medovinou na svete, ktorá získala zlatú medailu z oboch najväčších svetových súťaží Apimondia a Mazercup. Na to by mali byť najmä Trnavčania hrdí.

* Pozrime sa do minulosti včelárenia v Trnave. Čo nám hovoria archívy? Keď sa pozrieme na pestovanie hrozna a dorábanie vína, tam je zdrojov dostatok. Modranka napríklad dodávala víno Trnavčanom. No chov včiel a výroba vosku, o tom asi veľa zmienok nie je. Kto dodával včelie produkty trnavským mešťanom?

← Na poslednej Apimondii 2015 v Južnej Kórei získala medovina z Dolnej Krupej titul Best Mead in the World ako najlepšia medovina sveta rokov 2015 – 2017.

- Vyspelosť včelárstva v Trnave a okolí dokladá aj založenie Cechu medovnikárov a voskárov z roku 1663. Z histórie sa dozvedáme o spore, ktorý vznikol medzi trnavskými medovnikármi a voskármi, a musel ho nakoniec riešiť až cisár Leopold I. Potvrdil práva medovnikárov a zakázal voskárom prekážať medovnikárom vo vykonávaní tohto remesla. Boli vypracované presné artikuly trinástich článkov o tom, kto môže, resp. nemôže vykonávať prácu medovnikára, ale aj ďalšie zásady prijímania a prepúšťania učňov a tovarišov z cechu a zásady činnosti tohto cechu. Najvýznamnejšou osobnosťou, ktorá najviac pozdvihla slovenské včelárstvo, je nesporne Juraj Fándly, rodák z neďalekej Častej, ktorý 27 rokov pôsobil v blízkom Naháči. Bol propagátorom na tú dobu prelomových myšlienok v úľovej otázke, keď obhajoval nový debničkový, takzvaný magazínsky typ úľa. Patril medzi prvých propagátorov kočovania za znáškou. Svojimi dielami O úhoroch a včelách rozmlúvání, Pilní domajší a poľní hospodár a Slovenskí včelár vinaučujúci posunul slovenské včelárstvo významne vpred.

Máme však aj viacero osobností, ktoré významne ovplyvnili rozvoj včelárstva v Trnave a okolí v posledných desaťročiach. Michal Kumančík viedol úspešný včelársky krúžok na Základnej škole v Trstíne. Vychoval desiatky mladých včelárov, medzi nimi aj mňa, za čo mu chcem vyjadriť svoju veľkú vďaku. Práve on ma priviedol k tomuto krásnemu a ušľachtilému koníčku. Vysoko treba oceniť aj prácu učiteľov včelárstva, ktorí dlhodobo pôsobili v našej Základnej organizácii Trnava, predovšetkým Alojza Kaššáka z Naháča a Jozefa Hornáčka zo Smoleníc, ale aj mnohých ďalších. Osobitné miesto patrí aj dlhoročnej učiteľke medového pečiva Márii Kurtovej, ktorá je svojou láskou k pečeniu medového pečiva a hlavne výbornými medovníkmi známa na celom Slovensku. Významnou osobnosťou slovenského včelárstva je aj Pavol Silný, rodák zo Suchej nad Parnou. Bol inovátorom a je autorom viacerých zlepšovacích návrhov rôznych včelárskych zariadení. Okrem toho je autorom knižnej publikácie Abeceda včelára, z ktorej som aj ja čerpal vo svojich včelárskych začiatkoch. Do odborných novín a časopisov prispel viac ako 1 100 príspevkami zo sveta včiel a včelárstva.

* Vediete regionálnu organizáciu Slovenského zväzu včelárov v Trnave. Čo hovorí najnovšia štatistika o počte včelárov a včelstiev? Potvrdzuje sa predpoklad neustáleho poklesu počtu aktívnych včelárov?

- Predsedom Základnej organizácie SZV v Trnave som od roku 1995. Aktuálne evidujeme 270 včelárov a 2 800 včelstiev. V porovnaní s 90. rokmi minulého storočia je to značný pokles, spôsobený zmenou spoločenských pomerov na Slovensku, ktoré sa výrazne dotkli poľnohospodárstva ako celku. Predovšetkým je na príčine nepriaznivý demografický vývoj, prestarnutá členská základňa, malý záujem najmä mladých ľudí o včelárstvo, nízky počet včelárskych krúžkov a možno aj finančná náročnosť vybavenia základným včelárskym inventárom u začínajúcich včelárov. Pozitívom je, že v posledných desiatich rokoch sa počet včelstiev aj včelárov aj v našej ZO Trnava stabilizoval. Vždy sa dá mnohé zlepšiť a je na každom z nás, ktorí už včelárime, aby sme šírili osvetu najmä medzi mladými ľuďmi o užitočnosti včelích produktov, ale aj fascinujúcom živote včiel. Navyše, úloha včely ako významného opeľovača nektárodajných rastlín je mimoriadne dôležitá a nenahraditeľná.

* Ak sa pozriete na technológiu dorábania a spracovania medu za posledných dvadsať rokov, zmenila sa podobne ako technológia v iných odvetviach spracovania potravín?

- Na mede je krásne, že je to čistý prírodný produkt v takej forme ako ho včela spracuje v úli. Do medu sa nemá nič pridávať, ani z neho nič odoberať. Len sa vytočí z plástu, po vytočení zbaví mechanických nečistôt a môže sa plniť do fliaš. Je však dôležité, aby sa v celom procese spracovania a balenia medu dodržiavala prísna hygiena a používali nerezové technologické zariadenia vhodné na kontakt s potravinami.

* Ak sa pozrieme na odchádzajúcu zimu, aká je súvislosť medzi kondíciou včelstiev a niekoľkomesačným zimným počasím?

- Tohtoročná zima bola v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi chladná s niekoľkotýždňovou snehovou pokrývkou v januári aj februári. Bola však stabilná bez väčších teplotných výkyvov, takže pre včelstvá by mala byť priaznivá. Včelstvá vďaka tuhej zime boli nútené na dlhšiu dobu prerušiť plodovanie, čo malo mať priaznivý vplyv na nižší počet klieštika vo včelstvách počas jarného rozvoja. Všeobecne platí pravidlo: Aké včelstvá na jeseň včelár zazimuje, také si ich na jar nájde.

* Ako sa v priebehu dvoch desaťročí, aj v súvislosti s naším členstvom v EÚ, postupne menili predpisy na používanie rôznych liečebných preparátov, ktoré by sa potom mohli objaviť v mede?

- Vstupom Slovenska do Európskej únie muselo Slovensko zosúladiť svoju legislatívu s legislatívou Európskej únie. Existuje zoznam registrovaných veterinárnych liečiv, ktoré môže včelár aplikovať do včelstva pri tlmení počtu klieštika včelieho. Používanie akýchkoľvek antibiotík na liečenie moru, resp. hniloby včelieho plodu je prísne zakázané. V prípade, že sa u včelstva nájde takéto ochorenie včelieho plodu, je včelstvo na príkaz Štátnej veterinárnej správy utratené spálením. U nás v Dolnej Krupej je každá nakúpená šarža medu laboratórne preverená v Štátnom veterinárnom ústave v Dolnom Kubíne.

Pracovitosť, usilovnosť a schopnosť podeliť sa. Tieto vlastnosti včiel sú aj životným krédom Petra Kudláča. →

* Prejavujú sa klimatické zmeny na znáške a samotnej kondícii včelstiev?

