novinky z radnice

1. 10. 1857 – V Trnave sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru Spolku sv. Vojtecha, na ktorom sa prijal návrh stanov Andreja Radlinského a bol podaný prosbopis o povolenie SSV (160. výročie).

3. 10. 1762 – V Slanici na Orave sa narodil jazykovedec, prvý kodifikátor spisovného slovenského jazyka a kňaz ANTON BERNOLÁK, ktorý študoval na seminári a neskôr pôsobil ako tajomník arcibiskupskej kancelárie, archivár a prísažný notár ústrednej cirkevnej stolice v Trnave, kde založil aj Slovenské učené tovarišstvo. Jeho pamiatku v našom meste pripomínajú ulica nesúca jeho meno, sad, brána a známy pomník od Jána Koniarka (255. výročie).

3. 10. 2012 – V priestoroch Spolku sv. Vojtecha v Trnave sa uskutočnila inaugurácia poštovej známky s portrétom ANTONA BERNOLÁKA (5. výročie).

4. 10. 1607 – V Chtelnici sa narodil profesor Trnavskej univerzity, dvojnásobný rektor a dekan jej filozofickej i teologickej fakulty MARTIN PALKOVIČ (410. výročie).

4. 10. 2002 – V Trnave umrel organista, dirigent spevokolu, zakladateľ Spolku sv. Antona a františkán EFRÉM JÁN HOBLÍK, ktorému Mesto Trnava udelilo roku 2006 Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta in memoriam (15. výročie).

6. 10. 2007 – V Bratislave umrel hydrogeológ, odborný publicista a autor učebníc LADISLAV MELIORIS, rodák z Trnavy, prvý profesor hydrogeológie na Slovensku a v rokoch 1985 – 90 rektor Univerzity Komenského v Bratislave (10. výročie).

7. 10. 1937 – V Trnave sa narodila učiteľka, spisovateľka, autorka rozhlasových hier, redaktorka a publicistka EVA KOPÚNKOVÁ (80. výročie).

10. 10. 1702 – V dnešnom Maďarsku sa narodil profesor a dvojnásobný rektor Trnavskej univerzity FRANTIŠEK BORGIA KÉRI, astronóm, fyzik, historik a teológ, ktorý v Trnave aj umrel (315. výročie).

10. 10. 1872 – Na konskej železnici medzi Bratislavou a Trnavou zastavili premávku kvôli následnej rekonštrukcii trate a prechodu na parnú prevádzku (145. výročie).

10. 10. 1922 – V Trnave sa narodil právnik a športovec ŠTEFAN CEPKO, atlét, basketbalista a tenista, majster ČSSR v štvorhre seniorov, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy za rok 2012 (95. narodeniny).

10. 10. 1937 – V Trnave slávnostne odhalili pomník ANTONA BERNOLÁKA, ktorého autorom bol Ján Koniarek (80. výročie).

12. 10. 1942 – V Moravanoch nad Váhom sa narodil športovec a športový funkcionár ANTON JAVORKA, viacnásobný majster Slovenska v behoch na dlhé trate, predseda Trnavského olympijského klubu a nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (75. narodeniny).

14. 10. 1942 – V Novom Jičíne na Morave sa narodil futbalový brankár JOZEF „Pepo“ GERYK, v rokoch 1966 – 1977 hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal 5 majstrovských titulov (75. výročie).

15. 10. 2012 – Pred budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave slávnostne odhalili súsošie svätých Cyrila a Metoda, ktoré vytvoril sochár a medailér William Schiffer (5. výročie).

17. 10. 1617 – Vo Vasváre v Maďarsku sa narodil profesor Trnavskej univerzity a v rokoch 1662 – 63 aj jej rektor MARTIN JURANIČ, ktorý umrel v Trnave (400. výročie).

17. 10. 1902 – V Trnave sa narodil básnik, publicista a člen františkánskej rehole DOMINIK JÁN VALKO, ktorý učil na gymnáziu v Trnave a neskôr pôsobil ako misionár v Argentíne, kde aj umrel (115. výročie).

20. 10. 1997 – V Trnave sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (20. výročie).

22. 10. 1952 – V Zelenči sa narodil viacnásobný majster Slovenska i bývalého Československa v karate, tréner, medzinárodný rozhodca, odborník pre jadrovú energetiku a politik TIBOR MIKUŠ, predseda Trnavského samosprávneho kraja (65. narodeniny)

24. 10. 1797 – Vo Veselom sa narodil národnokultúrny dejateľ, pedagóg a biskup ŠTEFAN MOYZES, prvý predseda Matice slovenskej, ktorý študoval na gymnáziu a na bohosloveckom seminári v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa a ulica nesúca jeho meno (220. výročie).

27. 10. 1572 – Trnavský mešťan a obchodník SEBASTIÁN získal zemiansky titul s predikátom de Tekelháza a stal sa zakladateľom známeho šľachtického rodu Tököli (445. výročie).

28. 10. 1672 – V Suchej nad Parnou sa narodil prírodovedec a profesor Trnavskej univerzity ŠTEFAN ČIBA, autor oslavných prác o založení Trnavy a o mecénoch Trnavskej univerzity (345. výročie).

28. 10. 1932 – V Mojtíne sa narodil historik, vysokoškolský profesor, odborný publicista, politik a diplomat MATÚŠ KUČERA, ktorý pôsobil na Katedre histórie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (85. narodeniny).

30.10. 1947 – V Malženiciach sa narodil dlhoročný primátor mesta Trnavy a prezident Únie miest a obcí Slovenska ŠTEFAN BOŠNÁK, čestný občan mesta Trnavy (70. narodeniny).

31. 10. 1997 – Začala vysielať Mestská televízia Trnava (20. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené