novinky z radnice

Kedysi veľmi populárne šachové turnaje v kúpeľných mestách sveta mali veľmi peknú tradíciu aj na Slovensku. Riaditelia kúpeľov im takýmto spôsobom robili reklamu a popularitu, ale aj šachisti si tu mohli liečiť rôzne svoje choroby. Prišlo sa tiež pozrieť veľa divákov i novinárov. V neďalekom meste „barlolamača“ (liečivé účinky termálnej minerálnej vody a sírneho bahna boli prvýkrát popísané lekármi v 14. storočí) sa konali dva turnaje (r. 1912 a 1922) s účasťou popredných vtedajších šachistov z celého sveta. Pripomenieme si ich tromi vybranými partiami.

V prvom z nich (od jeho usporiadania uplynulo 105 rokov) vyhral A. Rubinstein (* 12.10. 1882 – 14.3. 1961), ktorý prehral len jednu partiu a obsadil prvú priečku s 2,5 bodovým náskokom pred svojím premožiteľom v nasledujúcej partii. V náročnom systéme „Benoni“ sa bielemu nevydarilo otvorenie.

Akiba Rubinstein – Rudolf Spielmann (Piešťany 1912):

1.d4 c5 2.d5 (2.d:c5 e6 3.Jc3 S:c5 4.Je4 Jf6 5.J:c5 Da5+ 6.Dd2 D:c5 7.Dg5 D:g5 8.S:g5 Je4 9.Jf3 0-0 10.Sh4 Jc6 11.e3 d5 12.Vc1 Sd7 13.Se2 Vfc8 14.0-0 Ja5 15.Vfd1 Se8 16.c4 J:c4 17.S:c4 V:c4 18.V:c4 d:c4 19.Vd8 V:d8 20.S:d8 Sc6 =/+) 2. - d6 3.c4 g6 4.e4 (O 16 rokov neskôr zvolil Akiba iné pokračovanie: 4.g3 Sg7 5.Sg2 Jf6 6.e4 0-0 7.Je2 Jbd7 8.f4 Jb6 9.Dc2 e6 10.0-0 e:d5 11.c:d5 Ve8 12.Jbc3 Sg4 13.h3 S:e2 14.J:e2 De7 15.Jc3 Jh5 16.Kh2 S:c3 17.b:c3 Jf6 18.c4 J:e4 19.Sb2 h6 20.Vae1 f5 21.g4 Kh7 22.g:f5 23.Vg1 Vg8 24.S:e4, Rubinstein vs. Mieses 1:0, Bad Kissingen 1928) 4. - Sg7 5.Sd3 e6 6.Jc3 Je7 7.Jge2 e:d5 8.e:d5 (8.c:d5 0-0 9.0-0 a6 10.a4 Jd7 11.Jg3 Je5 12.Se2 f5 13.f4 Jf7 14.Se3 f:e4 15.Jg:e4 Jf5 16.Sf2 Sd7 17.Sc4 Db6 18.Db3 D:b3 19.S:b3 b5 20.a:b5 a:b5 21.Vfe1 Jd4 22.V:a8 V:a8 23.Sd1 b4 =/+) 8. - Jd7 9.f4 (9.0-0 0-0 10.Sg5 Je5 11.Jg3 h6 12.Sf4 Ve8 13.S:e5 S:e5 14.Dd2 Kg7 15.f4 Sd4+ 16.Kh1 f5 =) 9. - Jf6 10.Jg3 h5 11.0-0 h4 12.Jge4 J:e4 13.S:e4 Sd4+ 14.Kh1 Jf5 15.S:f5 S:f5 16.Ve1+ Kf8 17.Df3 (17.h3 S:c3 18.b:c3 Kg7 19.Sd2 Dd7 20.Kh2 Vae8 21.Db3 Se4 22.Kg1 Ve7 23.Db5 Df5 24.Ve2 Vhe8 25.Vae1 S:g2 26.V:e7 V:e7 27.K:g2 V:e1 28.S:e1 De4+ 29.Kf2 D:f4+ 30.Kg2 De4+ 31.Kf2 Df4+ =) 17. - h3 18.g3 Dd7 19.Sd2 Sg4 20.Df1 Df5 21.Vac1? [Pravdepodobne prehrávajúci ťah. Lepšie bolo: 21.Je4! Dh5 22.Jg5 (22.J:d6?? Sf3+ 23.D:f3 D:f3 mat) 22. - Sf5 23.Sc3 S:c3 24.b:c3 f6 25.Je4 S:e4+ 26.V:e4 Ve8 27.Dd3 Vh7 28.Ve6 Vhe7 29.Vae1 Dg4 30.V:e7 V:e7 31.V:e7 K:e7 32.Kg1 Kf7 33.Kf2 s pravdepodobnou remízou.] 21. - Kg7 22.Se3 Sf6 23.b3 Vhe8 24.Sf2 (24.Jb5 Vad8 25.Kg1 a6 26.Jc3 Vd7 27.Sf2 Vde7 28.V:e7 V:e7 29.a3 Kg8 30.Se1 V:e1 31.D:e1 Dd3 32.Je4 Sd4+ 33.Jf2 Se2 34.Vc3 De4 35.Df1 S:f1 -+) 24. - Sf3+ 25.Kg1 Sg2 26.V:e8 S:f1 27.V:a8 Dd3 28.Ve8 Df3 29.K:f1 Dh1+ 30.Sg1 Dg2+ 31.Ke1 D:g1+ 32.Kd2 D:h2+ (33.Ve2 D:g3 34.Je4 D:f4+ 35.Kc2 Dg4 36.Kd2 h2 37.Vh1 Se5 38.Vee1 Sf4+ 39.Kc3 Df3+ 40.Kb2 Dg2+ 41.Kb1 f5 42.Jc3 Sd2 -+; 33.Je2 Dg2 34.Vg1 D:g1 35.J:g1 h2 -+) 0:1

Druhý turnaj (od jeho usporiadania uplynulo 95 rokov) sa hral ako Memoriál Júliusa Breyera (* 1893 – 1921), významného šachistu minulého storočia, ktorý hral v Piešťanoch v r. 1912, ale medzitým veľmi mladý umrel. Riaditeľom turnaja bol vtedajší riaditeľ kúpeľov Ľudovít Winter (* 1870 – 1968), ktorý prežil všetkých účastníkov, lebo sa dožil takmer sto rokov. Vybrali sme ako ukážku jednu víťaznú partiu budúceho majstra sveta A. Aljechina (* 1892 – 1946), ktorý sa umiestnil v turnaji na druhej a tretej priečke spolu so Spielmannom s pol bodovou stratou za víťazom J. Bogoljubovom. Už hneď v otvorení (D02 – dámskym pešiakom s 2.Jf3) H. Wolf dovolil svojmu súperovi vytvoriť si postúpeného izolovaného pešiaka v strede šachovnice, ktorý mu bránil vo vývine figúr, čo sa mu nakoniec stalo osudným, lebo aj v ďalších ťahoch nehral presne.

Alexander Aljechin – Heinrich Wolf (Piešťany 1922):

1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.c4 c:d4 (3. - d:c4 4.d5 e6 5.Jc3 e:d5 6.D:d5 D:d5 7.J:d5 Sd6 8.e4 Jc6 9.S:c4 Jge7 10.0-0 Sg4 =; 3. - e6 4.c:d5 e:d5 5.Jc3 Jc6 6.g3 Jf6 7.Sg2 Je4 8.0-0 Se7 9.d:c5 J:c3 10.b:c3 S:c5 11.Je1 Se6 12.Jd3 Da5, Rubinstein vs. Leonhardt, San Sebastian 1912) 4.c:d5 Jf6 (4. - Da5+ 5.Dd2 D:d5 6.Jc3 Da5 7.J:d4 Jf6 8.e3 g6 9.Sc4 Sg7 10.0-0 0-0 11.De2 Jbd7, Rubinstein vs. Mieses, Frankfurt 1909) 5.J:d4 a6? (5. - J:d5! 6.e4 Jf6 7.Jc3 e5 8.Sb5+ Sd7 9.Jf3 S:b5 10.D:d8+ K:d8 11.J:b5 Jc6 12.Sg5 Sb4+ 13.Ke2 Ke7 14.Jc7 Vad8 15.Vhd1 V:d1 16.V:d1 Sa5 17.Jd5+ Ke6 18.J:f6 g:f6 19.Se3 Vg8 20.Sc5 Sc7 21.g3 a6 =) 6.e4 J:e4 7.Da4+ Sd7 8.Db3 Jc5 9.De3 g6?! (9. - e6 10.Sc4 De7 11.d:e6 J:e6 12.0-0 J:d4 13.D:d4 Jc6 14.Dc3 Jd8 15.Ve1 Je6 16.Sd5 Vc8 17.Dg3 Sc6 18.Sg5 Dd7 19.S:e6 f:e6 20.Dg4 Sc5 21.D:e6+ D:e6 22.V:e6+ Kf7 +/=; 9. - Sc8?! 10.Jc3 Jcd7 11.Se2 Jf6 12.0-0 J:d5 13.J:d5 D:d5 14.Vd1 Da5 15.Sd2 Dc7 16.Vac1 Jc6 17.J:c6 b:c6 18.Sc3 Db7 19.Sf3 Sd7 20.V:d7 D:d7 21.S:g7 S:g7 22.S:c6 D:c6 23.V:c6 S:b2 +-) 10.Jf3 Dc7 11.Dc3 Vg8? (11. - Sf5 12.Se3 Jd3+ 13.S:d3 D:c3+ 14.J:c3 S:d3 15.Jd4 Sg7 16.Vd1 Sf5 17.J:f5 g:f5 18.d6 e6 19.0-0 Vg8 20.Sd4 S:d4 21.V:d4 Jc6 22.Vh4 Vg7 23.Vd1 b5 24.Kf1 Kd7 25.a4 Vb8 26.a:b5 a:b5 =) 12.Se3 b6 13.Jbd2 Sg7 14.Sd4 S:d4 15.D:d4 Sb5 16.S:b5+ a:b5 17.0-0 Va4 18.b4 Dd8 19.a3 Jbd7 20.Vfe1 Kf8 21.d6 Je6 22.V:e6 f:e6 23.Jg5 Db8 24.J:e6+ Kf7 25.Jg5+ Kf8 26.Dd5 Vg7 27.Je6+ Kg8 28.J:g7+ K:g7 29.d:e7 Jf6 30.D:b5 Va7 31.Ve1 Dd6 32.e8J+ J:e8 33.D:e8 D:d2 34.De5+ Kf7 35.h4 V:a3 (35. - h5 36.Ve4 Dc1+ 37.Kh2 Dc7 38.Vf4+ Kg8 39.D:c7 V:c7 40.Vf6 Kg7 41.V:b6 +-) 36.De8+ Kg7 37.Ve7+ Kh6 38.Df8+ Kh5 39.Ve5+ Kg4 40.Vg5+ 1:0