- Keďže včelárim už 35 rokov, dovolím si porovnávať. Kým v minulosti aj priemerní včelári dosahovali slušné medové výnosy, dnes sú oveľa väčšie požiadavky na vedomosti a zručnosti, aby sa dosiahol rovnaký výsledok. Veľa urobili klimatické zmeny, planéta sa otepľuje, sú suchšie letá, miernejšie zimy a skorý nástup sezóny. Druhým negatívom je intenzifikácia poľnohospodárstva, pestovanie monokultúr repky olejnej, či husto siatych obilnín. Tým takmer zanikli vedľajšie nevyužívané plochy, remízky, lúky a pasienky, ktoré mali pre včely nezastupiteľnú úlohu ako zdroj v medziznáškovom období. Na Slovensku máme tri hlavné znášky: Prvú jarnú z ovocných stromov a repky olejky, druhou je znáška z agátových porastov, v priaznivých rokoch býva aj lipový med a med z lesnej maliny, a tretia znáška je v lete z nektárodajných porastov, najmä zo slnečnice a ďateliny. V horských oblastiach sú to medovicové medy predovšetkým z jedlí, smrekov a dubov. V posledných rokoch musí včelár medzi hlavnými znáškami čoraz viac sledovať stav zásob v úli najmä po vytočení, aby včelstvo netrpelo hladom. Tretím veľkým negatívom je v rámci intenzifikácie poľnohospodárstva zvýšená miera používania pesticídov, ktoré sa čoraz viac aplikujú už pri morení osiva a pôsobia tak voči všetkému hmyzu, včely nevynímajúc, počas celého vegetačného obdobia rastlín. Štvrtým problémom sú choroby včiel, ako klieštik, mor včelieho plodu, nozéma a rôzne vírusové ochorenia. Spolupôsobenie týchto faktorov spôsobuje čoraz častejší hromadný úhyn včelstiev v posledných rokoch už aj na Slovensku. Prvýkrát bol hromadný úhyn včelstiev pozorovaný zhruba pred dvadsiatimi rokmi v Amerike.

* Nedávno sme na stránkach Noviniek z radnice hovorili aj o niektorých environmentálnych aktivitách v mestskom prostredí, napríklad o možnom rozvoji projektu mestských včiel. Ako sa pozeráte na takéto aktivity?

- Preferujem klasické včelárenie v prírode, ako sú včelnice a včelíny v rámci prírody v prostredí s atmosférou. Nemám však nič proti moderným smerom včelárenia napríklad na strechách obchodných centier. V Amerike už dávnejšie včelária na mrakodrapoch, neskôr to prišlo aj do Európy. Každý včelár je pre nás vítaný, aj takýto mestský. A to už len tým, že pritiahne ďalších včelárov. Pokiaľ ide o Trnavu, z pohľadu včelárenia nemožno hovoriť celkom o typicky mestskom prostredí. Veľkú časť trnavských lokalít tvoria rodinné domy, a tam je zdrojov pre včeliu znášku dostatok. Dokonca, aj keby sme prišli priamo do centra mesta – neďaleko je Ružový park i Bernolákov sad, aj tam sú zdroje na znášku. V rokoch 1993 – 95 som viedol na poľnohospodárskej strednej škole v Trnave včelársky krúžok. Zaznamenávali sme tam 80-kilogramové priemery znášok. Tam však mali včely veľké zdroje nektárovej znášky na okolitých poliach Štátneho majetku na Zavarskej ceste.

* Zaujímavé je, že váš otec bol začas na tejto škole aj riaditeľom, a vy ste študovali na strednej odbornej strojníckej škole. Neťahalo vás to predsa len k poľnohospodárskym odborom?

- Môj otec Václav Kudláč prežil podstatnú časť svojho života ako učiteľ a neskôr riaditeľ na Strednej poľnohospodárskej škole v Trnave. Mňa poľnohospodárstvo tiež priťahovalo, ale v štúdiu vo mne nakoniec vyhralo strojárstvo. No neľutujem, pretože pri mojom dnešnom povolaní mi strojníctvo rovnako pomáha pri práci ako znalosti z oblasti poľnohospodárstva. Včelárenie najskôr ako záľuba mi neskôr prerástlo aj do môjho profesijného života, keď som v roku 1998 založil spolu s manželkou Máriou a jej otcom Jozefom Slobodom spomínanú firmu. Mám okolo seba 20 šikovných a zapálených ľudí, s ktorými tvoríme jeden dobrý tím. Včely mi výrazným spôsobom ovplyvnili celý môj život ako aj život mojej najbližšej rodiny. Aj preto včelám vďačím za mnohé krásne, čo som v živote prežil.

Text a foto Martin Jurčo

 

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)

Knowing, through his Michael

Knowing, through his Michael Kors Clearance English UGG BOOTS FOR WOMEN agents, that the earliest possible günstige nike schuhe attention of Jordan Schoenen the Prince of Orange would be longchamp bags on sale directed to his affairs in Ireland, new pandora charms King Vans Black Sneakers James Adidas Originals Superstar was now making Yeezy Black active Nike Outlet preparations. While the levies lately made were undergoing that hasty discipline which the duty of the womens nike air max hour made obligatory, he sent Canada goose dam Tyrconnell to the French court canada goose jackets on sale to solicit Ugg Outlet Online Store the Cheap Louboutin Heels assistance so long promised, Toms Factory Outlet and so North Face Outlet unaccountably Timberland Outlet delayed. Men new yeezy shoes there were at his call christian louboutin outlet for any purpose, and to any amount, toms sale but he lacked TOMS For Sale money, small-arms, artillery—in abercrombie and fitch store short, every Adidas Superstar Sale Online thing that could render Doudoune Moncler Femme Pas Cher their service Adidas Superstar available. Through the exertions Nike Tn Requin Pas Cher of Tyrconnell, Discount Christian Louboutin Shoes a French pandora jewelry store contingent was ugg factory outlet immediately converse store put zapatillas nike baratas in readiness, and, towards the Ugg boots Sale end of April, a Nike Online Store force of Adidas Shoes Discount Marketplace six thousand men, with a park Cheap Real Jordans of artillery, consisting of Nike Shoes Discount Marketplace ten pieces, Coach Bags On Sale under nike schuhe günstig the command zapatillas running of New Air Max 2017 the Duc de Lausun, arrived nike sportschuhe in Ireland. But this Air Max Sneakers was the extent nike sb stefan janoski of the French Louboutin Wedding Shoes king's bounty, for the nike mercurial soccer cleats money, clothing, provisions ADIDAS NMD SALE ON LINE and arms, on which James had calculated so long, and which alone could louboutin heels enable him to put nike air the requisite number of troops into scarpe hogan outlet the field, were still Air max levně withheld. Had the troops now Cheap Air Max sent been of Michael Kors Handbags Discount the regular TOMS OUTLET French Cheap Michael Kors army, and given Boty Nike Air in good faith, they would have been a great acquisition chaussure Nike homme to King Air Max Femme James. But the French Yeezy Men king did vans shoe store not allow his generosity to outrun his discretion. Nike Pas Cher Femme He was nike jordan shoes then engaged Michael Kors Outlet in a Jordan Shoes Air war pandora outlet store with the reebok running shoes allies, botas de futbol which severely taxed the population of his own kingdom, and so the Nike Air Max Goedkoop troops sent goedkope nike air max to Ireland were Moncler Outlet Store a heterogeneous body consisting of French Huguenots, Germans, and even cheap uggs for women English Protestants, retro jordans for cheap taken Cheap Toms Outlet Store prisoners Discount TOMS on the Continent, nike shoes and zapatilla adidas offered TOMS SHOES OUTLET pardon on condition that they would serve moncler jacket sale under