novinky z radnice

Akosi sa nám zubatá vyciera. Nešetrí ani športové legendy. V predošlých Novinkách z radnice sme písali o skone Jozefa Matúša, teraz prichodí dať zbohom Jozefovi Lukovičovi (* 29. 11. 1913 – † 26. 1. 2018).

Keď som v septembri 1968 prišiel do Trnavy za vysokoškolským štúdiom, hodiny telocviku v rozvrhu boli samozrejmosťou aj pre budúcich učiteľov slovenského a anglického jazyka. Medzi našimi kantormi z katedry telesnej výchovy a športu nešetril odborný asistent J. Lukovič osobným príkladom.

To už mal za sebou trnavské gymnaziálne štúdium v tamojšej bašte pohybových aktivít pod dohľadom nezabudnuteľného propagátora atletiky Jána Hajdócyho, pestrý futbalový úsek v rodnej obci, dnešných Jaslovských Bohuniciach, ba aj priekopnícku etapu trnavskej DŠO Slávia. Keď na sklonku päťdesiateho tretieho roku vznikol tento žlto-modrý subjekt, J. Lukovič dostal dôveru už v zakladajúcom výkonnom výbore, sedemčlennom.

„Kto sedí za pecou, stovky sa nedožije,“ tvrdil. A podľa toho aj konal. Neustále bol v pohybe. Spomínam si na trnavské obdobie v znamení indexov. J. Lukovič mal trénersky pod palcom viaceré atletické objavy. Rovnako zanietene vtedy koučoval druholigové volejbalistky Telovýchovnej jednoty Vysoké školy. Počas chvíľ osobného voľna sa však nezriedka zapájal aj do brigádničenia pri výstavbe rozsiahleho telovýchovného areálu na Prednádraží, či pri šéfovaní tanečného súboru, ktorému pri zrode dal pomenovanie Pedagóg. Obdivuhodný organizátor sa dočkal v jeseni života mnohých spoločenských pôct. Tiež mu podľa zásluhy udelili Cenu mesta Trnavy.

Nášho obľúbeného telocvikára z katedry voľakedajšej PdF UK teda už niet. Najstarší Trnavčan si pri odchode z tohto sveta pribalil na cestu úctyhodnú nádielku, 104 odžitých rokov. Nečudo, že masmédiá už o ňom prezradili poriadnu hŕbu zaujímavých faktografických informácií. Jednoducho, veľký človek so srdcom plným pohybu.

Jaroslav Lieskovský, foto: M. Jurčo

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (9x hodnotené)