novinky z radnice

Tretí májový týždeň (21. – 27. mája 2017) sa v Trnave uskutoční 22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského. Súťaž nesie meno významného slovenského skladateľa, dirigenta, regenschoriho a pedagóga, ktorý bol vo svojej dobe jedným z najpopulárnejších slovenských skladateľov najmä vďaka piesňovej tvorbe. Jedným z cieľov súťaže je propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo trnavského rodáka, vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podpora ich umeleckého rastu a vyslanie mladých talentov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže, čo je dôležité pre ich štart do profesionálneho života.

„Súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského takmer štyridsať rokov poskytovala odrazový mostík mladým slovenským, a od roku 1994 i zahraničným spevákom. Táto dlhoročná tradícia a pýcha slovenského hudobného školstva však bola prerušená, a od roku 2010 sme márne čakali, kedy opäť v trnavskom divadle zaznejú krásne hlasy nastupujúcej speváckej generácie... Podarilo sa nemožné a my s radosťou môžeme konštatovať, že po sedemročnej prestávke pokračujeme v prerušenej tradícii, vďaka pochopeniu významu tohto podujatia a úsiliu všetkých zainteresovaných. Trnava opäť otvorí náruč mladým adeptom vokálneho umenia, a tí sa zaiste budú snažiť vydať zo seba to najlepšie. Napokon, opodstatnenie 22. ročníka Medzinárodnej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského už dnes potvrdzuje i počet prihlásených záujemcov,“ hovorí predsedníčka poroty Prof. Eva Blahová.

Víťazmi predchádzajúcich ročníkov sú poprední operní speváci – Ľubica Orgonášová, Peter Dvorský, Miroslav Dvorský, Magdaléna Kožená, Martin Babjak, Simona Houda Šaturová, Daniel Čapkovič a mnohí ďalší.

Po sedemročnej prestávke sa na 22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže prihlásilo viac ako 100 mladých operných spevákov do 35 rokov z 18 krajín sveta (Slovensko, Česká republika, Južná Kórea, Chorvátsko, Gruzínsko, Japonsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina, USA, Litva, Lotyšsko, Kazachstan). O tohtoročných laureátoch rozhodne osemčlenná medzinárodná odborná porota – Gabriela Beňačková (Česká republika), Tatiana Smelkova (Rusko), Mariano Horák (Švajčiarsko), Wojciech Maciejowski (Poľsko), Sarah Meredith (USA), Ralf Doering (Nemecko), Jozef Kundlák (Slovensko), Daniel Čapkovič (Slovensko) a predsedníčka poroty Eva Blahová (Slovensko).

22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže otvorí koncert Duchovná hudba v bazilike, ktorý je zároveň záverečným koncertom Trnavskej hudobnej jari. Diela Mikuláša Schneidera Trnavského zaznejú v interpretácii Trnavského komorného orchestra, Miešaného speváckeho zboru Trnavia a sólistov pod taktovkou Mariana Lejavu. Koncert sa uskutoční v nedeľu 21. mája v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša.

Od pondelka 22. do piatku 26. mája sa budú konať 3 kolá súťaže, každý deň od 10. do 19. hodiny v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika.

Slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov je na programe v sobotu 27. mája o 18. hodine v Koncertnej sieni Marianum na Arcibiskupskom úrade. Okrem hlavných cien budú udelené mladým interpretom viaceré mimoriadne ceny – Cena primátora mesta Trnavy pre talent do 21 rokov, Cena mesta Trnavy za najlepšiu klavírnu spoluprácu, Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu, Cena Spoločnosti Mikuláša Schniedera Trnavského za najlepšiu interpretáciu jeho piesne, Cena Hudobného centra, Cena Sharon Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2017, Ceny divadiel – ceny pre finalistov súťaže (možnosť hosťovania alebo predspievania v danom divadle) na základe výberu zástupcov divadiel alebo odporúčania poroty.

22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského od tohto roku zastrešuje Hudobné centrum v Bratislave v spolupráci s Mestom Trnavou a Trnavským samosprávnym krajom. „Obnovenie medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského vnímame nielen ako príležitosť na konfrontovanie umeleckých ambícií a schopností mladých interpretov, ale i vhodnú pôdu na sprítomnenie skladateľského a organizačného zástoja Schneidera, ktorý mal pri kreovaní našej hudobnej kultúry. Hudobné centrum považuje za svoju povinnosť upriamiť väčšiu pozornosť na generáciu tvorcov – umelcov, ktorá zohrala vskutku národnobuditeľskú úlohu v našej nedávnej histórii," povedal riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič.

Predaj vstupeniek na otvárací koncert súťaže Duchovná hudba v bazilike bude hodinu pred koncertom na mieste jeho konania, vstupenka 5 €, študenti, seniori a ZŤP 2 €.

Na všetky ostatné podujatia – jednotlivé kolá súťaže v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika (22. – 26. 5. 2017) a Koncert víťazov (27. 5. 2017) je VSTUP VOĽNÝ.

Tešíme sa na stretnutie v Trnave.

Tlačová správa HC

 

Zatiaľ nehodnotené