V ďalšej partii z toho istého turnaja hral opäť s čiernymi figúrami H. Wolf a tiež dámsky gambit v obrane. Od tretieho ťahu bieleho sa hral iný systém v tomto otvorení, ktorý Rakúšanovi nepriniesol úspech, lebo opäť nezvládol úvod partie.

Savielly Tartakower – Heinrich Wolf (Piešťany 1922):

1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.e3 (3.c3 e6 4.Sf4 Db6 5.Dc2 c:d4 6.c:d4 Jc6 7.e3 Sd7 8.Jc3 Vc8 9.Se2 Jf6 10.0-0 Se7 11.a3 Jh5 12.Sg3 J:g3 13.h:g3 0-0 14.Sd3 g6 15.Kh2 Ja5, Scheve vs. Tarasch, Drážďany 1892; 3.d:c5 e6 4.e4 S:c5 5.e:d5 e:d5 6.Sb5+ Jc6 7.0-0 Jge7 8.Jbd2 0-0 9.Jb3 Sb6 10.Ve1 Sg4 11.Sd3 Jg6 12.h3 S:f3 13.D:f3 Jce5 =, Capablanca vs. Rubinstein, Berlin 1928) 3. - Jf6 [3. - e6 4.b3 Jf6 5.Sb2 Jbd7 6.Sd3 b6 7.0-0 Sb7 8.Jbd2 Se7 9.d:c5 S:c5 10.De2 0-0 11.e4 Ve8? (11. - d:e4! 12.J:e4 J:e4 13.S:e4 S:e4 14.D:e4 Jf6 =) 12.e5! +-Spielmann vs. Stoltz] 4.c4 e6 5.Jc3 Jc6 6.a3 Sd6 7.d:c5 S:c5 8.b4 Sd6 9.Sb2 0-0 10.Dc2 De7 11.Vd1 Vd8 12.Sd3 a5? (12. - d:c4! 13.S:c4 a5 14.b5 Je5 15.J:e5 S:e5 16.0-0 V:d1 17.V:d1 Sd7 18.Ja4 S:b2 19.D:b2 Vd8 20.Db3 Se8 21.V:d8 D:d8 22.Dd3 Dc7 =) 13.c5 Sb8 14.b5 Je5 15.J:e5 S:e5 16.Ja4 S:b2 17.D:b2 e5 18.0-0 Sd7 (18. - Va7?! 19.Dc3 d4 20.e:d4 V:d4 21.Jb6 Sg4 22.f3 Se6 23.Sc2 V:d1 24.V:d1 e4 25.f:e4 Sg4 +-) 19.Vc1 Se8 20.Jb6 Va7 21.Sf5 Je4 22.S:e4 d:e4 23.Vfd1 f6 24.Db3+ Kf8 25.V:d8 D:d8 26.Vd1 Dc7 27.Jd7+ D:d7 (27. - S:d7 28.b6 Dc8 29.V:d7 D:d7 30.b:a7 Dd8 31.c6 b:c6 32.Db8 +-) 28.V:d7 S:d7 29.Dd5 Ke8 30.Dg8+ 1:0

Na záver musíme smutne konštatovať, že už žiadny z účastníkov oboch turnajov dnes nežije. Škoda, že v Piešťanoch zanikla neopakovateľná tradícia medzinárodných šachových turnajov, ktoré sa nezmazateľne zapísali do svetovej šachovej histórie. Keď sa budete niekedy prechádzať v tomto kúpeľnom meste popri Váhu, tak si spomeňte, že sa tam kedysi „špacírovali“ aj najlepší šachisti sveta s výnimkou CH. R. Capablancu a Em. Laskera.

Gorazd Kollárik

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (1x hodnotené)