novinky z radnice

Veľký záujem o exkurzie, ale aj bádanie v unikátnom archíve, ktorý má spolu 32 kilometrov rôznych dokumentov. Navyše je umiestnený v jednej z unikátnych budov historickej Trnavskej univerzity. Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava. S vojskom ho spája aj existencia trnavskej posádky, z ktorej v roku 1944 odchádzalo do Slovenského národného povstania 3 500 dobrovoľníkov. Dodnes je o materiály osobností z vojenského archívu veľký záujem, veď sem prichádzajú bádatelia nielen z Českej republiky a zo Slovenska, ale napríklad z USA, Kanady, Austrálie, Nemecka, Rakúska, ale aj Venezuely, Mongolska, Thajska či Turecka, kde našli domov občania ešte spoločného Československa.

Vojenský archív – centrálna registratúra Trnava má v tomto čase 50 rokov. No dokumenty i budova archívu sú oveľa staršie. Patrila ešte pôvodnej Trnavskej univerzite 1635 – 1777 a je národnou kultúrnou pamiatkou. Univerzita bola v roku 1777 presunutá do Budína a v Trnave zostali prázdne budovy. Jozef II. v roku 1783 daroval objekty C.K. Rakúsko-uhorskej armáde a od tej doby začali slúžiť vojsku. Spočiatku objekt slúžil ako invalidovňa pre vyslúžilcov a invalidov. V 20. storočí slúžila budova ako kasáreň a sídlo známej Trnavskej posádky. Bolo to tak až do roku 1967, keď sa rozsiahla budova premenila na Vojenský archív – centrálnu registratúru.

„V septembri 1967 bol z Hradca Králové do Trnavy premiestnený Archív vojenskej evidencie osôb. Po rozdelení Československa v roku 1993 nastali zmeny i vo vojenskom archívnictve. Archív vojenskej evidencie osôb bol premenovaný na Vojenský archív Trnava. O tri roky na to sa rozdeľovali archívne fondy Československej armády. Do Trnavy boli premiestnené archívne dokumenty útvarov z Českej republiky, ktoré za spoločného štátu pôsobili na Slovensku. V Trnave podľa dohody zostali osobné spisy občanov Čiech,“ hovorí riaditeľ Vojenského archívu Trnava – centrálnej registratúry Jozef Petráš.

Zaujímalo nás, čo všetko z historických údajov o známych osobnostiach nájdeme najmä v archíve v Trnave. „Sú tu uložené osobné spisy obyvateľov Československa do rozdelenia spoločného štátu. To znamená, že tu nájdeme generálov, dôstojníkov a práporčíkov od ročníka narodenia 1906, mužstvo a poddôstojníkov od ročníka narodenia 1921. V archíve nájdeme aj spisy osobností protifašistického odboja či osobné spisy politikov. No nájdeme tu aj spisy umelcov, športovcov a bežných ľudí. Máme informácie nielen o tých, ktorí boli vo vojenskej službe, ale zložky tu majú aj tí, ktorí sa jej vyhli v podobe modrej knižky, alebo podpísali prehlásenie o odopretí vojenskej služby a vykonali civilnú, či alternatívnu službu,“ hovorí Jozef Petráš a dodáva, že raritou je kópia osobného spisu Milana Rastislava Štefánika vo francúzskom jazyku. Podľa jeho slov je v archíve uložených viac ako 13 miliónov osobných spisov. Okrem toho sú tam dokumenty zrušených vysokých a stredných vojenských škôl, zrušených vojenských súdov a prokuratúr, rozkazy, osobné spisy zamestnancov či zdravotná dokumentácia z vojenských nemocníc. No sú tam aj vojenské predpisy, záverečné, diplomové práce a iná dokumentácia. Dovedna je to 32,8 kilometrov papiera.

Dnes archív plní funkciu centrálneho registratúrneho strediska pre organizačné zložky ozbrojených síl SR, štátne podniky, ktorých zakladateľom je ministerstvo obrany a mnohé ďalšie organizácie spojené s vojskom. A čo bádateľov, ktorí do archívu prichádzajú, najviac zaujíma? „Prichádzajú hľadať rôzne informácie z oblasti histórie vojenstva a osobností, alebo osudy predkov, fakty pre rôzne odborné práce a podobne. Osobný spis vojaka obsahuje informácie o priebehu jeho odvodného konania, nástup na vojenskú službu, jej podrobný priebeh, teda v akej funkcii bol, aké školy a kurzy absolvoval a napríklad aj to, v akom útvare pôsobil. Tieto spisy majú od 10 do 100 a viac listov,“ hovorí Jozef Petráš.

Podľa štatistík archív ročne vybaví až 14-tisíc žiadostí a vydá 170 duplikátov maturitných vysvedčení zrušených vojenských stredných škôl, ktoré pôsobili na Slovensku. Ročne pripravia pre akadémiu ozbrojených síl zhruba 50 podkladov pre vydanie kópií vysokoškolských diplomov a prevezmú od útvarov a zariadení rezortu obrany 546 zväzkov registratúrnych záznamov, čo predstavuje asi 550 bežných metrov klasických balíkov dokumentov formátu A4.

Nielen pracovníci archívu, ale aj čestní hostia a rezort si túto významnú inštitúciu, ktorej sídlo je práve v Trnave, pripomenú na slávnostiach v októbri. Hovoriť zaiste budú aj o rekonštrukcii budovy archívu. „Budova, v ktorej sa archív nachádza, nie je v dobrom technickom stave, rezort hľadá riešenie, všetko však závisí od finančných možností,“ povedala nám hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková.

(maju)

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)