novinky z radnice

Operného speváka Daniela Čapkoviča (nar. 3. septembra 1977 v Smoleniciach) poznáme nielen ako interpreta mnohých árií operného repertoáru na celom rade trnavských podujatí, ale neodmietne ani muzikálovú či operetnú skladbu. Jeho obľúbeným autorom je Gejza Dusík a jeho piesne z mnohých hudobnodramatických diel. Nečudo, veď je aj správny lokálpatriot. A o to viac môže tešiť trnavského našinca, keď si vyberie Dusíkove melódie operná hviezda, ktorá môže túto hudbu porovnávať so svetovou operou.

V súčasnosti je Daniel Čapkovič sólistom Opery SND v Bratislave, kde spomedzi posledných inscenácií účinkuje ako výrazný Papageno v Mozartovej Čarovnej flaute, s komediálnym šarmom spieva Belcoreho v Donizettiho Nápoji lásky, Tonia a Silvia v Leoncavallových Komediantoch, Marcella a Schaunarda v Pucciniho Bohéme. Len nedávno aj on uviedol Berliozovo Faustovo prekliatie v Prahe. Jeho najnovšou javiskovou postavou je Michele v Pucciniho Plášti a Verdiho Rigoletto. A nezabúda popritom ani na svoj rodný kraj, nielen častými návštevami Trnavy, ale aj účinkovaním. Veď sa napríklad predstavuje aj s telesom Art Music Orchestra z Červeníka, pre ktorý dirigent Marek Bielik upravil práve viaceré spomínané Dusíkove melódie.

Daniel Čapkovič popri štúdiu spevu na Konzervatóriu v Bratislave v triede profesora Róberta Szücsa absolvoval hudobno-pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1999 sa stal laureátom viacerých medzinárodných speváckych súťaží. V rokoch 2002 a 2006 bol laureátom 17. a 19. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského, o rok neskôr laureátom 9. Českej a slovenskej medzinárodnej speváckej súťaže v kanadskom Montreale. Od roku 2003 bol na študijnom pobyte na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazi, kde pokračoval v štúdiu spevu u Gottfrieda Hornika. V tom istom čase s úspechom účinkoval vo viacerých tituloch v Theater im Palais v Berlíne. Okrem domovskej scény v Bratislave účinkoval Daniel Čapkovič aj Taliansku, Írsku, USA a v Kanade. Pravidelne hosťuje v Janáčkovom divadle v Brne, v Národním divadle v Prahe (napr. ako Germont vo Verdiho La Traviate či ako Papageno v Mozartovej Čarovnej flaute) a s pražským ND sa v roku 2013 predstavil aj exotickému publiku na turné v Japonsku. Začiatkom roka 2015 debutoval v Pucciniho Bohéme v Oper Leipzig v Nemecku.

Vo výpočte úspešných rolí by sme mohli pokračovať. No v rozhovore s Danielom Čapkovičom sme tak trochu sumarizovali aj tohtoročnú trnavskú Medzinárodnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského. Trnavu považuje za svoje mesto práve pre rozličné kultúrne aktivity, na ktorých sa rád podieľa. „Som veľmi rád, že sa opäť po siedmich rokoch táto súťaž uskutočnila. Pamätám sa, ako som v rozhovore na Trnavských dňoch na javisku pred dvoma rokmi spomenul, ako je vôbec možné, že takáto súťaž už neexistuje. Ľudia v divadle sa vtedy roztlieskali. Keď som odchádzal, mnohí mi na znak súhlasu podávali ruky. Hneď po tomto podujatí som sa rozprával s naším trnavským primátorom, ktorý myšlienku návratu súťaže zobral za svoju a bez meškania uvažoval s návrhom do schválenia rozpočtu,“ hovorí Daniel Čapkovič a pripomína dôležitosť takéhoto podujatia aj pre udržanie povedomia o M. Schneiderovi-Trnavskom a tradície tejto súťaže, veď jej laureátom v začiatkoch bol aj Peter Dvorský.

„Skúsme počítať: V máji, v čase konania súťaže, prišlo do Trnavy skoro stodvadsať spevákov z celého sveta. Nikdy neprídu len sami, často s pedagógmi, tútormi, korepetítormi alebo známymi. Neverili by ste, ako sa takto Trnava a Schneider Trnavský zapisujú do povedomia a aká je to pozitívna reklama pre naše mesto. V Teatro Nazionale dell’Opera v Ríme som nedávno stretol basistu Gorana Jurića. Pýtal sa ma, odkiaľ som. Keď som povedal, že bývam neďaleko Trnavy, v Hornej Krupej, hneď mi referoval o krásnej Trnave a speváckej súťaži, na ktorej sa zúčastnil,“ hovorí D. Čapkovič. Pripomína tiež, že treba myslieť na túto súťaž aj z pohľadu propagácie cestovného ruchu. „Kto podporí takéto projekty, keď nie poslanci mesta či kraja, či primátor alebo župan, pre ktorých by to malo byť vždy jasné a samozrejmé? Ako vidíte, sedem rokov to také samozrejmé nebolo. „Kto bude uvádzať a interpretovať diela Trnavského, keď nie my, umelci a rodáci z okolia Trnavy a samotnej Trnavy? Nezabúdajme, že toto je čosi, čo je naše, na čo môžeme byť právom hrdí, hrdí na skladateľa z malého slovenského Ríma.“

Daniela Čapkoviča sme zastihli v predvianočnom čase v Trnave, keď prišiel na pár dní domov. Literárny fond mu udelil a odovzdával výročnú cenu za rok 2017 v oblasti opery za postavu Mefista z opery Faustovo prekliatie v Teatro dell’Opera di Roma. „Som tam coverom Mefista v Berliozovom Faustovom prekliatí. Dielo sa robí scénicky s prvotriednym inscenačným tímom. Režisérom je Damiano Michieletto a dirigentom Daniele Gatti. To je zárukou skvelého úspechu. Pre mňa je to obrovská skúsenosť a česť spolupracovať s takýmito osobnosťami. Fausta bude spievať brniansky rodák Pavel Černoch, s ktorým som sa už na javisku niekoľkokrát stretol v Brne a Prahe. V Prahe sme práve spolu spievali Faustovo prekliatie. Teší ma, že mi len pred pár dňami v Ríme gratuloval umelecký riaditeľ Alessio Vlad, že ma počul spievať Mefista v Prahe a že som sa mu veľmi páčil. Možno aj to je dôvod mojej rímskej návštevy. Zažil som aj jednu kuriozitu. Na letisko v Ríme ma viezol sám Peter Dvorský. Peter mi v Ríme spolu s manželkou Martou pripravil skvelú taliansku večeru a vzácnu spoločnosť,“ hovorí Daniel Čapkovič, ktorý bude Štedrý deň tráviť na letisku v Ríme, no dva sviatočné dni už doma v typickej atmosfére slovenských Vianoc.

Martin Jurčo, foto: Ctibor Bachratý, archív D.Č.

 

Zatiaľ nehodnotené