novinky z radnice

Mesto Trnava v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 spolupracuje aj s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, ktorá svojou činnosťou napĺňa jednu z priorít KPSS – vybudovanie základnej siete služieb na podporu rodín s deťmi.
Pre náhradné rodiny a rodiny v ťažkej životnej situácii realizujú „úsmeváci“ od septembra 2017 až do júna 2021 dva projekty: Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom kraji a Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Trnavskom kraji. Úsmev ako dar ponúka pomoc rodinám v ťažkej životnej situácii, ktorá sa môže týkať zdravotných, psychických aj iných problémov. Projekty umožňujú Spoločnosti priateľov detí z detských domovov pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám, ktorých členovia prežívajú ťažké obdobie, podliehajú závislosti a pod., lepšiu perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc pri zabezpečení stability. Dávajú im šancu zlepšiť svoje prostredie, a tým pomáhajú deťom z týchto rodín získať šancu na lepší život.

Úsmev ako dar prevádzkuje v našom meste aj nízkoprahové denné centrum MAK na Coburgovej ulici a je ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb dlhoročným partnerom mestskej samosprávy. Táto spoločnosť už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. „Úsmeváci“ si uvedomujú, že každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický, plnohodnotný a všestranný rozvoj prostredie milujúcej a úplnej rodiny, preto sa zameriavajú aj na pomoc pri riešení problémov, ktoré môžu spôsobiť rozpad rodinného spoločenstva.

Kontakt pre rodiny, ktoré majú o službu poskytovanú v týchto projektoch záujem: SPDDD Úsmev ako dar, pobočka Trnava, Námestie Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava. Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Spiessová, 0910 781 773, spiessova@ usmev.sk.

(mkv), ilustračné foto: pixabay.com

 

Zatiaľ nehodnotené