novinky z radnice

Prelom februára a marca bol mrazivý.Arktickými teplotamii atmosférou v spoločnosti. Otriasla ňou násilná smrť archeologičky Martiny Kušnírovej a novinára Jána Kuciaka. Obidvaja plánovali spoločnú cestu životom, no neospravedlniteľná vražda im nedopriala urobiť nielen krok do manželstva, ale už vôbec žiadny. Skutočnosť nenechala ľudí chladných, zaplnili zhromaždeniami viaceré miesta nielen na Slovensku. Od tichej spomienky až po vyjadrovanie politických požiadaviek.

Je ľudské, že vo vypätých situáciách podliehame bolesti a emóciám, čo núti myseľ hľadať racionálne východiská i zmysel existencie. Pravdivé riešenia nie sú vždy poruke, hlavne ak sa ťaživé informácie len postupne vyplavujú. Napriek snahe ich poskytovateľov zodpovedajú stupňu poznania. Tým sú vždy čiastkové a prirodzene, až do úplného odkrytia neobsiahnu celý kontext. V množstve sprostredkovaných informácií si ho dotvárame podľa nami poznaného sveta.Kritické premýšľanie, počúvanie a rozprávanie sútak jedinými možnosťami odkrytiasúvislostí. Emocionálne vyhrotená situácia potvrdila, o akú ťažkú úlohu ide nielen medzi nami, ale i medzi politikmi. Napriek bolesti, urážkam a ťažkostiam je potrebné opustiť pôdu nevraživosti, klamstva a jedinej interpretácie. Iba to dáva nádej,že nepodľahneme zjednodušovaniu. Pohyby na politickej scéne nesmú vytlačiť snahu o dôkladné odkrytie aktérov a motívov vraždy i nekalých praktík. Iba tak je možné poctivo, síce so smútkom, ale i zadosťučinením povedať, že život mladých ľudí mal zmysel. Obidvaja totiž pri svojej práci, pri odkrývaní pravdy, archeologickej či spoločenskej, postupovali krok za krokom, analyticky potvrdzovali každý objavený fragment, aby mohli poukázať na celok, do ktorého zapadajú.

Je to výzva i pre nás, ktorí túžime po lepšej spoločenskej klíme. Nestačí ju očakávať len od politikov. Sami ju potrebujeme deň za dňom udržiavať a rozvíjať v najbližšom prostredí. Odmietnutie vraždy a násilia predpokladá ochotu odstrániť jej podhubie. Strach, nenávisť a lož. Myslenie, ktoré neprijíma iný názor a z človeka robí nepriateľa. Rodí sa často z netrpezlivosti. V snahe čo najskôr dosiahnuť vlastné ciele nerešpektujeme priestor bytia iných. Rýchle odstraňovanie prekážok pre vznešené vízie vedie k vyčleneniu tých, ktorí nejdú s nami. Hľadáme spôsoby ich vytesnenia. Rozdelením na dobrých a zlých. Atmosféra, ktorú, žiaľ, často sami roky živíme. Ak chceme, aby namiesto mrazu a tmy vládlo medzi nami jarné oteplenie, nemôžeme akceptovať šírenie nenávisti, zloby, ohovárania a už vôbec nie násilnú smrť.

Pavol Tomašovič

 

 

 

 

 

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 2.9 (109x hodnotené)