novinky z radnice

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc pre základné školy a osemročné gymnáziá 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov. Na projekte sa zúčastnila aj Základná škola na Atómovej ulici v Trnave. Jej partnerskou školou bola ZŠ s MŠ na Novej ulici v Ústí nad Labem.
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky.

„Našou úlohou bolo vzájomne komunikovať, vymieňať si záložky do kníh, nadviazať priateľské kontakty. Žiaci vyrábali záložky rozmanitých tvarov a veľkostí s pomocou rozličných techník počas vyučovania, v školskom klube detí, v rámci krúžkovej činnosti alebo doma podľa svojich zručností, možností a veku. Výrobu sme spestrili hlasným čítaním českých rozprávok a príbehov,“ povedala koordinátorka projektu učiteľka Mária Hrnčíriková.

Doplňujúcim programom výroby záložiek boli žiacke besedy o obľúbených knihách a zaujímavých kladných alebo neobľúbených záporných hrdinoch, hodiny tichého alebo hlasného čítania, dramatizácie rozprávok, vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka v podobe čítania ukážok z rozprávok od Františka Hrubína a Jiřího Trnku.

Projekt sa skončil výmenou 31. októbra, balík so záložkami pre českú školu obsahoval i propagačné materiály o našom meste. Partnerské školy prostredníctvom koordinátoriek Márie Hrnčírikovej a Mgr. Peškovej dostali na pamiatku fotografie z akcií. „O priebehu projektu sme informovali na webovej stránke školy a vo vestibule knižnice sme spravili nástenky. Na webových sídlach sme uverejnili aj najkrajšie záložky a napísali články o priebehu projektu do nášho školského časopisu,“ doplnila Mária Hrnčíriková.

 

Zatiaľ nehodnotené