novinky z radnice

Prvá etapa prác na realizácii budúcej prezentácie Dolnej brány mestského opevnenia vstupuje do finále. Archeologické nálezy sú zahrnuté zeminou, aby bez poškodenia prečkali zimné obdobie. V plnom prúde sú betonárske práce spočívajúce v osadzovaní mikropilót, ktoré budú chrániť pred poškodením kanalizačný zberač z pešej zóny na Námestie SNP. Ešte tento rok by chcela mestská samospráva odstrániť pevné plochy z územia budúcej prezentácie a položiť železobetónovú dosku, ktorá odľahčí budúcu nadzemnú stavbu veže (pozn. red.: situácia v čase uzávierky vydania).

Po dohode s pamiatkarmi budú mať jej múry výšku 90 cm a múry barbakanu do 60 cm, železobetónová doska je však dimenzovaná tak, aby dokázala uniesť Dolnú bránu aj v jej pôvodnej výške.

V čase uzávierky tohto vydania sa začali práce na osadzovaní druhého radu mikropilót, ktoré si vyžiadali zmenu organizácie dopravy na križovatke Vajanského ulice a Námestia SNP. Výjazd z Vajanského ulice popred evanjelický dom je uzavretý, obchádzková trasa vedie cez Ulicu Dolné Bašty a Športovú ulicu alebo po Vajanského ulici k Bernolákovej bráne. Pravý jazdný pruh smerom z Námestia SNP k City Arene po Ulici Dolné Bašty je prejazdný.

Betonárske práce sa dajú realizovať, aj keď teplota ovzdušia klesne na mínus päť stupňov Celzia. To však neplatí v prípade murárskych prác a mokrých procesov viazaných na vápno, preto bude stavba nadzemných častí budúcej prezentácie pokračovať približne od polovice marca budúceho roku, keď už nebude teplota klesať pod päť stupňov Celzia.

Rovnako je to aj na východnej vetve mestského opevnenia na Hlbokej ulici, kde sa začala rekonštrukcia a obnova vonkajšieho líca muriva od lávky na Starohájskej ulici až po amfiteáter. „Nakúpené sú staré tehly vyrábané klasickou technológiou, uskutočňujú sa čistiace práce, vyškrabávanie škár a odbúravanie rozpadnutých tehál, aby sme mohli už v marci začať s domurovávaním, začisťovaním, škárovaním a reštaurátorskými prácami všade tam, kde ostali aj zvyšky pôvodných omietok. Momentálne sme sa dohodli s pamiatkarmi na štyroch výškových úrovniach rekonštrukcie, mesto však stále dúfa, že pamiatkový úrad odsúhlasí dobudovanie opevnenia do plnej výšky. Týka sa to aj deväťdesiatosemmetrového úseku na Michalskej a Halenárskej. Táto požiadavka bude ešte naliehavejšia po dobudovaní severovýchodnej nárožnej veže, keď sa táto časť stane najucelenejším a najviditeľnejším úsekom opevnenia Trnavy,“ povedal poradca primátora pre správu Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava Milan Horák.

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (2 hlasovali)