novinky z radnice

Trnavská samospráva obnovila svoj vozový park a vymenila tri staršie služobné vozidlá za nové modely – nie však klasické, ale elektromobily. Dva z nich sú štvormiestne, jeden e-mobil je dvojmiestny. Všetky jazdia na elektrickú energiu a budú slúžiť zamestnancom mesta na presun za pracovnými povinnosťami v rámci mesta, napríklad na obhliadku stavieb či pri organizácii podujatí. Zámerom bolo zníženie prevádzkových nákladov na služobné vozidlá, ktoré boli pri starších typoch už neúmerné ich výkonu, a tiež zníženie emisií CO2. Samospráva totiž koncepčne pristupuje k otázke udržateľnej mobility v meste a chce ísť sama príkladom. Nové elektromobily majú šesťročnú záruku, bezplatný šesťročný servis a tiež záruku na batériu v cene.

Okrem elektromobilov zakúpilo mesto aj štyri stojanové nabíjacie stanice. Dve z nich stoja priamo pred budovou mestského úradu na Trhovej ulici, ďalšia je nainštalovaná v areáli mestského priemyselného parku TTIP na Priemyselnej 5 a štvrtá pribudla na parkovisku na križovatke Halenárskej s Dolnopotočnou. Stanice sú odolné voči vode, prachu i vandalizmu. V blízkej dobe budú sprístupnené aj verejnosti.

Mestský úrad zabezpečil vo vlastnej réžii preškolenie zamestnancov, ktorí budú služobnými vozidlami jazdiť. Skúsenosti s novými e-autami sú zatiaľ pozitívne, pracovníci oceňujú ich jednoduchú a príjemnú obsluhu.

V rámci racionalizácie vozového parku sa uvažuje o postupnom nahradení ďalších referentských vozidiel elektromobilmi, svoje vlastné vozidlo na elektrickú energiu má od novembra minulého roka aj mestská polícia.

(vm)

 

Zatiaľ nehodnotené