novinky z radnice

M. Jablonický – J. Plachetka, Vyšná Boca – Banícky kahanec – Slovakia Tour – IM 16. 10. 2017, postavenie po ťahu 30.h5...................Tak ako v každom športe, aj v kráľovskej hre sa treba postarať o to, že raz bude treba nahradiť starých šachistov omladinou. Príkladom takejto starostlivosti o mládež sú šachisti v Trnave-Modranke, kde vyrástlo viacero šachových nádejí. K jedným z nich patrí aj FM (Fide majster) Martin Jablonický (*1999), ktorý každoročne absolvuje viacero šachových turnajov doma i v zahraničí. Jeho šachové majstrovstvo si ukážeme na dvoch víťazných partiách. Prvá je z tradičného Tatranského openu, ktorý sa uskutočňuje každoročne na jeseň vo Vysokých Tatrách, kde jeho súperom bol skúsený hlohovský šachista a súčasne aj extraligový hráč. Deväťkolový turnaj sa konal v Tatranskej Lomnici od 8. do 15. októbra. Koncom minulého roka (2017) sa uskutočnil už jeho 63. ročník. Medzi 185 účastníkmi nechýbal ani mladý Martin (umiestnil sa na 8. priečke so ziskom 6 b.), syn súčasného prezidenta Slovenského šachového zväzu Františka Jablonického, ktorý tiež hral v tomto turnaji. Svoj voľný čas mohli účastníci turnaja využiť na rekreáciu, turistiku po našich veľhorách, lebo aj šachisti musia mať počas hrania šachovej partie dobrú fyzickú kondíciu. V miniatúrnom dueli objavíte s prehodením ťahov Schlechterov variant v slovanskej obrane dámskeho gambitu (D94

Martin Jablonický (2319) – Vladimír Škreňo (2225), Tatranská Lomnica – Open Tatry 13. 10. 2017

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.Jc3 c6 5.e3 g6 (5. - Sd6 6.Sd3 Jbd7 7.0-0 0-0 8.e4 d:e4 9.J:e4 J:e4 10.S:e4 h6 11.Sc2 e5 12.b3 Ve8 13.Ve1 e:d4 14.V:e8+ D:e8 15.D:d4 Sc5 16.Dd3 Jf8 17.Sb2 Se6 18.Vd1 De7 19.Sd4 Ve8 20.h3 Dd6 21.Dc3 S:d4 22.V:d4 Da3 23.Vd2 f6 =) 6.Sd3 Sg7 7.0-0 0-0 8.b4 d:c4 (8. - Jbd7 9.Sa3 d:c4 10.S:c4 Dc7 11.Vc1 b6 12.Sd3 Sb7 13.Db3 h6 14.Vc2 Vfd8 15.Vfc1 Sf8 16.Je4 Vdc8 17.Sb2 Jd5 +/=) 9.S:c4 b5?! (9. - b6! 10.Sb2 Sb7 11.Db3 Dc7 12.Vac1 Jbd7 13.Sd3 a5 14.a3 a:b4 15.a:b4 Dd6 16.Va1 Jd5 17.J:d5 c:d5 18.b5 Vfc8 19.Sa3 Db8 20.Vfc1 Va7 21.V:c8+ S:c8 22.Vc1 Sb7 =) 10. Sd3 a5 11.b:a5 D:a5 12.Sd2 Da3 13.Dc2 Sb7 14.Vfb1 Vc8 15.Vb3 De7 16.a4 c5 17.V:b5 S:f3 18.g:f3 c:d4?? (18. - Jbd7! 19.d:c5 J:c5 20.Va2 J:d3 21.D:d3 Jd7 22.a5 Je5 23.De2 Dd7 24.Vb4 Dc6 25.Je4 f5 26.Jg5 h6 27.f4 Dd5 28.Se1 h:g5 29.f:e5 Vc1 30.Vc2 Va1 31.e4 D:e5 32.Kg2 V1:a5 33.Dc4 Sf8 34.Sc3 Dd6 35.Vd2 Da6 36.Dd4 e5 37.Dc4+ D:c4 38.V:c4 Va4 39.Vc6 V4a6 40.V:a6 V:a6 41.e:f5 g:f5 42.S:e5 Kf7 43.f4 g:f4 =) 19.Jd5! J:d5 20.D:c8+ Df8 21.Vc1 Ja6 22.D:f8+ (22.Db7 Jac7 23.V:c7 J:c7 24.D:c7 Vc8 25.Df4 d:e3 26.S:e3 Vd8 27.Sf1 e5 28.Dc4 Vc8 29.Db3 De7 30.a5 Dd6 31.Vb7 De6 32.Vb8 De8 (32. - D:b3 33.V:c8+ Sf8 34.Sh6 Db4 35.a6 g5 36.a7 Dd6 37.S:f8 +-) 33.V:c8 D:c8 34.a6 +-) 22. - S:f8 23.Va5 Jdc7 24.S:a6 d:e3 25.f:e3 J:a6 26.Se1 1:0

