novinky z radnice

1. 5. 1472 – Kráľ MATEJ povolil trnavskej mestskej rade voľne predať alebo darovať opustené domy v Trnave zničené veľkým požiarom v roku 1469 (545. výročie).

1. 5. 1512 – Trnavský mestský kapitán PAVOL HOLLÝ, ktorému patril Starý Linč, Biely Kostol a Opoj, daroval slovensky písanou listinou celý svoj majetok mestu Trnava (505. výročie).

1. 5. 1637 – Kráľ FERDINAND III. daroval Trnavskej univerzite Turčiansku prepozitúru (380. výročie).

1. 5. 1942 – V Trnave sa narodil jadrový fyzik a vysokoškolský profesor IVAN WILHELM, v rokoch 2000 – 2006 rektor Karlovej univerzity v Prahe (75. narodeniny).

4. 5. 1887 – V Ružomberku sa narodil telovýchovný pedagóg a priekopník ľahkej atletiky JÁN HAJDÓCZY, ktorý v rokoch 1919 – 1939 pôsobil ako profesor gymnázia v Trnave, kde jeho menom nazvali jednu z ulíc (130. výročie).

4. 5. 1952 – V Trnave umrel akademický sochár JÁN KONIAREK, jeden zo zakladateľov novodobej slovenskej plastiky, tvorca viacerých monumentálnych pomníkov v Trnave, kde jeho meno nesie ulica a galéria (65. výročie).

6. 5. 1962 – V Trnave umrel maliar a výtvarný pedagóg PAVOL LUKACHICH, ktorému roku 2000 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (55. výročie).

6. 5. 1997 – V Bratislave umrel lekár, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JOZEF PECHÁŇ, trnavský rodák, v rokoch 1992 – 94 prezident Slovenskej lekárskej komory (20. výročie).

9. 5. 1602 – V Bratislave sa narodil teológ a pedagóg ZACHARIÁŠ TRINKEL, profesor a v rokoch 1658 – 61 rektor Trnavskej univerzity (415. výročie).

10. 5. 1942 – V Trnave sa narodil právnik, zakladateľ a dlhoročný predseda tenisového oddielu v TJ Slávia IVAN ČIERNY, na ktorého pamiatku sa v Trnave uskutočňuje celoslovenský turnaj mladšieho žiactva v tenise (75. výročie).

12. 5. 1772 – Lekárska fakulta Trnavskej univerzity sa presťahovala do novopostavenej a zvlášť pre ňu projektovanej budovy (345. výročie).

14. 5. 1947 – V Trnave sa narodil psychológ, pedagóg, odborný publicista a politik ALOJZ RAKÚS, v rokoch 1990 – 1992 minister zdravotníctva SR a v r. 1994 – 2002 predseda Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (70. narodeniny).

15. 5. 2012 – V Trnave umrel boxer, tréner, športový funkcionár a rozhodca RUDOLF BALÁŽ (5. výročie).

16. 5. 1817 – V Suchej nad Parnou sa narodil hudobný skladateľ, organista, zbormajster a pedagóg ALEXANDER KAPP, profesor Učiteľského ústavu a arcibiskupského gymnázia v Trnave a regenschori v Dóme sv. Mikuláša (200. výročie).

19. 5. 1922 – V Lietavskej Lúke sa narodil hudobník, zbormajster, pedagóg a odborný publicista VIKTOR BRÓS, dirigent spevokolu Bradlan a vedúci Katedry hudobnej výchovy na PdFUK v Trnave (95. výročie).

20. 5. 1937 – V Nových Zámkoch sa narodila jazykovedkyňa, pedagogička, odborná publicistka a poetka GABRIELA GOTTHARDOVÁ, ktorá dlhé roky pôsobila na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdFUK v Trnave a neskôr prednášala aj na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (80. narodeniny).

21. 5. 2007 – V Trnave umrel hudobník, hudobný pedagóg, dirigent a skladateľ JOZEF KUDRI, nositeľ Ceny mesta Trnava za rok 2001 (10. výročie)..

24. 5. 1972 – V Trnave sa uskutočnil prvý Vlastivedný seminár, na ktorom si poprední slovenskí historici pripomenuli výročie založenia Mestského divadla a výročie otvorenia Detskej opatrovne v Trnave (45. výročie).

28. 5. 1942 – V bulharskej Sofii sa narodila populárna slovenská herečka a vysokoškolská pedagogička BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, ktorá prednáša na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (75. narodeniny).

28. 5. 1987 – V Bratislave umrel športovec, rekordér v skoku do výšky, dvojnásobný majster republiky a účastník OH v Paríži MIKULÁŠ KUCSERA, ktorý pôsobil ako bankový úradník v Trnave, kde je aj pochovaný (40. výročie).

29. 5. 1922 – Vatikán zriadil v Trnave apoštolskú administratúru, ktorá spravovala slovenskú časť územia vyňatého z Ostrihomskej diecézy (95. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené