novinky z radnice

Mesto Trnava v rámci adaptácie na zmenu klímy sprevádzanú vlnami horúčav postupne mení spevnené betónové aj asfaltové plochy, ktoré už neplnia svoju pôvodnú funkciu, na plochy zelene. V čase uzávierky tohto vydania sa začali asanačné práce na Hospodárskej ulici. Namiesto dvoch zdevastovaných betónových detských ihrísk pribudne v tejto frekventovanej časti mesta 555 m2 trávnika.

Funkcia trávnatých plôch a stromov v mestách je významná a nezastupiteľná. Nová plocha trávnika, ktorá vznikne na Hospodárskej ulici, dokáže vyrobiť kyslík pre takmer deväťsto ľudí, absorbuje oxid uhličitý, zníži prašnosť, zachytí dažďovú vodu tam, kde spadne, zvýši vlhkosť vzduchu a pomôže aj v horúčavách. V porovnaní s betónovými plochami, ktoré sa cez deň prehrievajú a naakumulované teplo vyžarujú aj v noci, trávniky majú až o 8 stupňov Celzia menej ako okolitý vzduch a jeho teplotu znižujú.

Nové detské ihriská bude mestská samospráva situovať do priestorov, ktoré nie sú natoľko zaťažené hlukom z dopravy a emisiami výfukových plynov. V návrhu budúcoročného rozpočtu mesta je na tieto účely zatiaľ 250 tisíc eur. Ak poslanci návrh v tejto podobe schvália, mesto bude postupne budovať nové alebo obnovovať pôvodné detské ihriská v každej mestskej časti s dôrazom na to, aby spĺňali súčasné technické a bezpečnostné požiadavky.

 

 

Zatiaľ nehodnotené