O tri dni neskôr už sedel Martin za šachovnicou na inom turnaji, kde sa jeho súperom stal trnavský šachový veľmajster v seniorskom veku. Vekový rozdiel medzi nimi bol 54 rokov. V dramatickej partii plnej zvratov (v otvorení dámskym pešiakom - A45) nakoniec vyhrala mladosť, hoci väčšie praktické skúsenosti boli na strane 72-ročného veľmajstra. 36. ročník Medzinárodného šachového turnaja Banícky kahanec, zaradený do seriálu Slovakia Tour, sa minulý rok odohral vo Vyšnej Boci (Nízke Tatry). Hrali sa dva kruhové turnaje pre 10 hráčov: GM-veľmajstrovský (Ø rating 2405F) a IM-majstrovský turnaj (Ø rating 2262F). Prekvapujúcou víťazkou majstrovského turnaja sa stala len 16-ročná Poľka WFM Alicja Sliwicka so ziskom 6½ bodu, ktorá súčasne splnila normu WGM a pripísala si viac než 100 Elo-bodov do medzinárodného šachového rebríčka. Martin skončil v silnej konkurencii na predposlednej 9. priečke s tromi bodmi.

Martin Jablonický (2319) – Ján Plachetka (2337), Vyšná Boca – Banícky kahanec – Slovakia Tour – IM 16.10. 2017

