novinky z radnice

1. 8. 1810 – V Trnave umrel ostrihomský kanonik a titulárny biskup JÁN NEPOMUK ARADY, rodák z Hlohovca, člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, ktorý dal roku 1792 označiť pamätným nápisom dom, v ktorom bola v Trnave uschovaná uhorská koruna (200. výročie).

 

1. 8. 1920 – V Skalitom sa narodil zbormajster, dirigent a pedagóg JOZEF POTOČÁR, ktorý prednášal na PdFUK v Trnave, kde založil a viedol Akademický spevácky zbor a krátko dirigoval aj mužský zbor Bradlan (90. výročie).

 

2. 8. 1930 – V Trnave sa začali trojdňové oslavy 60. výročia Spolku sv. Vojtecha, počas ktorých bola na budove jezuitského kláštora odhalená pamätná tabuľa bývalému správcovi Spolku sv. Vojtecha, básnikovi a publicistovi ANDREJOVI KUBINOVI a na starom cintoríne pomník predsedovi SSV, cirkevnému hodnostárovi, redaktorovi, prekladateľovi a vydavateľovi FRANTIŠKOVI RICHARDOVI OSVALDOVI (80. výročie).

 

3. 8. 1995 – V Bratislave umrel trnavský rodák JÁN BELIČKA, redaktor časopisu Krížovkár a hádankár, šéfredaktor Lišiaka a autor príručky Abeceda krížovkára (15. výročie).

 

4. 8. 1935 – V Trakoviciach sa narodila rozhlasová redaktorka MÁRIA ZAVARSKÁ, absolventka ekonomickej školy v Trnave a prvá žena na Slovensku, ktorá pôsobila ako rozhlasová športová redaktorka a reportérka (75. výročie).

 

5. 8. 1845 – Trnavou sa prehnala silná víchrica, ktorá spôsobila v meste veľké škody a z vrcholca mestskej veže zhodila dvojmetrovú sochu Panny Márie (165. výročie).

 

5. 8. 1860 – V Trnave sa narodil učiteľ, publicista a zberateľ slovenských ľudových piesní ĽUDOVÍT GERYK (150. výročie).

 

9. 8. 1905 – V Gajaroch sa narodil spisovateľ, básnik a prekladateľ ŠTEFAN GRÁF, ktorý dlhé roky pôsobil v Trnave ako vedúci nakladateľstva Spolku sv. Vojtecha (105. výročie).

 

10. 8. 1635 – V dnešnom Rumunsku sa narodil profesor a rektor Trnavskej univerzity GAŠPAR SARKA (375. výročie).  

 

13. 8. 1740 – V Rakúsku sa narodil prírodovedec, pedagóg a autor učebníc MATÚŠ PANKL, profesor Trnavskej univerzity a neskôr aj Kráľovskej akadémie v Trnave (270. výročie).

 

13. 8. 1925 – V Krivanoch sa narodil historik, publicista, prekladateľ a kňaz MILAN ĎURICA, profesor na univerzite v Padove a predseda Slovenského ústavu v Ríme, ktorý študoval na gymnáziu v Trnave (85. narodeniny).

 

19. 8. 1900 – V Trnave bola založená Mestská plynáreň (110. výročie).

 

22. 8. 1680 – V Trnave umrel chorvátsky pedagóg a geograf ŠTEFAN GLAVAČ, profesor matematiky a kánonického práva na Trnavskej univerzite (330. výročie).

 

26. 8. 1920 – Vo Zvončíne sa narodil sochár, výtvarník a medailér pôsobiaci v Paríži WILLIAM SCHIFFER, ktorý prežil detstvo v Trnave, kam sa na sklonku života vrátil a kde aj umrel. Roku 1997 mu mesto Trnava udelilo Čestné občianstvo (90. výročie).

 

27. 8. 1985 – V Bratislave umrel herec, režisér a konferencier FRANTIŠEK BRESTOVANSKÝ, rodák z Modranky (25. výročie).

 

28. 8. 2005 – V Trnave umrel stredoškolský učiteľ BOHUMIL MORAVČÍK, profesor matematiky a fyziky na trnavskom gymnáziu, riaditeľ SPŠ stavebnej v Trnave i riaditeľ Hotelovej školy v Piešťanoch (5. výročie).

 

31. 8. 1960 – V Trnave skončila svoju činnosť Pedagogická škola (50. výročie).

 

31. 8. 2005 – Vo Veľkom Krtíši umrel trnavský rodák VLADIMÍR SIVÁČEK, historik výtvarného umenia a prvý riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave (5. výročie).

P.R.

Zatiaľ nehodnotené