novinky z radnice

1. 11. 1777 – V Trnave slávnostne otvorili Kráľovskú akadémiu (240. výročie).

1. 11. 1882 – V Trnave sa narodila sochárka a medailérka ARANKA JEHRINGOVÁ, ktorá pôsobila v Ríme, v Palerme a v Budapešti, kde aj umrela (135. výročie).

1. 11. 1997 – V Galante umrel geograf, vysokoškolský profesor, prorektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a odborný publicista ZDENKO MOCKO, rodák zo Serede, ktorý dlhé roky žil v Trnave (20. výročie).

1. 11. 2007 – V Žiline umrel operný spevák a hudobný pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, rodák z Trnavy (10. výročie).

2. 11. 1942 – V Trnave sa narodila speváčka populárnych piesní a tanečníčka EVA KOSTOLÁNYIOVÁ, ktorej v roku 2011 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (75. výročie).

2. 11. 1997 – V Báhoni umrel historik, archivár, bibliograf a odborný publicista VENDELÍN JANKOVIČ, cíferský rodák, ktorý pôsobil aj v Trnave, kde mu za štúdie z dejín mesta Trnava a celoživotnú bibliografickú prácu udelili roku 2005 Cenu mesta Trnava in memoriam (20. výročie).

7. 11. 1787 – V Trnave sa narodil detský lekár, homeopat a odborný publicista STEPHAN ANDREAS MŰKISCH, zakladateľ a riaditeľ detskej nemocnice vo Viedni, kde aj umrel (230. výročie).

7. 11. 1787 – V Trnave sa narodil ovocinár, odborný publicista a kňaz MATEJ BAZALICA, ktorý vyšľachtil osobitný druh slivky (230. výročie).

8. 11. 1947 – V Trnave sa narodil veterinárny lekár, vysokoškolský profesor, odborný publicista a autor učebníc GABRIEL KOVÁČ (70. narodeniny).

8. 11. 1992 – V Trnavskom divadle sa uskutočnila slávnostná inaugurácia novodobej Trnavskej univerzity (25. výročie).

9. 11. 1642 – V Trnave umrel ostrihomský arcibiskup IMRICH LÓSI, ktorý venoval 30 tisíc zlatých na základinu pre založenie Právnickej fakulty na Trnavskej univerzite (275. výročie).

9. 11. 1947 – V Trnave slávnostne odhalili pamätník umučeným židovským spoluobčanom, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny (70. výročie).

13. 11. 1987 – V Trnave umrel trnavský apoštolský administrátor, titulárny biskup a arcibiskup in memoriam JÚLIUS GÁBRIŠ, v r. 1941 – 1950 profesor trnavského gymnázia, čestný občan mesta Trnava in memoriam (30. výročie).

16. 11. 1932 – V Trnave koncertoval svetoznámy husľový virtuóz a skladateľ JAN KUBELÍK (85. výročie).

20. 11. 1577 – Prepošt ostrihomskej kapituly MIKULÁŠ TELEGDI kúpil vo Viedni zariadenie staršej tlačiarne a potom vo vlastnom dome v Trnave zriadil prvú katolícku tlačiareň v celom vtedajšom Uhorsku (440. výročie).

20. 11. 1947 – V Trnave sa narodil reprezentant a viacnásobný majster Slovenska i Československa v boxe JOZEF TESSÉNYI (70. výročie). 20. 11. 1997 – V Bratislave umrel hudobný skladateľ a jeden zo zakladateľov slovenskej tanečnej populárnej hudby KAROL ELBERT, trnavský rodák, nositeľ Ceny mesta Trnava i Čestného občianstva Trnavského samosprávneho kraja in memoriam, ktorého meno nesie aj jedna z ulíc v Trnave (20. výročie).

21. 11. 1932 – V Trnave sa narodil fyzik, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista MIKULÁŠ BLAŽEK, v rokoch 1968 – 83 riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, prorektor Trnavskej univerzity (85. výročie).

23. 11. 1967 – V Trnave umrela herečka a pedagogička ĽUDMILA ĎURČEKOVÁ, členka Krajového divadla v Trnave, ktorá pôsobila aj na VŠMU v Bratislave (50. výročie).

24. 11. 1927 – Miestny názov obce Modersdorf bol oficiálne zmenený na Modranku (90. výročie).

26. 11. 1652 – V Trnave sa uskutočnil veľkolepý pohreb štyroch ESTERHÁZIOVCOV, ktorí padli v bitke s Turkami pri Vozokanoch (365. výročie).

27. 11. 1432 – Husiti z obsadenej Trnavy podnikli neúspešný pokus o dobytie Bratislavy (585. výročie).

27. 11. 1987 – V Trnave slávnostne otvorili Dom kultúry odborov Tirnavia (30. výročie).

30. 11. 1967 – Plenárne zasadnutie MsNV v Trnave prijalo návrh na pripojenie obcí Modranka a Hrnčiarovce k Trnave (50. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené