novinky z radnice

Rovnomenný článok Martina Neumanna vyšiel v tohtoročnom marcovom vydaní Noviniek z radnice (v printovej verzii str. 18, 19)
Miestne noviny nám niekedy poskytnú zaujímavú autentickú informáciu k udalostiam, ktoré sa odohrali v dobe, ktorá už dnes nemá žijúcich pamätníkov. Trnavský týždenník uverejnil 3. septembra 1882 krátku (kritickú) správičku v rubrike Lokales, z pera jeho redaktora Jána Henrika Thinágla:

„Pani Sára Popovics nechala na vlastné trovy zhotoviť na úmrtnom dome kráľa Ľudovíta Veľkého pamätnú tabuľu. Nápis vytesaný na čiernozelenom mramore pochádza z Ateliéru Takács a robí mu všetku česť. Od päťstého výročia smrti veľkého kráľa nás delí už iba 8 dni a my vidíme zatiaľ len málo príprav na oslavu tohto dňa...“

Karl Takács bol v Trnave majiteľom kamenárskej firmy a pohrebného ústavu, istý čas (1888-1895) prevádzkoval pod svojím menom aj fotoateliér, ktorý neskôr prenajímal iným fotografom.

Správička možno trochu vysvetľuje dôvod, prečo sa na pamätnej tabuli venovanej pamiatke veľkého kráľa objavilo aj meno trnavskej meštianky Sáry Popovičovej, majiteľky domu.

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

Zdroj:

Nagyszombati Hetilap/Tyrnauer Wochenblatt, ročník XIV, číslo 36, s.2. Vydavateľ Žigmund Winter v Trnave. Zbierkový fond ZsM inv. Č. H 19 - 13633

Preklad: Jana Kaufmann

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)