novinky z radnice

1. 2. 1953 – V Trnave vznikla Okresná hygienicko-epidemiologická stanica (65. výročie).

2. 2. 2003 – V Trnave umrela autorka poviedok z trnavského prostredia písaných v trnavskom dialekte MAGDALÉNA ŠRUTEKOVÁ (15. výročie).

3. 2. 1928 – V obci Lubina pri Starej Turej sa narodil bibliograf, historik, farmaceut a odborný publicista VOJTECH STRELKA, absolvent trnavského gymnázia a knihovník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde aj umrel (90. výročie).

4. 2. 1573 – V Trnave sa narodil pedagóg, diplomat, náboženský spisovateľ a prekladateľ JURAJ KÁLDI, rektor jezuitského kolégia v Trnave a prefekt útulku pre chudobných študentov (445. výročie).

4. 2. 1923 – V Liskovej pri Ružomberku sa narodil hudobník a učiteľ hry na akordeón JINDRICH RICHTER, ktorý pôsobil ako riaditeľ Hudobnej školy v Trnave, kde aj umrel (95. výročie).

6. 2. 1998 – V Trnavskom divadle sa uskutočnila slávnostná prezentácia Malého slovára trnafsko-slovenského, prvého slovníka trnafčiny, ktorý zostavil známy trnavský lokálpatriot, historik a publicista Peter Horváth (20. výročie).

8. 2. 1988 – V Bratislave umrel trnavský rodák, spisovateľ a publicista ALFRÉD WETZLER, ktorému sa podarilo utiecť a priniesť svedectvo z koncentračného tábora Osvienčim. Roku 2008 mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Trnava in memoriam a jeho pamiatku pripomína pamätná tabuľa v priestoroch trnavskej synagógy (30. výročie).

8. 2. 2008 – V Trnave umrel umelecký fotograf a hudobník JOZEF FILÍPEK, autor viacerých fotografických výstav dokumentujúcich život Trnavy, nositeľ Uznania za zásluhy a reprezentáciu mesta Trnava (10. výročie).

11. 2. 1913 – V Trnave sa narodil architekt, vysokoškolský profesor a predseda Zväzu slovenských architektov ŠTEFAN LUKAČOVIČ, projektant budovy Hlavnej pošty v Trnave a viacerých verejných budov v Bratislave. Nositeľ Ceny mesta Trnava za rok 1999 (105. výročie).

12. 2. 1853 – V Trnave sa narodil literárny historik, publicista, stredoškolský profesor a autor učebníc EDUARD MOLLER (165. výročie).

15. 2. 1753 – V Trnave začali budovať podľa plánov Maximiliána Hella univerzitné astronomické observatórium (265. výročie).

15. 2. 1948 – V Cíferi sa narodil novinár, publicista a športový komentátor MARIÁN PAVLÍK, redaktor a šéfredaktor Trnavského hlasu, Trnavských novín a mesačníka Cíferpress (70. narodeniny).

15. 2. 2017 – V Bratislave umrel etnológ, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista JÁN PODOLÁK, profesor, zakladateľ Katedry etnológie a v rokoch 1999 – 2002 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1. výročie).

16. 2. 1908 – V Turčianskom Svätom Martine umrel botanik, archeológ, etnograf, odborný publicista a kňaz ANDREJ KMEŤ, tajomník Spolku sv. Vojtecha v Trnave, spoluzakladateľ Matice slovenskej a prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorý študoval na trnavskom gymnáziu (110. výročie).

20. 2. 1558 – Arcibiskup MIKULÁŠ OLÁH vydal pravidlá mestskej školy v Trnave a navrhol jej absolventom udeľovať titul bakalára a magistra (460. výročie).

22. 2. 2003 – V Trnave začalo vysielať Rádio Naj (15. výročie).

24. 2. 1698 – V Trnave bola povodeň, ktorá spôsobila veľké škody (320. výročie).

24. 2. 1908 – V Borovej sa narodil kňaz, športovec, organizátor a funkcionár Slovenského orla, redaktor týždenníka Trnavské noviny a publicista ALEXEJ IZAKOVIČ, ktorého mesto Trnava ocenilo roku 2005 udelením čestného občianstva in memoriam (110. výročie).

24. 2. 1928 – V Suchej nad Parnou sa narodil básnik, prekladateľ a literárny vedec VILIAM TURČÁNY, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Ceny mesta Trnava za rok 1997 (90. narodeniny).

25. 2. 1948 – Robotnícke milície obsadili a strážili všetky závody v Trnave a uskutočnila sa aj verejná manifestácia na podporu komunistického prevratu (70. výročie).

27. 2. 1428 – Husitské vojsko obkľúčilo Trnavu (590. výročie).

28. 2. 1943 – V Trnave sa narodil učiteľ, školský inšpektor, filatelista a publicista JÁN MIČKA, spoluzakladateľ filatelistického klubu Tirnavia, nositeľ ceny mesta Trnava za propagáciu mesta v oblasti filatelie za rok 2013 (75. narodeniny).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené