novinky z radnice

V kazašskej metropole Astana otvorili medzinárodnú výstavu Expo 2017. Počas troch mesiacov sa na nej prezentuje 115 krajín z celého sveta vrátane Slovenska. Hlavnou ambíciou tohtoročnej výstavy je poukázať na úspechy v oblasti zelenej energie, ktorá je predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania životného prostredia. Charakter slovenskej expozície na výstave vystihuje heslo: Slovensko – krajina dobrých nápadov, skvelé myšlienky pre energiu budúcnosti. Tento slogan vyjadruje veľké množstvo kreativity a inovatívnych nápadov vedomostného a ľudského potenciálu, ktoré môže ponúknuť svetu naša krajina. Autorom – architektom interiéru a exteriéru slovenskej výstavnej expozície na Expo v Astane je Trnavčan Jozef Danák. Opýtal sme sa ho aj na to, ako sa dá dostať k šanci prispieť k budovaniu takejto expozície.

- Cesta je prostá, ale aj náročná. Ísť cez verejné obstarávanie. To bola jedna z úloh Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí ešte z konca minulého roka. Základom bolo vypracovanie architektonickej a výtvarnej koncepcie slovenskej expozície, ktorej súčasťou bolo myšlienkové, výtvarné stvárnenie a dizajnové riešenie našej prezentácie. Všeobecnou témou výstavy bola Energia budúcnosti s podtémami Energia pre všetko, Energeticko-efektívny obraz života, Znižovanie CO2. Cieľom teda bolo predstaviť Slovensko ako krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale aj z vynachádzavých myšlienok, vynálezov a produktov, ktoré sa v modernom svete dokážu presadiť predovšetkým v oblasti energetiky – a to s dôrazom na inovatívny potenciál, vzdelávanie, vedu, výskum, kultúru a šport. Nielen náš ateliér, ale aj naši kolegovia zaoberajúci sa lasermi a led technológiou sme vytvorili rovnocenný syntetický tím, ktorý vstúpil do súťaže a získal prvé miesto.

* Čo vás ako prvé prekvapilo pri návšteve Astany, pokiaľ ide o iné krajiny a našu prezentáciu?

- Téma Expa je paradoxná, lebo sme obkolesení krajinami, ktoré vo veľkom chrlia naftu: Katar, Saudská Arábia. Tie majú veľké množstvo fosílnych produktov. Väčšinou sa krajiny na výstave prezentujú v duchu kto, koľko a čo vyťažil. Je to lukratívne, pretože to súvisí s financiami. Ten paradox je znásobený tým, že práve v týchto krajinách a aj v Kazachtane sa propagujú fosílne palivá. V malom náznaku sa síce niečo hovorí aj o obnoviteľnej energii, no to je len zlomok. Nikde sa v súvislosti s energiou z fosílnych palív nehovorí o tom, ako vzniká a ako ten proces likviduje náš svet. Hneď na začiatku som si to uvedomil a chcel poukázať na nutnosť, aby sa pri výrobe týchto produktov uvádzali aj dôsledky, ktoré tento svet ničia. Žiaľ, o týchto témach sa na týchto výstavách nehovorí. Každá zo sto dvadsiatich krajín chce vystaviť maximum a nezávisle od témy, ktorá je ústredná. Vystavujú tam rôzne produkty od ľudového umenia, cez prezentácie podnikateľov, všelijakých možných druhov výrobkov. A to veľmi odbieha od témy. My máme náskok, pretože sa nám podarilo ísť inou cestou.

*V čom sa naša prezentácia líši od tých ostatných?

- Takmer všetky pavilóny a krajiny majú taký systém, že ľudia čakajú pred pavilónom, cez paraván po jednom prejdú dnu, a potom ich prevedú prehliadkovou trasou. Samotný návštevník teda nemá voľnosť. Prechádzka po výstavných pavilónoch návštevníkov unaví, preto očakávajú oázu, kde sa poučia, niečo dozvedia, ale zároveň si aj oddýchnu. A takýto bol zmysel našej expozície. Urobili sme kontrapunkt tohto, čo ponúkali iní. Nechali sme návštevníkom voľnosť, a to sa im páči. Aj z iných výstav sa mi potvrdilo – netreba diváka unavovať podrobnými informáciami, ktoré aj tak nečítajú. Všetky informácie sme preto prenášali cez veľké segmentové led obrazovky na šírku a výšku stien vrátane podláh. Na nich prezentujeme celé Slovensko: kultúru, šport, turizmus, sediaci ľudia sa tam cítia ako účastníci deja. To sa návštevníkom veľmi páči a viacerí sa k nám vracajú.

*Chceli ste v našej expozícii poukázať na problém čistej a neobmedzenej energie. Dá sa táto otázka vôbec vyriešiť? Ako ste v expozícii ilustrovali tieto myšlienky?

- Jednoducho. Symbolicky. V polohe istých fyzikálno-chemických súvislostí. V spolupráci s mladými fyzikmi sme predostreli abstraktnú tému so studenou fúziou, ktorá je protikladom jadrových štiepnych reakcií. Preto je ústredným motívom slovenskej expozície žiarivá guľa osvetlená štyridsiatimi lasermi – symbol fúzie s niekoľkokrát zväčšeným mozgom v symbióze oboch hmôt. Ľudský mozog symbolizuje aj energiu ducha s očakávaným objavom nekonečnej a čistej bezodpadovej energie. S úctou ku géniovi som si preto dovolil malú úsmevnú hru: v slávnej rovnici E = mc2 som nahradil „m“ – matériu obyčajným slovom „mozog“: E = (mozog).c2 = ∞ . Ak sa s Einsteinom stretnem o sto rokov, predpokladám, že mi to odpustí. Ja potom odpustím jemu, že slovo „mozog“ namiesto strohého „m“ nepožil už pri prvej prezentácii svojej geniálnej rovnice.

*Ako dopĺňajú umelecké diela celú expozíciu?

- Zastúpené sú tu diela našich významných tvorcov od dreva až po kameň. Za všetkých spomeniem sklo od Drahomíra Prihela, ktorý nedávno vystavoval aj v Trnave. Mal som úžasný pocit, keď v átriu pred pavilónom všetkých zaujala malá skupinka našich tanečníkov a umelcov. Vyšiel folklorista s holým pupkom a veľkým bičom. Jedno plesknutie pritiahlo do átria aj päťsto ľudí, potom nasledoval spev našich ľudových piesní. Vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Okrem mnohých ďalších vecí sme tam mali jeden zo symbolov Slovenska – padajúcu vodu. Práve ona tvorí až 18 percent energie vyrábanej u nás. A to číslo sa v tejto vode premietalo. Zaujímavé je, že keď som robil návrh veľkého bannera, ktorý predstavoval mapu sveta, bol 18 metrov vysoký a 6 metrov dlhý. Mapka Slovenska mi vyšla zhruba na 6 centimetrov. Preto sme vymysleli grafický efekt lúčov vo zväčšenine, aby návštevník na mape videl, kde vlastne je.

*Aké sú doterajšie ohlasy na našu prezentáciu v Astane?

-Myslím, že ohlas má najmä koncepcia expozície, jej odlišnosť od iných do nášho pavilónu ľudí láka. A mnohí sa vracajú. Veď len za prvý mesiac návštevníci zapísali pozdravmi až tri hrubé pamätné knihy. Z ministerstva hospodárstva som dostal informáciu, že náš pavilón bol zaradený medzi sedem top expozícií, samozrejme, ak nepočítame veľkú ústrednú časť, ktorou sa prezentuje Kazachstan.

Martin Jurčo; foto: J.D.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)