novinky z radnice

Fotograf Ján Vykopal sa narodil 9. októbra 1867 v obci Teplice pri Piešťanoch v rodine krajčíra Pavla Vykopala.[1] Obec Teplice sa koncom 19. storočia stala súčasťou kúpeľného mesta Piešťany. Ako fotograf začínal pravdepodobne v Piešťanoch, až v roku 1894 sa objavil prvýkrát v Trnave.

Ján Vykopal (János Wykopal) uverejnil v týždenníku Nagyszombati hetilap 7. 10. 1894 reklamu, v ktorej ohlasoval svoj fotoateliér na Untere länge Gasse 9 (Dolnohrubá ulica, dnes Hlavná). V texte uviedol bližšie určenie „Bogschov dom“, čo je dom oproti radnici, kde bola známa kaviareň (neskôr pod názvami Othon, Thalmeiner, Európa, Krym).

↓ Portrét staršieho muža, ateliér J. Vykopal Trnava, okolo roku 1900, archív rodiny Gotthardovej z Trnavy

↑ Reklama na kartóne z fotografie okolo roku 1900

V Bogschovom dome viedol od roku 1885 kaviareň s letnou záhradou kaviarnik Matej Režucha. Ako prvý fotoateliér tam pôsobil v roku 1887 ateliér Fanchette. Reklama tohto fotoateliéru na zadnej strane kartónov udáva bližšie určenie „v záhrade Režuchovej kaviarne...“ Počas fungovania fotoateliéru v záhrade sa v ňom vystriedali niekoľkí fotografi. Od roku 1888 tam mal fotoateliér Viliam Wietz, od roku 1893 Július Balažovič a od roku 1894 Ján Vykopal.

↓ Rodinná fotografia, ateliér J. Vykopal Trnava, okolo roku 1900, archív rodiny Gotthardovej z Trnavy

↑ Mladý muž, ateliér J. Vykopal Trnava, okolo roku 1895, zbierka ZsM

Fotograf Ján Vykopal prevzal v Trnave fotoateliér 11. augusta 1894 a začal vykonávať svoje povolanie v už dlhšie zavedenom podniku.[2] Trnavčania boli zvyknutí chodiť sa fotografovať na toto miesto už sedem rokov. Vykopal tam pracoval do roku 1902, teda osem rokov. Počas prvých troch rokov jeho pôsobenia boli v Trnave naraz až štyri fotoateliéry, ale od roku 1898 po rok 1902 boli len dva, pričom v tom druhom sa práve za spomínané obdobie vystriedali traja fotografi. Možno teda povedať, že v tom čase už bol známy a dôveryhodný podnikateľ. Fotografoval najmä bežné portréty, ktoré sa podnes zachovali v trnavských fotoalbumoch a v rodinných archívoch. Fotografie lepil na bledý kartón s reklamou na zadnej strane: Ateliér J. Wykopal, Nagyszombat – Tyrnau. Keď v roku 1902 ako fotograf z Trnavy odišiel, skončil aj fotoateliér v záhrade Bogschovho domu. Už nikdy viac sa tam takýto podnik neotvoril, hoci kaviareň pretrvala až do konca dvadsiateho storočia.

↓ Mikuláš Schneider s husľami, ateliér J. Vykopal Trnava, okolo roku 1900, zbierka ZsM

↑ Antónia Husičková s mamou, ateliér J. Vykopal (Žilina – Piešťany), zbierka ZsM

Reklama v novinách Nagyszombati hetilap z roku 1894, Štátny archív v Trnave, fond novín a časopisov

↓ Portrét ženy z profilu, ateliér J. Vykopal (Žilina – Piešťany), archív Miroslava Pfliegla                 Dievčatko, Ján Vykopal, archív Miroslava Pfliegla ↓    


Elena Sieglová, ateliér Irena Vykopalová Žilina, archív Adrieny Horváthovej z Trnavy →

 Po roku 1902 si Ján Vykopal otvoril fotoateliér v Žiline s filiálkou v Piešťanoch. Do Žiliny sa zrejme priženil. Ján Vykopal s manželkou Elenou kúpili v Žiline dom a pravdepodobne v roku 1903 dali na jeho mieste postaviť novostavbu, ktorá patrí dnes k najkrajším secesným budovám v Žiline. Vykopal sa stal v prvých desaťročiach 20. storočia počas svojho žilinského pôsobenia najvýznamnejším fotografom v meste. Jeho pôsobenie v Žiline podrobne spracoval Miroslav Pfliegel v knihe Stratená Žilina 1 (2017). Okrem klasických portrétnych fotografií Vykopal dostával aj mestské zákazky – dokumentoval spoločenské udalosti a bol autorom niekoľkých predlôh na pohľadnice. Začiatkom 20. storočia absolvoval Ján Vykopal viac dobrodružných ciest po Európe i v zámorí. Navštívil napríklad Novú Kaledóniu, Fidži, Samou, Tahiti, Maurícius, Jávu, Novú Guineu, Timor, Peru, Brazíliu a cestoval až do ďalekej Číny, navštívil Šanghaj. Z ciest priviezol množstvo zaujímavých exotických predmetov, z ktorých sa neskôr niektoré dostali do Mestského múzea v Žiline.[3]

Fotograf Ján Vykopal zomrel v Žiline 27. júna 1932 na pľúcnu chorobu. Za prvej republiky pôsobila ako fotografka v Žiline aj jeho dcéra Irena Vykopalová.

Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave


[1] Meno Joannes Vykopál sa nachádza v knihe krstov, otcom bol krajčír (sartor) Paulus Vykopál a matkou Josephina Velkus. Zdroj: Famillysearch, matriky online, Piešťany, Krsty 1866 – 1874, inv. 1747, s. 45

[2] Štátny archív v Trnave, MG Trnava, Zápisnice magistrátu z roku 1894, č. uzn. 165/3443

[3] Groma, P., Novák, M., Pfliegel, M., Štanský, P. : Stratená Žilina 1. All media, s.r.o. Žilina, 2017. ISBN 978-80-972616-0-3, 256 s.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (12x hodnotené)