novinky z radnice

Projekt výstavy Juliany Mrvovej pod názvom Travelóg je retrospektívnym projektom autorkinej tvorby posledných piatich rokov, keď sa intenzívne venovala skúmaniu nových svetov pre svoju maľbu na vlastných výskumných výpravách po Európe a svete. „Výsledky bádania“ je možné vidieť v Galérii Jána Koniarka od 12. mája do 2. júna 2017 pod kuratelou Beaty Jablonskej.

Na rezidenčných pobytoch a cestovateľských putovaniach skúmala Juliana Mrvová krajinu, jej rastlinstvo a živočíšstvo, a zoznamovala sa s ľuďmi, ktorí tam žijú. Z týchto mikro-príbehov neskôr skladala mentálne mapy – obrazy a kresby a zaznamenáva nielen svoje zážitky, ale aj svoj vzťah k miestu. Neskôr z vlastných kresieb a fotografií vytvárala sériu obrazov doma v ateliéri. Všetko sa to začalo v roku 2012 vo francúzskej dedinke Marnaysur Seine, kde vytvorila prvé veľkoformátové kresby na spôsob mentálnych máp či denníkov a kde vznikli aj prvé texty z mikro-objaviteľských výprav pod názvom Lettres a Beata (písané kurátorke výstavy Beate Jablonskej). Ďalším krokom bol projekt Jednota pre Periférne Centrá v Dúbravici (2012, vystavené do 2013), kde vzniklo dielo veľkorysého formátu 380 cm x 980 cm na stene obchodu Jednota. Dielo skúmalo autorkin vzťah k tejto dedine v srdci Slovenska a k jej obyvateľom, ktorí sa tiež podieľali na jeho vzniku.

Ostatné realizované pobyty do exotických krajín Ázie (India – máj 2016, Laos a Vietnam – zima 2014 – 2015) a Ameriky (Mexiko a Texas – jar 2016) zmenili jej spôsob nazerania na obraz. Ten sa začal ešte viac podobať viktoriánskym záznamom z moreplaveckých výprav a obrazovým denníkom – travelógom. K pobytom mimo Európu môžeme pridať aj tie európske – dva mesiace v litovskej Nida v zime 2013, talianske Apricale, španielska Chelva v zime 2014, rumunská Delta Dunaja v r. 2014 a Transylvánia v r. 2015. Počas týchto pobytov, trvajúcich od týždňa po dva mesiace, vzniklo veľké množstvo kresieb, skíc, akvarelov, ale aj fotografií a textových záznamov. Tieto sú súčasťou obrazu, ktorý si vytvára autorka o danej krajine. Z nich ešte počas pobytu vznikli väčšie diela, ktoré sú syntézou a zároveň mapou, kolážou, ale aj vyjadrením vzťahu k miestu. Neskôr sú v ateliéri analyzované a vznikajú z nich ďalšie diela.

Hlavnými témami, ktoré sa v tejto novej sérii objavujú, sú okrem záujmu o vedeckú kresbu rastlín aj motívy rozprávania – narácie a putovania. Chôdza, presun loďou či maximálne bicyklom sú pomalým spôsobom skúmania svojho okolia, ktoré umožňujú presnejšie pozorovanie. Kresba a text sú v protiklade k technickým obrazom pomalým, ale možno presnejším záznamom krajiny či príbehu. V kresbách a maľbách je obsiahnutý záujem o ekológiu, sociálne a kultúrne špecifiká navštívenej krajiny či miesta. Do tvorby, samozrejme, vstupujú aj konkrétne výtvarné prejavy krajiny, ktoré majú vplyv na charakter kresby a maľby (napríklad v Mexiku či Indii).

Výstava v priestoroch Kopplovej vily GJK bude prezentovať výber kľúčových diel z posledných piatich rokov (vrátane nových diel vytvorených v r. 2017), viacerých veľkoformátových obrazov (do 200 x 250 cm) doplnených kresbami malého aj veľkého formátu. Súčasťou výstavy budú aj autorkine texty denníkového charakteru. Španielska hostka Gabriela Valls Schorr je hudobníčka, výtvarníčka, pedagogička a cestovateľka, ktorá sa dlhodobo venuje štúdiu indickej miniatúry a dopĺňa ju vlastnými kolážovými zásahmi. Autorka Juliana Mrvová s ňou prežila intenzívny mesiac spolupráce a spolubývania v indickej Sohre v máji 2016.

Výstava vznikla s podporou Fondu na podporu umenia.

 

Zatiaľ nehodnotené