novinky z radnice

Nežná revolúcia, ktorá sa v bývalom Česko-Slovensku začala v novembri 1989, priniesla kultúrno-spoločenské zmeny aj pre Trnavu. Aktivitu v tejto oblasti prevzalo Trnavské kultúrne fórum (TKF), ktoré združovalo hercov, výtvarných umelcov, architektov, lekárov i pedagógov. Už začiatkom decembra 1989 boli na pôde TKF formulované požiadavky na zmeny v kultúrnom živote nášho mesta. Medzi požiadavkami bol návrat Súsošia Svätej Trojice na námestie, obnovenie Trnavskej univerzity, pridelenie budovy pre Galériu Jána Koniarka, personálne zmeny, slobodná regionálna tlač, odstránenie socialistickej propagandy a sprístupnenie slobodného umenia občanom. V roku 1997 členovia TKF aj s ďalšími občanmi založili občianske združenie Trnavské fórum ’89 (TF’89).

V úvodnom vyhlásení členovia fóra uviedli ako cieľ činnosti aktívnu účasť v rozvoji mesta, v riešení problémov v oblastiach kultúry, umenia, školstva a vedy, zdravotníctva, životného prostredia a v ostatných spoločenských odvetviach. Okrem klubových stretnutí členovia pripravili dielne budúcnosti, kultúrne akcie, ankety a vyhlásenia. Fórum posilňovalo v priebehu dvadsiatich rokov svojej existencie v občanoch nášho mesta princípy demokracie, solidarity, zdôrazňovalo historický stredoeurópsky význam Trnavy umožňujúci vstup občanov do európskych kultúrnych súvislostí.

TF ’89 udelilo Cenu Trnavského fóra ’89 osobnostiam prenasledovaným za totality a významným účastníkom Nežnej revolúcie. Cenu prevzali prof. Ján Schultz, dr. Karol Vaculík in memoriam, Michal Lošonský-Želiar, Vladimír Oktavec a Trnavčania, ktorí sa aktívne zúčastnili revolučných dní.

Trnavské fórum ’89 má v centre trvalej pozornosti zakladajúcu osobnosť slovenského výtvarného umenia – sochára Jána Koniarka. Vyhlásilo Rok Jána Koniarka pod patronátom ministra kultúry, iniciovalo prístavbu Koniarkovej galérie pre stálu expozíciu jeho diela, uviedlo matiné Pocta J. Koniarkovi, bolo spoluvydavateľom monografie Sochár Ján Koniarek, na budovu sladovne Sessler, v ktorej mal umelec ateliér do roku 1924, osadilo pamätnú tabuľu. Pre Kostol sv. Jakuba – františkánsky kostol pripravilo pamätnú tabuľu maliarovi P. Teodorovi Tekelovi OFM. Fórum v roku 1999 bolo s Trnavskou univerzitou organizátorom konferencie November ’89 v regiónoch Slovenska a dnešok.

TF ’89 sa angažovalo aj pred referendom o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo 16. a 17. mája 2003:

Vyhlásenie Trnavského fóra ´89 k referendu o vstupe do EÚ
Sny o vytvorení jednotnej a silnej Európy sa stávajú skutočnosťou. Aj Slovensko sa priblížilo k historickému rozhodnutiu vstúpiť do Európskej únie. Obdobie vyjednávania a prípravy zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do spoločenstva európskych národov sa úspešne ukončilo. V dňoch 16. a 17. mája sa my, občania Slovenska, slobodne rozhodneme o vstupe o Európskej únie. Naše odporučenie znie: vyslovme v referende svoje ÁNO vstupu do novej Európy.

Rada občianskeho združenia Trnavské fórum ’89 (Z archívu TF ’89)

Trnavské fórum ’89 nesie dvadsať rokov až do dnešných dní ducha Novembra.

„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,

sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.“

Bohumil Chmelík, predseda o. z. Trnavské fórum ’89, foto: Štefan Blažo

 

Zatiaľ nehodnotené