novinky z radnice

1. 1. 1948 – V Trnave sa narodil hádzanár, hráč Lokomotívy Trnava a reprezentačný tréner IVAN HARGAŠ, ktorému roku 2017 udelili Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy in memoriam (70. výročie).

1. 1. 1968 – V Trnave vznikla Pedagogická psychologická poradňa (50. výročie).

1. 1. 1993 – Vznikla samostatná Slovenská republika (25. výročie).

3. 1. 1933 – V Zavare sa narodil historik a publicista JOZEF JABLONICKÝ, absolvent SVŠ v Trnave, kde neskôr v rokoch 1957 – 1960 učil (85. výročie).

3. 1. 1988 – V USA umrel výrobca hudobných nástrojov a vynálezca rezofonickej gitary – dobro JOHN DOPYERA, ktorý prežil detstvo v Dolnej Krupej a jeho pamiatke bol venovaný Medzinárodný hudobný festival Dobrofest v Trnave. Roku 2003 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam a jeho pamiatku pripomína aj ulica v Trnave (30. výročie).

4. 1. 1933 – V Trnave umrel hlavný rabín a predseda Zväzu židovských obcí na Slovensku MAX MAYER STEIN (85. výročie).

6. 1. 1893 – V Štramberku v Čechách sa narodil riaditeľ Učiteľského ústavu a neskôr aj gymnázia v Trnave, člen mestského zastupiteľstva, dočasný správca Spolku sv. Vojtecha a kňaz AUGUSTÍN RAŠKA, ktorý po nezákonnom odsúdení zomrel roku 1953 vo väzení. V Trnave jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa na budove gymnázia (125. výročie).

6. 1. 1928 – V Trnave sa narodil pedagóg, publicista a salezián RUDOLF BLATNICKÝ, ktorý pôsobil ako profesor na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a redaktor rozhlasovej stanice Hlas Ameriky (90. výročie).

10. 1. 1493 – V dnešnom Rumunsku sa narodil humanistický vzdelanec a spisovateľ MIKULÁŠ OLÁH, uhorský prímas a ostrihomský arcibiskup so sídlom v Trnave, kde založil školu a prvý seminár pre výchovu kňazov v Uhorsku (525. výročie).

14. 1. 1883 – V Spišskom Podhradí sa narodil slepý hudobný skladateľ a organista ERNEST EMANUEL SCHUMERA, ktorý pôsobil v Trnave, kde aj umrel. Jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa vo Františkánskom kostole a v r. 2002 mu bolo udelené Uznanie za zásluhy a reprezentáciu mesta Trnava in memoriam (135. výročie).

14. 1. 1998 – Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave rozhodli na svojom zasadnutí o premenovaní futbalového štadiónu FC Spartak na Štadión Antona Malatinského (20. výročie).

15. 1. 1813 – V Nových Zámkoch umrel jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, pedagóg a kňaz ANTON BERNOLÁK, ktorý pôsobil v Trnave, kde založil Slovenské učené tovarišstvo a jeho pamiatku pripomína ulica nesúca jeho meno, sad a známy pomník od Jána Koniarka (205. výročie).

15. 1. 2013 – V Bratislave umrel lekár, stomatochirurg, priekopník tvárovej chirurgie, pedagóg a odborný publicista EUGEN KURILL, trnavský rodák, absolvent trnavského gymnázia a čestný občan mesta Trnava in memoriam (5. výročie).

16. 1. 2017 – V Trnave umrel obvodný lekár IVAN PETER STYK, bývalý riaditeľ nemocnice v Trnave (1. výročie).

21. 1. 1743 – V Trnave umrel profesor Trnavskej univerzity, regent seminára, historik a náboženský spisovateľ JOZEF FRÜHWIRT, autor historickej práce o vzniku mesta Trnava (275. výročie).

24. 1. 1618 – V Ľublani sa narodil profesor, kancelár Trnavskej univerzity a dekan jej teologickej fakulty JURAJ REFFINGER (400. výročie).

24. 1. 1868 – V Trnave začal vychádzať mesačník Wojtech (150. výročie).

27. 1. 1918 – V Trnave sa narodil dlhoročný predseda TJ Slávia Trnava a spoluzakladateľ TJ Slovšport JÁN KRIŠTOFÍK, iniciátor výstavby areálu Rybník a vedúci športovej haly Družba, na ktorej je umiestená pamätná tabuľa pripomínajúca jeho pamiatku (100. výročie).

28. 1. 2017 – V Trnave umrel ochotnícky herec MILAN BREŽÁK, člen divadelného súboru Disk a nositeľ Ceny Jozefa Krónera (1. výročie).

30. 1. 1878 – Vo Voderadoch sa narodil akademický sochár JÁN KONIAREK, ktorý od roku 1924 až do svojej smrti pôsobil v Trnave, kde nám ho pripomínajú tri monumentálne diela – Pomník generála M. R. Štefánika, Pomník Antona Bernoláka a Pomník padlým. Jeho meno nesie galéria a jedna z mestských ulíc v Trnave (140. výročie).

31. 1. 2013 – Trnava mala 67 156 obyvateľov, z toho 33 773 žien a 33 383 mužov (5. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené