novinky z radnice

Od 16. do 22. septembra sa uskutoční aj v Trnave už tradičný Európsky týždeň mobility, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom podnietiť jednotlivé európske mestá k zavádzaniu a podpore opatrení zameraných na udržateľnú dopravu a vyzvať obyvateľov, aby si pripomenuli, že existujú „múdrejšie“ alternatívy automobilovej dopravy v našich mestách.

Od jeho vzniku v roku 2002 vplyv Európskeho týždňa mobility v Európe i vo svete rastie a v roku 2016 kampaň dosiahla rekordnú účasť: 2 427 miest a obcí z 51 krajín. Mestá organizovali rôzne aktivity na podporu udržateľnej mobility a spolu realizovali celkovo 7 386 trvalých opatrení zameraných najmä na lepšiu dostupnosť verejnej osobnej dopravy, zlepšenie podmienok pre chodcov a cyklistov či upokojenie dopravy v okolí škôl. Vrcholom týždňa plného aktivít bude 22. 9. 2017 Medzinárodný deň bez áut, počas ktorého mestá vyčleňujú jednu alebo viac ulíc len pre chodcov, cyklistov či verejnú dopravu. Minulý rok sa mesto Trnava zapojilo veľmi úspešne a vyhralo ocenenie pre najaktívnejšiu slovenskú samosprávu. Najmenší si mali možnosť vyskúšať detské dopravné ihrisko pred radnicou, v rámci Dňa bez áut sa uskutočnila uzávera Štefánikovej ulice alebo bolo obnovené cyklistické dopravné značenie.

Hlavnou myšlienkou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je „čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Mesto pripravuje týždeň aktivít, ktoré priblížia obyvateľom rôzne druhy efektívnejšej dopravy než automobilovej, či už z hľadiska času, alebo financií. V týždni od 16. do 22. septembra 2017 bude mestská autobusová doprava zdarma pre tých, ktorí sa preukážu vodičským preukazom, a 22. septembra bude zdarma pre všetkých cestujúcich. V rámci aktivít v tomto týždni bude aj priestor pre obyvateľov, aby vyjadrili svoje podnety a námety na zlepšenie ich každodenného pohybu po meste.

Detský pohľad, často prekvapivo zrelý a fundovaný, budeme zisťovať v rámci tzv. „školských fór“, na ktorých sa budú škola a mesto pýtať žiakov druhých stupňov základných škôl na ich názory a nápady pre lepšie fungovania školy ako aj mesta v oblasti dopravy. Ich pripomienky budú vyhodnotené a najlepšie nápady zrealizované v rámci školy, alebo podľa ich charakteru zapracované do Plánu udržateľnej mobility, prípadne do projektov Participatívneho rozpočtu mestskej samosprávy. Informácie o programe týždňa mobility budeme postupne dopĺňať na webstránke a facebookovom profile mesta Trnavy.

Trnava má svojim tvarom a veľkosťou ideálne podmienky pre peší a cyklistický pohyb. Bežná cesta po meste do práce či na nákupy nie je spravidla dlhšia než 5 km. Je už na nás, aký dopravný prostriedok zvolíme. Každý z nás si tak môže skúsiť urobiť svoj vlastný týždeň „múdrej mobility“ nielen sedem dní v roku, ale celých 52 týždňov.

Kristína Marošová, foto: Miloš Majko

 

 

Zatiaľ nehodnotené