novinky z radnice

V horúcich letných mesiacoch sme sa dozvedeli smutnú správu, že tento svet opustila Gabriela Bartošová-Gáliková (*3. apríla 1977 Trnava †19. júla 2017 Trnava), pedagogička a začas aj prodekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava.

Gabriela Bartošová – Gáliková absolvovala jazykovú triedu na Gymnáziu na Hviezdoslavovej ulici, potom študovala odbor verejná správa na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda a na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Absolvovala aj štúdium marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. Pôsobila na rôznych pracovných pozíciách. Napríklad v Rádiu Forte, ale aj v Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách Piešťany, stredisko Trnava, i v spoločnosti ON Semiconductor Piešťany ako asistentka European Customer Service Director. Z ďalších jej pracovných aktivít spomeňme, že v roku 2004 bola členkou projektového tímu pre vznik VÚB Generali DSS.

Od roku 2005 pracovala na pozícii tajomníčky na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a od roku 2007 na mieste prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FMK. Ako prodekanka sa venovala predovšetkým koncepcii výchovno-vzdelávacej činnosti fakulty a koordinácii tvorby nových študijných odborov. Jej úlohou bola aj komunikácia fakulty s domácimi a zahraničnými pracoviskami. Tatiana Podmaková z trnavskej UCM pripomína, že ju jej spolupracovníci poznali ako rodenú líderku, manažérku a osobnosť, ktorá dokázala nadchnúť svojimi nápadmi celý kolektív.

Samostatnou kapitolou života Gabriely Bartošovej-Gálikovej bola práca v trnavských speváckych zboroch, v ktorých pôsobila až do roku 2003. „S Gabikou som sa prvýkrát stretol v speváckom zbore gymnázií mesta Trnava Cantica nova, keď v ňom spievala v rokoch 1991 – 1995. Pamätám si, že prišla do zboru s početnou a spevácky silnou partiou spolužiakov. Bolo ich z jednej triedy asi osem. Gabika mala sýty hlboký hlas, spievala altové party a bola i sólistkou zboru. Bola umelecky i ľudsky členkou skvelej zostavy kantičiarov, ktorí v roku 1995 získali krásne 3. miesto v kategórii dospelých speváckych zborov na svetovej súťaži v Llangollene (Wales),“ spomína riaditeľ ZUŠ M. Schneidera-Trnavského a zbormajster Tirnavie Gabriel Kalapoš.

Zborový spev bol pre Gabrielu Bartošovú-Gálikovú významnou súčasťou jej života. Od roku 1997 bola členkou speváckeho zboru Tirnavia a od roku 1998 aj predsedníčkou zboru. „Práve vďaka Gabikinej obetavej organizačnej i umeleckej práci zbor napredoval v skvelej tvorivej atmosfére a s úspechom sa zúčastnil v rokoch 1998 – 2002 festivalov a súťaží zborového spevu v Debrecíne (Maďarsko), Trenčianskych Tepliciach (3. miesto), v Tours (Francúzsko) a spomínanom Llangollene. Práve vo Walese v roku 1995 Gabika s úspechom začala svoju medzinárodnú zborovú kariéru a vo Walese v roku 2002 ju takisto 3. miestom ukončila,“ hovorí G. Kalapoš a pripomína aj jej organizátorskú prácu.

„Poznal som ju ako nesmierne obetavého a zodpovedného človeka oddaného práci. Bola nielen skvelou zborovou speváčkou a predsedníčkou, ale i človekom s veľkým a srdcom, plným dobroty a zapálenia pre spoločnú vec. Ľudským, ale zároveň i náročným prístupom k svojmu okoliu a k členom zboru dokázala stmeliť veľký kolektív ľudí rôznych pováh i názorov do jedného celku, smerujúceho za spoločnými úspechmi,“ dodáva Gabriel Kalapoš.

Martin Jurčo, foto: fmk

 

Zatiaľ nehodnotené