novinky z radnice

Samospráva buduje nový pravý odbočovací pruh cestnej komunikácie z Ulice T. Vansovej na Ulicu J. Bottu. Zámerom je zvýšiť priepustnosť križovatky týchto dvoch ulíc a zefektívniť dopravu z hlavného ťahu z časti Za traťou do centra mesta. Práce sa začali 29. mája 2017 a majú trvať 90 dní.
Pri realizácii tejto stavby bude dočasne zrušená autobusová zastávka s názvom Terézie Vansovej, Okružné nám. v smere do centra. Pre spoje MHD bude zastávka zrušená bez náhrady. Prímestská doprava (linky 207416 a 207429) bude zastavovať v uvedenom smere na náhradnej zastávke MHD Terézie Vansovej, žel. prejazd.

Počíta sa i s uzáverou chodníka pre peších, ktorý sa v rámci tejto stavby bude rekonštruovať. Súčasťou stavby je aj preložka vzdušného elektrického vedenia, ktoré bude uložené rozvodom v zemi, preložka slaboprúdových rozvodov a úprava signalizačného zariadenia svetelnej križovatky. Na mieste zrekonštruovanej autobusovej zastávky pribudne nový prístrešok. Investícia si vyžiada približne 95 000 eur.

Mestská samospráva sa ospravedlňuje za obmedzenia spôsobené výstavbou a ďakuje verejnosti za pochopenie.

 

Zatiaľ nehodnotené