novinky z radnice

Mestská samospráva dokončila rekonštrukciu južnej veže z polovice 13. storočia v najstaršom dochovanom úseku mestského opevnenia na ulici Dolné bašty. Obnova tejto časti hradieb bola vzhľadom na nesprávnu technológiu predchádzajúcej obnovy mimoriadne náročná.
Pri rekonštrukčných prácach v osemdesiatych rokoch 20. storočia boli použité nekvalitné moderné tehly s vyššou nasiakavosťou spájané cementovou maltou s nedostatočnou priepustnosťou pre vodu a vodné pary. Cementová omietka bola použitá aj na opravu škárovania lícnych stredovekých tehál. Dôsledkom nesprávnej technológie došlo pôsobením dažďovej vody, snehu a vzlínajúcej vlhkosti k premŕzaniu a následnému rozpadávaniu koruny veže a lícnych plôch. Vlhkosť vzlínajúca z opravovanej časti ohrozovala už aj pôvodné stredoveké murivo. Preto bolo potrebné pred samotnou rekonštrukciou veže, ktorá sa začala v tomto roku, úplne odstrániť nevhodné moderné prímurovky a cementovú maltu tak, aby nedošlo k poškodeniu stredovekého muriva. Práce sa uskutočňovali za asistencie statika a pod dohľadom pamiatkového úradu. V súlade s požiadavkami pamiatkarov boli na doplnenie chýbajúcich častí veže použité kvalitne vypálené staré tehly vyrobené klasickou technológiou, ktorá sa u nás používala približne až do 50. rokov 20. storočia. Ako spojovací aj škárovací materiál poslúžila malta, ktorá technologicky nadväzuje na spôsob výroby historických vápenných mált s pridávaním pálených ílov a zabezpečuje materiálovú aj vizuálnu kompatibilitu s pôvodným spojivom. Koncom zimy a na jar priebeh rekonštrukcie trochu spomalilo chladné počasie, lebo pri práci s touto maltou nesmie klesnúť vonkajšia teplota pod 5 stupňov Celzia, časový sklz sa však podarilo vyrovnať.

Koruna veže bola dostavaná do výšky hornej hrany štrbinovej strieľne tretieho nadzemného podlažia, samotná strieľňa zo záklenkom bola zrekonštruovaná podľa strieľne z druhého podlažia. Zaniknutá časť veže smerom na ulicu Dolné bašty bola priznaná v pôdoryse s použitím kvalitne vypálených tehál „zvoniviek“ odolných voči poveternostným vplyvom. Vnútorný priestor pôdorysu veže je vysypaný štrkom, zeleň v bezprostrednom okolí je obnovená do pôvodného stavu pred rekonštrukciou.

Náklady na rekonštrukciu veže boli vyčíslené na 80 624 eur.

Trnavské mestské opevnenie je vekom, veľkosťou a rozsahom zachovania unikátom v rámci strednej Európy. Mestská samospráva systematicky zabezpečuje rekonštrukciu jeho poškodených častí. Od roku 1992 vynaložila na obnovu a údržbu mestských hradieb takmer 2 milióny 200 tisíc eur. V priebehu rokov 2016 a 2017 sa uskutočnil georadarový prieskum a následný archeologický výskum zaniknutých častí s cieľom prinavrátiť trnavským hradbám v maximálnej miere autenticitu pôvodného historického výrazu, začleniť ich znova do organizmu historického centra mesta a zvýšiť atraktivitu Trnavy aj v rámci cestovného ruchu.

(eu), foto: A. Tamajková

 

 

Zatiaľ nehodnotené