novinky z radnice

Možno povedať, že Trnavčania nespomínajú v dobrom rok dátumu s tromi „šťastnými“ sedmičkami. Nemôžu zabudnúť, že cisárovná Mária Terézia v r. 1777 rozhodla o zrušení Trnavskej univerzity a jej presťahovaní do Budína. Mária Terézia sa narodila pred 300 rokmi v r. 1717 a o sto rokov neskôr v r. 1817 sa narodil v Dolnom Kubíne Andrej Radlinský. Tento súbeh sedmičiek však za nešťastný nemôžeme pokladať, lebo Slovenská pošta, a. s., vydala v piatok 7. 7. 2017 pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto kňaza, jazykovedca, zakladateľa a vydavateľa Katolíckych novín, náboženskej a pedagogickej literatúry poštovú známku s jeho portrétom.

Keďže Andrej Radlinský bol hlavnou osobnosťou pri zakladaní Spolku svätého Vojtecha, slávnostná inaugurácia novej poštovej známky v emisii Osobnosti sa nemohla konať na inom mieste ako v historickej zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha v Trnave. To, že bol Andrej Radlinský významnou osobnosťou národných dejín Slovenska, potvrdila aj účasť mnohých významných hostí na inaugurácii a program slávnosti. Inaugurácii predchádzala homília v kaplnke SSV, kde sv. omšu celebrovali riaditeľ SSV Trnava mons. Ivan Šulík s predsedom Spoločenstva sv. Gabriela Jánom Vallom a tajomníkom SSV ThLic. Danielom Dianom.

Po jej skončení už mnoho záujemcov o príležitostnú poštovú známku, poštovú pečiatku znázorňujúcu historickú bránu do budovy spolku od Františkánskeho kostola využívalo poštový priečinok bratislavského POFIS-u na kúpu známky, obálky 1. dňa a vyhotovenie analogickej pohľadnice vydanej Spolkom sv. Vojtecha. O 14. hodine sa začala slávnosť inaugurácie. Medzi hosťami podujatia boli generálna riaditeľka kancelárie ministra dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Kornélia Kasanická s riaditeľkou odboru poštových služieb ministerstva Ing. Jarmilou Brichtovou. Rodisko Andreja Radlinského reprezentoval primátor Dolného Kubína Mgr. Roman Matejov a poslanec mestského zastupiteľstva Dolného Kubína, dlhoročný filatelista MUDr. Juraj Štefák. Prítomní boli i zástupcovia úradu Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Trnavy. Nechýbali filatelisti zo Žiliny, Bytče, Trenčína, Piešťan, Senice...

Novú poštovú známku s portrétom Andreja Radlinského predstavil verejnosti Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci Poštovej filatelistickej služby Bratislava, ktorý vysvetlil spoločenské a historické dôvody vydania známky, ako i technické okolnosti, zaujímavé najmä filatelistov. Zdôraznil, že pri vzniku portrétu bol rozhodujúci faktor autenticity a vernosti tomu, aký Andrej Radlinský v skutočnosti naozaj bol. „Známka vyšla v ryteckej transkripcii Ľubomíra Žáleca, mladého talentovaného rytca, ktorý sa vo svojej tvorbe usiluje priblížiť majstrovstvu starých oceľorytcov,“ ocenil M. Vančo prácu Ľ. Žáleca, ktorý sa však inaugurácie nemohol zúčastniť.

Na tlačovom liste sú dve štvorice známok s portrétom A. Radlinského, medzi ktorými je symbol SSV s príslušným textom. Motívom pečiatky na FDC (obálka 1. dňa) je kaligrafický motív knihy, ktorý súvisí s vydavateľskou činnosťou Spolku sv. Vojtecha.

Autorom známky a FDC pečiatky je doc. akademický maliar Róbert Brun, ktorý pri tvorbe portrétu vychádzal z dobovej kresby maliara J. Vilímka, zhotovenej vo Viedni a zobrazenej v časopise Slovenské pohľady v roku 1887.

„Materiál, ktorý som mal k dispozícii, bol v zúženej ponuke, litografia nebola v dobrej kvalite, išlo teda o akúsi rekonštrukciu osobnosti Andreja Radlinského,“ vysvetlil na inaugurácii známky uznávaný výtvarník Róbert Brun, ktorý už bol autorom jedného „tirnavika“, keďže k hudobnému festivalu Dobrofest, konaného pred rokmi každoročne v Trnave, bol autorom známky Gitara Dobro na počesť jej vynálezcu J. Dopyeru. Na slávnosti odovzdal predseda trnavského klubu filatelistov Miroslav Baluška R. Brunovi kyticu kvetov.

Prínos Andreja Radlinského vyzdvihol vo svojom prejave riaditeľ Spolku svätého Vojtecha mons. Ivan Šulík. „Radlinský vynikal mimoriadnym organizačným talentom, prezieravosťou a cieľavedomosťou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slovenského vyučovacieho jazyka do základných i stredných škôl, obhajoval a vydával slovenskú tlač, náboženskú i pedagogickú literatúru, podieľal sa na tvorbe nového jazykového úzu,“ uviedol.

Andrej Radlinský bol aj organizátor náboženského i kultúrneho života. Usiloval sa o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa a pokladá sa za významnú osobnosť histórie Slovákov. V Trnave, v Kútoch, kde zomrel, a v meste Dolný Kubín sú po ňom pomenované ulice a v Dolnom Kubíne Cirkevná spojená škola.

Z účasti na slávnosti inaugurácie sa ospravedlnil predseda výboru SSV mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, ktorý účastníkom inaugurácie poslal pozdravný list. Prítomným ho prečítal mons. Daniel Dian, tajomník SSV. Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha pozval prítomných na záver slávnosti na čašu omšového vína. Program slávnosti spestrilo aj mimoriadne vydanie Katolíckych novín, venované pamiatke A. Radlinského.

Hostia na záver položili veniec k pamätnej doske zakladateľovi SSV Andrejovi Radlinskému, ktorá je na priečelí budovy na Radlinského ulici.

 Mgr. Ján Mička, foto: Jozef Škoda

 

Zatiaľ nehodnotené