novinky z radnice

Treťou publikáciou Bohumila H. Chmelíka je knižný titul nazvaný Démon kýs’. Publikácia charakteru bibliofílie vyšla vo vydavateľstve Tirna v grafickej úprave Jozefa Šelestiaka v limitovanom náklade, sto kusov je číslovaných a podpísaných autorom. V knihe je vložená reprodukcia autorovej koláže voľne ilustrujúca názov knihy. Uvedenie knihy s autorským prednesom sa konalo v západnom krídle radnice v rámci cyklu Včera, dnes a... v marci 2017. S literárnou reflexiou vystúpil Pavol Tomašovič, gitarové skladby a pieseň Cudzí popevok na slová autora predniesol Štefan Slezák.

Názov autor prebral zo známej Kraskovej básne Baníci, a úryvok z tejto básne, upravený redukciou textu, tvorí motto: (démon kýs’ škaredý / chvost vlečúc po zemi / o zlate hovoril / za podpis jediný/ miesto Boha sa zmiluje nad nami).

Časové rozmedzie medzi jednotlivými knižnými vydaniami (V šere ticha 2003, Sedem textov 2008), ako aj vývoj textu Démon kýs’ škaredý, ktorého verzie vznikali medzi rokmi 2008 a 2015, svedčia o autorskej zodpovednosti a sebakritickosti. Prvý text vznikol počas pobytu na Kréte (Minotaurus) a postupne bol dopĺňaný, menený, aktualizovaný.

Viaceré charakteristiky textu svedčia, že autor v minulosti orientoval svoju tvorbu na tzv. „umelú poéziu“, (dnes označovanú „experimentálna poézia“), hľadajúcu nové svety literárnej aj výtvarnej tvorby, nové spôsoby štúdia a zobrazenia sveta a jeho problémov, nové vzťahy a obsahy v písme, slove, vete, texte. Odkazom na toto obdobie je podtitul textu Démon kýs’ škaredý, – poznámky pre napísanie básne naznačujúci, že pre autora ide o „otvorený text“ a nie definitívnu báseň. Odkazom je aj používanie úryvkov cudzích textov, rozhovorov počutých i predpokladaných, informácií skutočných aj neskutočných, ako aj v poézii nezvyklé využívanie „poznámky pod čiarou“, ktoré si autor osvojil z publikovania odborných textov. Poznámky významne obohacujú text o nový obsahový rozmer.

Démon kýs’ škaredý je komponovaný v troch častiach, obsahovo samostatných, ale nadväzujúcich na danú tému. Prvá časť je autorovým viacvrstvovým pohľadom na súčasný svet a jeho narastajúce problémy (tsunami zaplavili bibliotéky / červy hackerov zmazali databázy / alzheimerove choroby zničili našu pamäť / klesáme do zabudnutia /...). V závere autor naznačuje aj iné, duchovné chápanie sveta (motív starenky s ružencom), keď v druhej časti prosí „Stvoriteľa, Večného a Vševládneho, Boha zľutovného“, aby medzi zachránené národy prijal aj Slovienov, ktorí krstom prijali Slovo, a treťou je krátka slovienska modlitba (krleš / volali otcovia naši / krleš, krleš...). Východisko pre budúcnosť súčasného sveta autor nachádza v návrate ku kresťanským koreňom. Z tohto pohľadu môžeme hovoriť o poézii duchovnej.

Text Démon kýs’ škaredý bol písaný „na čítanie“, ale autorský prednes v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v roku 2009 bol prijatý s pozornosťou publika a odmenený potleskom, ako aj pri uvedení knižky Démon kýs’.

Démon kýs’ škaredý žije medzi nami...

S. B.

 

Zatiaľ nehodnotené