novinky z radnice

Aj pod týmto názvom sa objavil pred päťdesiatimi rokmi v českej i slovenskej tlači príbeh z trnavskej Baziliky sv. Mikuláša. Nesúvisel s jedinečnosťou tejto kultúrnej pamiatky, ale skôr s kurióznym prípadom nevydarenej krádeže, ktorú mal na svedomí vtedy dvadsaťročný Trnavčan. Ako objekt si vyhliadol známe dielo – obraz Panny Márie trnavskej.
Niekoľkokrát si prišiel kostol prehliadnuť a v jeden júlový deň v roku 1967 sa rozhodol prísť do kostola aj na noc. Nechal sa v chráme zamknúť a dielo skazy si chcel v pokoji pripraviť. Ráno po otvorení kostola sa chcel vytratiť aj s lupom. Vybral si teda najvzácnejšiu časť obrazu – korunu, a aby nezostalo len pri nej, potešila ho aj hotovosť v prenosných schránkach. Ako sa dočítame v dobovej zápisnici, vyškriabal sa do štvormetrovej výšky oltára, rozbil sklo a z rámu obrazu Panny Márie vzal pozlátenú korunu a z krku zlatú retiazku s krížikom. Potom vzal ešte niekoľko retiazok a krížikov a z troch prenosných schránok ukradol 60 korún v päťkorunáčkach. Plán vytratiť sa po otvorení kostola mu však nevyšiel. Duchaplný kostolník Ladislav Jalovec počul v kostole šramot a pohyby, a preto skôr než otvoril kostol, privolal príslušníka VB (verejná bezpečnosť). A tak sa zlodej Jozef B. dostal rovno do rúk spravodlivosti, čomu dopomohlo aj to, že zaspal a stratil duchaprítomnosť. V ruke vraj mal pripravený vreckový nôž s úmyslom použiť ho v prípade potreby.

Zaujímavosťou bolo, že o prípade krádeže práve v kostole v Trnave z júla 1967 informovali aj české denníky, čo zrejme súviselo s obdobím uvoľňovania politickej situácie pred augustom 1968. Obžalovaný Jozef B. sa pred súdom k činu priznal a ako dôvod uviedol, že nepracoval a dostal sa do finančnej tiesne, a preto bolo jeho plánom všetky veci postupne predať. Okresný súd v Trnave ho odsúdil na 13 mesiacov nepodmienečného trestu v I. nápravnovýchovnej skupine. Hodnota odcudzených vecí predstavovala podľa vtedajšieho odhadu výšku 12 tisíc korún. Hoci to bola v porovnaní s vtedajšími platmi dosť vysoká suma, nezahŕňala kultúrno-duchovný rozmer tejto kultúrnej pamiatky. V tlači vtedy aj vyzdvihli konanie práporčíka Kušnírika, ktorý nestratil duchaprítomnosť a vlamača v chráme s nožom v ruke zneškodnil skôr než stačil zareagovať.

Syn kostolníka Ladislava Jalovca (1909 – 1991) František sa pamätá na tento príbeh ešte z mladých liet, lebo jeho otec často na túto kuriozitu spomínal. Aj keď sa vyučil ako strojný zámočník vo firme Fischer na dnešnej Dohnányho ulici, viac ako 35 rokov pracoval vo farnosti Trnava – mesto ako kostolník u biskupa Ambróza Lazíka.

Martin Jurčo, foto: archív L.J.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (4 hlasovali)