1.d4 Jf6 2.Sf4 c5 (2. - d5 3.e3 c5 4.d:c5 Da5+ 5.Jc3 e6 6.a3 D:c5 7.Jb5 Ja6 8.b4 Dc6 9.Jf3 Se7 10.Jfd4 Db6 11.c4 d:c4 12.S:c4 0-0 13.0-0 Sd7 14.Dd3 S:b5 15.J:b5 Vfd8 16.De2 Jd5 17.Sg3 Vac8 18.Vfd1 Jac7 19.J:c7 J:c7 20.Vac1 Je8 =) 3.e3 e6 (3. - c:d4 4.e:d4 Jd5 5.Sg5 h6 6.Sc1 Jc6 7.Jf3 e6 8.c3 Se7 9.Sd3 0-0 10.0-0 Dc7 11.Ve1 b6 12.Se4 Jf6 13.d5 J:e4 14.V:e4 Ja5 15.Sf4 d6 16.d:e6 f:e6 17.Sg3 Kh8 =; 3. - Db6 4.Jc3 c:d4 5.e:d4 Jc6 6.d5 Jb4 7.a3 Ja6 8.Vb1 d6 9.Jf3 g6 10.Sb5+ Sd7 11.S:d7+ J:d7 12.Se3 Dc7 13.Sd4 Jf6 , Palchun vs. Dzhumagaliev, Soči 2017; 4. - d5 5.Jb5 Ja6 6.d:c5 D:c5 7.Jf3 Sg4 8.Se5 Sd7 9.Dd4 Vc8 10.D:c5 V:c5 11.J:a7 Jb4 12.Jd4 Jg4 13.c3 Jc2+ 14.J:c2 J:e5 15.Jd4 e6 16.Jb3 Vc7 17.Jb5 Vc8 18.a4 Se7 19.Se2 0-0 20.0-0 Jc4 +/=) 4.Jf3 b6 5.Jc3 c:d4 6.Jb5 d6 (6. - Jd5 7.Sd6 a6 8.S:f8 K:f8 9.Jb:d4 Sb7 10.Se2 d6 11.0-0 Jd7 12.c3 Vc8 13.Jb3 Ke7 14.Dd4 J5f6 15.Dh4 Dc7 16.Vad1 d5 =, 6. - Ja6 7.e:d4 Se7 8.Jd6+ S:d6 9.S:d6 Je4 10.Se5 f6 11.Sf4 0-0 12.Sd3 f5 13.c3 Jc7 14.0-0 Jd5 15.Sc1 Sb7 16.Ve1 Dc7 +/=, 6. - d:e3?? 7.Jc7+!!) 7.D:d4 Jd5 8.Da4 Sd7 9.S:d6 Jc6 (9. - a6? 10.S:f8 K:f8 11.c4 Je7 12.Vd1 Jbc6 13.Jc3 Dc7 14.Da3 Vd8 15.Se2 Sc8 16.0-0 Sb7 17.V:d8+J:d8 18.Vd1 Ke8 19.Jg5 h6 20.Jge4 Jc8 21.Sf3 Vg8 22.Jd6+ J:d6 23.D:d6 D:d6 24.V:d6 S:f3 25.g:f3 b5 26.c:b5 a:b5 27.J:b5 +-) 10.e4 a6 11.e:d5 a:b5 12.D:b5 Jd4 13.J:d4 S:d6 (13. - S:b5?? 14.S:b5+! Dd7 15.d:e6 f:e6 16.Sg3 Sc5 17.0-0 S:d4 18.S:d7+ Ke7 19.Vad1 S:b2 20.Vfe1 e5 21.S:e5 S:e5 22.V:e5+ +-) 14.Db3 0-0 15.d:e6 f:e6 16.0-0-0 Kh8 17.Sb5 V:f2 18.Kb1 e5 19.Je6 S:e6 20.D:e6 Vf6 21.Dd5 Vc8 22.a4 Dc7 (22. - Vc5 23.Db7 Dc7 24.De4 Vf4 25.De2 De7 26.g3 Vf6 27.Vhf1 V:f1 28.V:f1 De6 +/-) 23.c3 g6 (23. - Dc5 24.Vhe1 h6 25.D:c5 V:c5 26.g3 Vc7 27.Vd5 Ve7 28.Ve4 Sc7 29.Vd2 +/-) 24.h4 h5 25. De4 Vd8 26.g4 h:g4 27.D:g4 Vf4 28.Dg5 De7 29.V:d6? (Chyba, po ktorej mohol J. Plachetka remizovať. 29.D:g6! Dh7 30.h5 D:g6+ 31.h:g6+ Kg7 32.Vh7+ K:g6 33.Vb7 Kg5 34.V:b6 Sc5 35.V:d8 S:b6 36.Ve8 e4 37.b4 Sa7 38.a5 +-, 30. - Se7 31.Vde1 Sf6 32.Vh2 D:g6+ 33.h:g6+ Kg7 34.Vg2 Vd6 35.Vee2 Sh4 36.V:e5 V:g6 37.Vd2 Vf2 38.Vd7+ Vf7 +-) 29. - D:d6 30.h5 (Pozri diagram!) 30. - Df6?? 31.Dh6+ Kg8 32.Vg1 Df5+ 33.Ka1 Vd6 34.h:g6 1:0

Ako mal správne čierny hrať v 30. ťahu, aby remizoval? Otázku kladieme našim čitateľom – riešiteľom. Uvidíme, ako bude ďalej pokračovať Martinova šachová kariéra, keď bude musieť zladiť svoju ďalšiu účasť na šachových turnajoch s náročnými školskými povinnosťami. Želáme mu za šachovými stolíkmi ešte veľa víťazstiev a všetko dobré k blížiacim sa narodeninám.

Riešenie koncovky z partie Báňas vs. Lanč: Partia sa dala udržať na remízu po: 50.Dd7! Jf4 51.Vf2 Va1+ 52.Vf1 Jh3+ 53.D:h3 De3+ 54.Kh2 V:f1 55.Dg4+ Kf8 56.Dc8+ Kg7 57.Dg4+ Kh7 58.Df5+ Kg8 59.D:e5 Dh6+ 60.Kg3 Vh1 61.De7 f6 62.De6+ Kg7 63.Dg4+ Kf8 64.Dc8+ Kg7 65.Dg4+ Kh8 66.Dc8+ =, 59. - Vh1+ 60.K:h1 De1+ 61.Kh2 Dh4+ 62.Kg1 De1+ = Bojovný duel až do konca dvoch trnavských medzinárodných majstrov.

GK

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 1 (3 hlasovali)