novinky z radnice

Ako sme už na stránkach Noviniek z radnice informovali, zanedbaný lesopark na Štrkoch sa vďaka projektu LUMAT (CE89) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 premení na príjemnú oddychovú lokalitu. Projektová dokumentácia je už hotová, predstavy o budúcom vzhľade lokality majú konkrétne kontúry.
Neudržiavaný lesík plný náletových a rizikových drevín by mal po obnove už na jar 2019 Trnavčanom rozšíriť možnosti, kam okrem Kamenného mlynu vybehnúť do prírody v blízkosti mesta.

Na mieste bude vybudovaná vodná plocha, ktorá bude priestoru dominovať. Materiál po vyhĺbení jazierka poslúži ako základ tzv. slnečného kopca, kde sa bude dať opaľovať či piknikovať.

V blízkosti vodnej plochy v južnej časti bude vytvorený priestor na oddych s posedením na slnku aj v tieni, pri ohnisku i pod prístreškom. Doplní sa mobiliár (lavičky, stôl, koše, informačné tabule, stojan na bicykle a iné) z agátového dreva.

Okrem relaxu, grilovania či športových aktivít sa tu bude dať aj poprechádzať. Nové chodníky povedú okolo jazierka, stredom lesíka aj po jeho obvode. Okrajovými časťami lesoparku návštevníkov prevedie náučný chodník s ekoostrovčekmi pre huby, hmyz a búdkami pre vtáky a netopiere. Samozrejmosťou bude aj verejné osvetlenie.

Priestor okolo vodnej plochy aj s násypom bude zatrávnený lúčnym porastom. Vysadené budú dlhoveké solitérne dreviny a niekoľko menších skupín stromov. Prírodný charakter prostredia bude dotvárať bylinný podrast v okolí chodníkov, ktorý sa spontánne obnoví po presvetlení existujúceho hustého porastu. Ostatné plochy sa ponechajú bez zásahu.

Cieľom revitalizácie je zvýšenie ekologickej hodnoty a stability lesoparku, ktorý je považovaný za biocentrum miestneho významu. Plánované úpravy budú mať na toto miesto priaznivý vplyv, pretože podporia diverzitu flóry a fauny; očakáva sa tiež zlepšenie vodného režimu a pozitívny vplyv na mikroklímu riešeného priestoru.

O projekte LUMAT CE89

Projektové partnerstvo LUMATu tvorí 13 zahraničných partnerov, spomedzi ktorých sme spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave jedinými slovenskými partnermi. Revitalizácia Štrkov je jednou z dvoch pilotných investícií, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať (druhou je revitalizácia lokality Ruda Slaska v susednom Poľsku).

Ostatné aktivity tohto projektu zahŕňajú tvorbu metodík, stratégií, akčných plánov a materiálov na ďalšie vzdelávanie odbornej i laickej verejnosti.

(vm)

 

Zatiaľ nehodnotené