novinky z radnice

Trnava môže mať onedlho podobnú prírodnú turistickú atrakciu ako Chodník korunami stromov v Bachledovej doline, Bobria hrádza v Kuchyni alebo Stezka korunami stromů na vrchu Kramolín u Lipna nad Vltavou. Ak sa mestskej samospráve podarí získať nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov, nad hladinou horného rybníka v Kamennom mlyne bude unikátne vyhliadkové kruhové mólo s vodnou záhradou uprostred.

Mesto Trnava má už realizačný projekt móla pripravený. Vypracovaný je v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a konzultovaný so správou CHKO Malé Karpaty. Jeho hlavným cieľom je nielen vytvorenie turistickej atrakcie, ale aj podpora ochrany územia a jeho biodiverzity. Súčasťou realizácie bude doplnenie chránených rastlín a vybudovanie náučného chodníka na podporu informovanosti o chránenom území.

„Mesto ma záujem chrániť prírodné bohatstvo aj zavádzaním opatrení, ktoré korigujú pohyb návštevníkov a dispozične členia priestor, aby každá zóna mala svoje využitie na rekreáciu, šport, chov rýb a rekreačné rybárčenie či záhradkárske aktivity. Zároveň chceme podporiť využívanie parku a lesoparku v duchu trvalo udržateľného rozvoja a ochrany zelenej a modrej infraštruktúry vrátane adaptácie na zmeny klímy,“ povedala projektová manažérka z útvaru projektového manažmentu mestského úradu Gabriela Repová.

Drevené mólo v tvare kružnice vychádza z idey kvapky padajúcej na vodnú hladinu. Lávka je rozdelená na dve časti. Prvú časť majú tvoriť prístupové móla z plávajúcich pontónových segmentov, ktoré spoja pevnú drevenú časť lávky so západným a východným brehom. Samotné mólo bude obkolesovať kvitnúcu vodnú záhradu s plochou 1724 m2 osadenú vodnými rastlinami koreniacimi na dne ako sú napríklad lekníny, leknica žltá, močiarka vodná a i. Doplnia ich plávajúce mokrade vysadené žltými bahennými kosatcami, nezábudkou bahennou, pálkou a ďalšími vodnými a vlhkomilnými rastlinami. Výškový akcent majú dodať tri stromy, pravdepodobne vhodné druhy vŕb alebo jelší osadené z vonkajšej strany kruhu v bójach či v kvetináčoch na dne rybníka. Špecifikácia rastlinného materiálu a spôsob vysadenia stromov budú ešte upravené podľa hĺbky rybníka v tejto časti.

Porast hrádze si, samozrejme, zachová svoj prírodný charakter. Projekt však uvažuje o rozšírení a doplnení vlhkomilných bylinných pobrežných rastlinných spoločenstiev a mokradí.

Projekt sa má stať súčasťou siete cyklotrás a ďalších prechádzkových komunikácii a rekreačných plôch pre peších. Plánované cyklotrasy mestská samospráva postupne realizuje z Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020 s finančnou spoluúčasťou mesta.

Ak Mesto Trnava uspeje o žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z programu cezhraničnej spolupráce INTEREG V - A SK - CZ na realizáciu móla v Kamennom mlyne, budeme prinášať priebežné informácie o samotnej realizácii projektu. Partnerom by v tom prípade malo byť opäť mesto Břeclav, podobne ako v projekte Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav, v rámci ktorého bol obnovený päťmetrový úsek severnej strany hradobného múra s vežou.

 

Zatiaľ nehodnotené