novinky z radnice

1. 12. 1992 – V Trnave umrel futbalista, bývalý hráč Rapidu Trnava a neskorší tréner ANTON MALATINSKÝ, pod ktorého vedením Spartak Trnava získal trikrát titul majstra republiky. Čestný občan mesta Trnava, kde jeho meno nesie ulica a futbalový štadión, pred ktorým stojí jeho socha (25. výročie).

1. 12. 2007 – V Žiline umrel operný a koncertný spevák a pedagóg ALOJZ KUBÍČEK, trnavský rodák (10. výročie).

4. 12. 1947 – V Trnave sa narodil športovec, seniorský vicemajster Európy v arm wrestlingu JÁN ĎALÁK, tréner slovenskej reprezentácie v pretláčaní rukou (70. narodeniny).

5. 12. 1857 – Vo Viedni umrel medailér a rytec FRANTIŠEK STUCKHART, rodák z Trnavy (160. výročie).

7. 12. 1897 – V Trstíne sa narodil biskup, trnavský apoštolský administrátor a náboženský publicista AMBRÓZ LAZÍK, predseda Spolku sv. Vojtecha (120. výročie).

10. 12. 1837 – Vo Veľkom Záluží umrel národný buditeľ, trnavský kanonik, člen Slovenského učeného tovarišstva a mecén slovenskej tlače IGNÁC LIEB, trnavský rodák a autor priekopníckeho diela slovenskej zdravotníckej osvety (180. výročie).

12. 12. 1917 – Mestská rada v Trnave vydala živnostenský list Coburgovej spoločnosti, ktorá postavila v Trnave novú modernú oceliareň a úradne jej povolila vyrábať a predávať výrobky z ocele vytavenej v dvoch Siemens-Martinových peciach (100. výročie).

12. 12. 1922 – V Trnave sa narodil hudobník a hudobný skladateľ JOZEF „Dodo“ KOPAČKA, autor viacerých operiet a populárnych tanečných piesní (95. výročie).

14. 12. 1897 – Začala sa prevádzka na železničnej trati Trnava – Smolenice (120. výročie).

15. 12. 1867 – V Abraháme sa narodil pedagóg, spisovateľ, dramatik a kňaz ANDREJ ČAMBÁL, predstavený jezuitského rehoľného domu, organizátor pašiových hier a profesor gymnázia v Trnave, kde aj umrel (150. výročie).

16. 12. 1882 – Narodil sa maďarský hudobný skladateľ, hudobník, etnomuzikológ a pedagóg ZOLTÁN KODÁLY, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave, kde jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa (135. výročie).

16. 12. 1947 – V Dečíne v Čechách sa narodila poetka, publicistka a pedagogička EVA JARÁBKOVÁ, absolventka a neskôr dlhoročná profesorka Gymnázia Jána Hollého v Trnave (70. narodeniny).

16. 12. 1987 – V Trnave umrel hudobný skladateľ, dirigent a publicista JÁN SIVÁČEK, autor populárnych tanečných piesní, hudby k filmom, divadelným hrám a televíznym inscenáciám, spoluzakladateľ festivalu Bratislavská lýra a jeho riaditeľ (30. výročie).

18. 12. 1947 – V Trnave sa narodil futbalista, reprezentant a tréner KAROL DOBIÁŠ, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal päť majstrovských titulov (70. narodeniny).

22. 12. 1887 – V Trnave sa narodil pekár a cukrár, zberateľ ľudového umenia a múzejník ŠTEFAN CYRIL PARRÁK, tvorca obrovskej zbierky keramiky, ktorého pamiatku v Trnave pripomína ulica nesúca jeho meno a pamätná tabuľa v Západoslovenskom múzeu (130. výročie).

22. 12. 1992 – V Trnave sa začali dvojdňové oslavy 200. výročia založenia Slovenského učeného tovarišstva (25. výročie).

24. 12. 1932 – V Brezovej pod Bradlom sa narodil novinár, šéfredaktor Roháča a publicista KALO UHRÍK, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel (85. výročie).

28. 12. 1957 – V Trnave sa narodil športový komentátor, novinár a tréner atletiky JOZEF POLEŠENSKÝ (60. výročie).

30. 12. 1542 – Veľký požiar v Trnave zničil 96 domov medzi Hornou a Dolnou mestskou bránou spolu s predným traktom radnice (475. výročie).

30. 12. 1977 – Pápež PAVOL VI. vydal Apoštolské konštitúcie, ktorými povýšil Apoštolskú administratívu v Trnave na stupeň diecézy a Trnava sa tak stala sídlom slovenského arcibiskupstva (40. výročie).

31. 12. 1777 – Trnava mala 5 631 obyvateľov (240. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené