novinky z radnice

Najnovším vydavateľským počinom trnavskej knižnice je publikácia pod názvom Napísali o nás... Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927 – 2017: výberová článková bibliografia.

Táto zaujímavá odborná publikácia vyšla v roku osláv 90. výročia založenia knižnice. Zostavovateľka publikácie zosumarizovala 2 399 záznamov novinových a časopiseckých článkov, ktoré boli uverejnené nielen v regionálnych, ale i v celoslovenských novinách a časopisoch, v ktorých sa píše o knižnici od roku 1948 do roku 2016.

Články vypovedajú o tom, ako sa činnosť a služby knižnice pre verejnosť rokmi vyvíjali a napredovali. Súčasťou publikácie sú i zaujímavé prílohy. Sú tu uvedené dokumenty viažuce sa ku vzniku knižnice, kompletný zoznam pracovníkov a farebná fotografická príloha zachytáva stavebné premeny budovy knižnice v čase. Sú tu zverejnené i pozdravné listy k 90. výročiu založenia knižnice.

Vydanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pre záujemcov je publikácia voľne prístupná vo výpožičných oddeleniach pre dospelých a v útvare referenčných služieb.

Mgr. E. Dolníková, Knižnica Juraja Fándlyho

 

Zatiaľ nehodnotené