the standard of Oakley Sunglasses Cheap King James. Uggs Pas Cher Soldes It Ugg Pas Cher Femme is said Christian Louboutin Heels that Cheap Nike Air Huarache at least one-third of Ray Ban Sunglasses Cheap de Hugo Boss Sale Lausun's force was so Yeezy Boost Sale Online constituted, Pandora Store Sale and of this, Nike Factory Store the number of desertions that Jordan Store took zapatos de futbol nike place toms shoes outlet while Moncler Jackets Discount Marketplace they remained in Ireland, Doudoune Moncler Site Officiel and Air Nike the unwilling service performed Nike Air Sneakers by the rest, would afford ample corroboration. Nor fitflops sale uk were the discordant elements of which this force nike sneakers was Chaussure Air Max composed, nor its want of devotion to the chaussure basket homme Irish cause, nor Chaussure Nike Air Max Pas Cher the eccentricities of its general, the only drawbacks consequent on this accession. Ireland had Nike Air Damen been represented, Doudoune Moncler Pas Cher as indeed Nike Air Huarache For Sale it would seem to be, inexhaustible billige nike sko in men who wanted but arms and discipline to become Air Max Kopen excellent soldiers. Louis wanted men at the time, Nike Shoes Online and, taking advantage Moncler Sale of this ugg clearance information, stipulated cheap uggs for Air max dam an equivalent to Original Ugg Boots the Ugg Pas Cher En France force which he sent over with de Lausun. Moncler Outlet Online On the ugg store other hand, King James thought that he would engage the French king adidas store and nation Soccer Boots Outlet nike more earnestly in his cause, by the introduction of French troops into Cheap Nike Huarache Ireland, Official Toms Shoes Outlet and, Nike Store as a matter Nike Air Pas Cher of course, nike tn pas cher the terms Scarpe Air Max were accepted. All things considered, it did not Cheap Toms Shoes Outlet seem Pandora Outlet an unwise act, Adidas Originals Stan Smith and might hogan scontate even Uggs For Cheap be an advantage Nike Air Jordan 11 to his Kobe Shoes Nike cause, Discount Air Max had cheap nike air max he not been as poor a diplomatist as he had lately proved himself a statesman. Canada Goose Outlet Any number of armed men would have Negozi Pandora been better newest lebron shoes than the same number without arms; official NHL jerseys and 'tis said Nike Air Max Cheap that it was optional new jordan releases with him to send his equivalent either Nike Roshe Run Sale in disciplined Nike Zapatos soldiers Cheap Michael Kors Tote Bag or in raw nike air jordan pas cher recruits. coach factory outlet online But Adidas Soccer Cleats Cheap his Hogan Outlet pride prevailed over his Nike Shox Cheap judgment; and, perhaps ashamed to make a poor Pandora Store display in the eyes of Stone Island Outlet the French king and Nike Shoes Sale Store people, he resolved to send Air Max 90 over Boutique Ugg Lord Mountcashel and his command in exchange. Yeezy Shoes Discount Marketplace This canada goose jacket outlet general, who huarache sneakers had escaped chaussures nike pas cher from Jordan Sneakers For Sale Enniskillen Nike Soccer Cleats Boots in December, Michael Kors was Air Max Pas Cher now at the Pandora Store head Adidas Neo Discount Sale of six thousand troops, Ray Ban Sunglasses Online designated by the Pandora Official Website annalists of adidas outlet the Nike Air Women period as "the flower of air force one pas cher the Irish army," Nike Shox discount Sale and had all Canada Goose Outlet seen service in nfl store the events of the Air Jordan Retro Sale preceding years. They were Nike Air 90 accordingly marched to Cheap Air Max Trainers Cork, where, suivre un envoi embarking on board the fleet of Chateaurenaud, Boost Yeezy Sale On Line which Discount Ray Ban Sunglasses brought scarpe nike over 23 IS BACK Store the brigade of Canada Goose Womens Coats de Lausun, prada outlet they bade adieu to Cheap True Religion Jeans their Descuentos Nike own country, and nike air max running shoes arrived in pandora beads France early in May

ppst 2017.5.20