novinky z radnice

Program aktívneho starnutia seniorov mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 je zameraný na podporu ľudských práv starších osôb, podporu ich celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít, podporu ich nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním vo všetkých spoločenských sférach a vzťahoch. S tým úzko súvisí aj zlepšovanie informovanosti seniorov. V poslednom vydaní roku 2017 sme preto pripravili „právne dôchodkové minimum“, dnes seniorom prinášame informácie o výhodách a zľavách.

Priemerný starobný dôchodok dosahuje na Slovensku necelých 428 eur. Desaťtisíce však žijú z penzií nižších ako je priemer. Zavedenie inštitútu minimálnej penzie, valorizácia dôchodkov a prepočítanie penzií starodôchodcom aspoň čiastočne zlepšia situáciu dôchodcov s nízkymi penziami. Pomôcť tiež môžu viaceré výhody a zľavy pre seniorov, ktoré ponúkajú štát, samospráva a viaceré inštitúcie.

Seniori vo veku 62 a viac rokov môžu cestovať vlakom zadarmo. Potrebné je na to vybavenie preukazu v pokladnici na železničnej stanici. Týka sa to tiež poberateľov výsluhových a sociálnych dôchodkov mladších ako 62 rokov.

Poberateľom starobných, invalidných, vdovských a sirotských dôchodkov, ktorí nežijú v domácnosti so zarábajúcou osobou, sa sadzba za úhradu koncesionárskych poplatkov zníži na polovicu. Ak je jeden z dôchodcov zdravotne postihnutou osobou, koncesionárske poplatky neplatí. Poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na zľavu až po dovŕšení 60 rokov. Žiadosti o zľavu sa podávajú na RTVS, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Penzisti, ktorí radi navštevujú kultúrne a športové podujatia (divadelné predstavenia, výstavy, športové akcie), môžu využiť možnú zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 % ceny vstupenky.

Vybrané kúpele poskytujú výhodné zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov samoplatcov. Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú seniorom zľavy, vďaka ktorým môžu ušetriť 20% ceny pobytu. Zľavy sa zväčša týkajú zájazdov mimo hlavnej sezóny.

Na dovolenky dôchodcom (starobným, predčasným a výsluhovým) prispieva štát 50 eurami. Dovolenkové pobyty organizujú Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov. O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať len občan s trvalým pobytom na Slovensku, poberateľ jedného z uvedených dôchodkov, no nesmie mať príjem zo zamestnania, podnikania či inej závislej činnosti.

Zdravotné poisťovne pravidelne vracajú penzistom doplatky za lieky. Penzistov sa týka 25-eurový ochranný limit na doplatky za lieky za štvrťrok. Ak doplácali viac, poisťovňa preplatok vráti. Netýka sa to pracujúcich penzistov.

Banky ľuďom, ktorých mesačný príjem nepresahuje 400 eur, ponúkajú bezplatný bankový účet.

Mesto Trnava seniorom ponúka viaceré zľavy a výhody. Zverejnené budú aj v pripravovanom letáku, ktorý samospráva plánuje vydať v júni 2018.

 doc. JUDr. Jozef Kudla, PhD. foto: pixabay.com

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 1.4 (3 hlasovali)