novinky z radnice

Mesto Trnava, rovnako ako úrad Trnavského samosprávneho kraja, rozosiela denne občanom desiatky listov s oznámeniami alebo rozhodnutiami úradu. Poštové obálky sú opečiatkované prostredníctvom výplatných strojov ako tzv. vopred kreditované zásielky. Mesto Trnava i TTSK využívajú svoj výplatný stroj v tretej, textovej a obrazovej časti odtlačku na propagáciu významných spoločenských a kultúrnohistorických podujatí a výročí.

Sú v modrej farbe na rozdiel od predošlých výplatných strojov, ktoré pečiatkovali zásielky na červeno. V odtlačku pečiatky je výška výplatného, označenie s adresou a logom oprávneného používateľa, QR kód a ďalší text. V tretej, textovej a obrazovej časti sa pri jubileu mesta používal historický obrázok veduty Trnavy podľa drevorytu J. Portena z r. 1658. Vtedy to bolo slovenským unikátom. A v nedávnom období, ako si Trnavčania spomínajú, sa na obálkach objavili informácie a aj poštovo- filatelistická dokumentácia z návštevy sv. otca pápeža Jána Pavla II. v Trnave, neskôr aj o jeho úmrtí a vyhlásení za svätého. Najnovšie, do konca decembra 2017 mesto používalo štočok výplatného stroja s textom blahorečenia a portrétom profesora trnavského gymnázia Titusa Zemana terajším pápežom Františkom.

Trnavský samosprávny kraj podobným spôsobom propagoval napr. Národné letecké dni v Piešťanoch, najmä však Rok Ľ. Štúra alebo vlani Rok J. M. Hurbana. Takéto využívanie výplatných strojov trnavskými podateľňami mesta a kraja je na Slovensku ojedinelé, je priam raritou, ktorú raz v budúcnosti zhodnotí história.

A zdá sa, že príklad Trnavy našiel v kraji svojho nasledovníka, lebo nedávno som našiel obálku zo Skalice zobrazujúcu takto siluetu mesta, na ktorej sa vyníma historický pohľad na kostol a známu Rotundu sv. Juraja, jednu z najstarších sakrálnych stavieb kraja, postavenú v ranorománskom štýle v XI. storočí.

Mgr. Ján Mička

 

Zatiaľ nehodnotené