novinky z radnice

technologický park Trnava

Začína sa výstavba Mestského priemyselného a technologického parku v Trnave. Na realizáciu tohto projektu získalo Mesto Trnava dotáciu od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vo výške 95 percent z oprávnených nákladov, čo predstavuje takmer 9,59 milióna eur. Nový priemyselný a technologický park vznikne v areáli bývalých Technických a rekreačných služieb na ploche približne 28 tisíc m2.

Novo postavené budú pavilóny sofistikovanej výroby a výrobných buniek, výrobno-technologický a skladový pavilón a nové parkovacie miesta. Predmetom rekonštrukcie budú komunikácie vo vnútri areálu a skladovo-logistický pavilón.
Snahou vedenia mesta je ponúknuť novovzniknuté priestory predovšetkým domácim a zahraničným investorom v oblasti výskumno-vývojových činností, konštrukčných a projekčných záležitostí a firmám so sofistikovanou výrobou a inovačným potenciálom, ktoré vytvoria nové, vysokokvalifikované pracovné miesta.
Dodávateľom diela je skupina Dúha – Trnavská stavebná spoločnosť, ktorú Mesto Trnava vybralo prostredníctvom verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006.

technologický park Trnava

technologický park Trnava

-red-

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)