novinky z radnice

Náš návrat k tohtoročnej obnovenej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského by sme mohli nazvať aj podľa rozhlasovej rubriky Budeme o nich ešte počuť. Glória Nováková patrila medzi lídrov tejto súťaže a odniesla si druhé miesto vo svojej kategórii mladých interpretov do 24 rokov, cenu primátora mesta Trnavy a cenu európskej Akadémie Schengen v Bratislave. Svoje spevácke aktivity začala v útlom detstve a precízna príprava v základnej umeleckej škole jej dala výborné základy pre prácu na konzervatóriu.

Glória Nováková (nar. 23. júna 1999 v Trnave) od svojich šiestich rokov navštevovala ZUŠ Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave, odbor operný spev. V štúdiu pokračuje na Konzervatóriu v Bratislave v triede Boženy Ferancovej. Popri štúdiu spevu sa venuje aj hre na harfe. Ako pätnásťročná naštudovala v opernom štúdiu Konzervatória postavu Ľudmily z opery Predaná nevesta. V roku 2017 získala 2. miesto na súťaži slovenských konzervatórií, 2. miesto na medzinárodnej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch. Glória Nováková aktívne vystupuje na rôznych školských koncertoch konzervatória a významných podujatiach doma aj v zahraničí. Jedným z tých najaktuálnejších bol koncert s klaviristom Milošom Bihárym v Trnave.

Vráťme sa do obdobia, keď mala šesť rokov. Vtedy začala ako žiačka v spomínanej základnej umeleckej škole. „V tom čase som chodila na hodiny pani učiteľke Gabriele Bunčekovej. Začala som spievať popové, ale aj ľudové pesničky. Najprv som akosi nechcela ísť cestou vokálnej klasickej hudby, a tak som školu prerušila na pol roka. Napokon som sa tomu neubránila. Muselo to prísť. Veľmi sa mi operný spev zapáčil. Nastúpila som už ako študentka operného spevu,“ hovorí Glória Nováková. Už pred začiatkom štúdia si uvedomovala, že operný vokálny spev, to je niečo celkom iné. Od techniky, repertoáru, až po publikum. Bola vtedy vlastne ešte len žiačkou základnej školy. „Takýto repertoár je veľmi široký a zaujímavý. Každá postava má svoj charakter a je niečím špecifická. Veľmi ma to baví. Musela som sa naučiť najmä techniky. Dokonca, hneď ako som prišla na konzervatórium, mi povedali, že mám neobvykle dobrú techniku, čo bolo vlastne poďakovanie mojej pani učiteľke z Trnavy. Hneď som sa „chytila“. Išlo o posadenie hlasu, dychu, a hlavového tónu, o všeobecne iný spev,“ hovorí Glória.

Jej hlasové dispozície ju predurčili pre koloratúrny soprán. „Na konzervatóriu sa ma ujala profesorka Božena Ferancová, ktorá mi vysvetlila kúzla a čary operného spevu. V jej triede som sa do spevu zaľúbila ešte viac. Vďaka tomu, že som koloratúrny soprán, teda najvyšší hlas, mám veľmi vysoký rozsah. Môžem spievať skutočne erbové postavy, napríklad Kráľovnu noci z opery Čarovná flauta od Mozarta, Violettu Valéry z opery La Traviata od Verdiho. Momentálne spievam áriu Gildy z opery Rigoletto od Verdiho, áriu Julietty z opery Rómeo a Juliette od Gounoda a mnohé ďalšie postavy.“

Súčasťou štúdia boli aj koncerty a spevácke súťaže. Doteraz ich má za sebou veľa, napríklad v roku 2015 sa predstavila na speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, kde je úspechom samotná účasť. Glória mala vtedy ešte len 16 rokov. Potom prišli ďalšie súťaže, no najväčším ocenením bola ponuka od Petra Dvorského (na fotografii s Glóriou Novákovou) na vystupovanie na veľvyslanectve v Ríme, za ktoré vďačí svojej pani profesorke. „Je to jeden úžasný človek s veľkým srdcom a najmä pokorou pred umením,“ hovorí s úsmevom Glória. Spomína si najmä na svoje spevácke vystúpenie na súťaži v rodnej Trnave na jar tohto roka: „Spevácka súťaž M. Schneidra-Trnavského mi dala veľa skúseností. Nielen kvôli oceneniam. Prvýkrát som vystupovala pred takouto medzinárodnou porotou. Bol tam môj spevácky vzor Gabriela Beňačková, bola tam profesorka mojej profesorky Eva Blahová a ďalšie významné osobnosti, od ktorých som veľa dostala,“ hovorí Glória. Napriek tomu, že nie je výnimkou, keď slovenskí operní speváci zakotvia v angažmán v operných domoch po celom svete, Glória je zatiaľ skromná. Teraz sa chystá na prijímacie skúšky na Vysokú školu múzických umení a má sen dostať sa do opery našej prvej scény – Slovenského národného divadla.

Ako keby toho nebolo dosť, Glória sa popri štúdiu spevu venuje na spomínanom konzervatóriu aj štúdiu hry na harfe. „Keď som nastúpila ako prváčka na spev, náhodou som zablúdila do triedy, kde som chcela cvičiť spev. A objavila som tam harfu. Tak som si len tak začala hrať a veľmi ma to zaujalo. Je to veľmi špecifický hudobný nástroj, a aj preto málo ľudí na ňom hrá. Išla som za pani profesorkou Zuzanou Törökovou s tým, že by som ju chcela študovať. Zuzana Töröková bola rada, pretože málo študentov má o tento krásny nástroj záujem. V prvom ročníku som teda šla na prijímačky na harfu, a od druhého ročníka spevu som začala aj prvým ročníkom štúdia na harfe,“ hovorí Glória. Hoci je harfa jej koníčkom, nie je jednoduché na nej hrať. Treba totiž kombinovať stláčanie pedálov a brnkanie na struny. Najprv mala problém aj s hudobnou literatúrou, no napokon si našla nielen európskych impresionistov, ale aj súčasného slovenského skladateľa Milana Nováka, ktorý je autorom mnohých skladieb práve pre harfu aj vďaka tomu, že jeho dcéra je harfistkou. Zatiaľ sa predstavila len na koncertoch u nich na konzervatóriu.

Glória Nováková začína sľubnú spevácku kariéru. Zaželajme jej k tomu veľa zdravia a úspechov v reprezentácii trnavských farieb.

Martin Jurčo, foto: archív G.N.

 

Zatiaľ nehodnotené