novinky z radnice

1. 8. 1977 – V Trnave umrel spisovateľ, odborný publicista, autor učebníc, prekladateľ a pedagóg ERNEST MIKLOVIČ, riaditeľ dievčenskej meštianskej školy a učiteľ na Pedagogickom inštitúte v Trnave (40. výročie).

1. 8. 1997 – Do platnosti vstúpil zákon NR SR, ktorým bola zriadená Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (20. výročie).

2. 8. 1747 – V Trnave sa narodil pedagóg, fyzik a autor učebníc FRANTIŠEK HANDERLA, profesor Trnavskej univerzity a neskôr dekan filozofickej fakulty univerzity v Budíne (270. výročie).

3. 8. 1997 – V Trnave umrel literát, publicista a kňaz ŠTEFAN MAGDOLEN, redaktor vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha (20. výročie).

7. 8. 2007 – V Trnave umrel medailér, sochár a výtvarník WILLIAM SCHIFFER, rodák zo Zvončína, ktorý prežil detstvo v Trnave, kam sa po pôsobení v Paríži vrátil na sklonku života. Roku 1997 mu mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo (10. výročie).

8. 8. 1737 – V rakúskom Salzburgu sa narodil maliar a trnavský mešťan JOZEF ZANUSSI, autor známej veduty Trnavy, portrétov cirkevných hodnostárov a tvorca mnohých oltárnych obrazov v Trnave i okolí (280. výročie).

8. 8. 1952 – V Bratislave sa narodil lekár TIBOR KRUŽLIAK, primár chirurgickej kliniky v Trnave, ktorý prednášal na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Roku 2011 mu udelili Čestné občianstvo mesta Trnavy in memoriam († 2010).

12. 8. 1802 – V Modranke vypukol veľký požiar (215. výročie).

16. 8. 1792 – V Dojči sa narodil národovec, cirkevný hodnostár, geograf a cestovateľ ŠTEFAN NEMEČKAJ, autor obranného spisu proti maďarizácii Slovákov a opisu svojich ciest po Európe, ktorý pôsobil v Hrnčiarovciach a v Trnave, kde aj umrel (225. výročie).

17. 8. 1962 – V Trnave umrel slepý organový virtuóz, hudobný skladateľ a učiteľ gregoriánskeho spevu ERNEST EMANUEL SCHUMERA, ktorého pamiatku pripomína ulica a pamätná tabuľa vo Františkánskom kostole v Trnave (55. výročie).

17. 8. 2002 – V Trnave umrel psychológ, pedagóg a odborný publicista JOZEF ROSINA, ktorý pôsobil najprv na Strednej pedagogickej škole, neskôr na Pedagogickom inštitúte a PdFUK a v r.1991 – 98 prednášal na Trnavskej univerzite (15. výročie).

18. 8. 2016 – V Bratislave umrel biochemik, endokrinológ, univerzitný profesor a odborný publicista RICHARD KVETŇANSKÝ, trnavský rodák, zakladajúci člen Klubu priateľov Trnavy a Čestný občan mesta Trnava in memoriam (1. výročie).

19. 8. 1942 – V Trnave sa narodil umelecký fotograf a publicista BLAŽEJ VITTEK, zakladateľ fotoklubu IRIS a jeho čestný predseda, autor 4 ročníkov kalendárov pre mesto Trnava (75. narodeniny).

22. 8. 1767 – V Kráľovej pri Senci sa narodil trnavský mešťanosta a mestský kapitán JOZEF NEUMILLER-UJGYÖRGYI, účastník sprisahania uhorských jakobínov (250. výročie).

24. 8. 1602 – V Bratislave sa narodil dramatik, cirkevný spisovateľ a pedagóg PETER BELECI, v rokoch 1641 – 1644 rektor Trnavskej univerzity (415. výročie).

24. 8. 1777 – Uskutočnila sa posledná prednáška na Trnavskej univerzite pred jej presťahovaním do Budína (240. výročie).

25. 8. 1887 – V Trnave sa narodila operná a koncertná speváčka ROZÁLIA MARSCHALKOVÁ, sólistka opery v Budapešti (130. výročie). 26. 8. 1952 – V Trnave sa narodil kulturista ANTON HOLIČ, majster Európy, ktorému mesto Trnava roku 1998 udelilo Uznanie za vynikajúcu športovú reprezentáciu mesta (65. narodeniny).

30. 8. 1637 – V Trnave sa uskutočnila slávnostná vysviacka Univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý je dnes katedrálnym chrámom Trnavskej arcidiecézy (380. výročie).

30. 8. 1952 – V Trnave sa narodil prvý trnavský primátor po roku 1989 IMRICH BORBÉLY, čestný občan mesta Trnava, ktorý stál pri zakladaní novovzniknutej samosprávy mesta, zriadil Mestskú políciu v Trnave a podieľal sa aj na vzniku novodobej Trnavskej univerzity (65. narodeniny). 30. 8. 2012 – V Trnave vyšlo posledné printové číslo týždenníka Trnavský hlas, ktorý odvtedy vychádza len na internete (5. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené