novinky z radnice

2. 3. 1558 – V Slovinsku sa narodil hlavný spolupracovník kardinála Pázmaňa pri zakladaní Trnavskej univerzity a jej prvý rektor JURAJ DOBRONOCKÝ, jezuitský pedagóg a cirkevný historik, ktorý umrel v Trnave (460. výročie).

3. 3. 1923 – V Trnave založili Miestny odbor Matice slovenskej, ktorého prvým predsedom bol spisovateľ a dramatik Ferko Urbánek (95. výročie).

5. 3. 1943 – V Mýte pod Ďumbierom sa narodil lekár, gynekológ a pôrodník JÚLIUS CHRAMEC, primár, prednosta Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave, odborný asistent a člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (75. narodeniny).

8. 3. 1938 –V Trnave sa narodil chemik, univerzitný profesor a odborný publicista DANIEL BELLUŠ, absolvent trnavského gymnázia a nositeľ Ceny mesta Trnava za rok 2008, ktorý pôsobil vo Švajčiarsku, kde aj umrel (80. výročie).

10. 3. 1933 – V Trnave sa narodil prvoligový hádzanár, reprezentant, tréner, pedagóg, športový organizátor a turista JOZEF LUKAČOVIČ (85. výročie).

11. 3. 1963 – V Trnave umrel akademický maliar, výtvarný pedagóg a hudobník JOZEF BALOGH, portrétista významných trnavských osobností (55. výročie).

12. 3. 1733 – V Trnave umrel profesor matematiky, filozofie a teológie na Trnavskej univerzite a riaditeľ univerzitnej tlačiarne JÁN RAJČÁNI (285. výročie).

13. 3. 1758 – V Chorvátsku umrel profesor a dekan filozofickej fakulty Trnavskej univerzity ONDREJ JAMBREŠIČ (260. výročie).

14. 3. 1973 – V Bratislave umrel trnavský rodák JOZEF MAZÚR, archivár a pedagóg (45. výročie).

15. 3. 1893 – V Bratislave umrel sochár, rezbár, výtvarný pedagóg a reštaurátor ANTON NORMAN BRANDL, ktorý v rokoch 1837 – 1844 pôsobil v Trnave (125. výročie).

19. 3. 1858 – V Trnave umrel zvonolejár a organizátor protipožiarnej ochrany KAJETÁN ZADL (160. výročie).

20. 3. 1918 – V Hodoníne sa narodil huslista, hudobný skladateľ a redaktor VLADIMÍR WÖLFL, ktorý v Trnave chodil do základnej školy (100. výročie).

20. 3. 1998 – V Trnave umrel redaktor a publicista GEJZA FAGUĽA (20. výročie).

21. 3. 1973 – V Bratislave umrel akademický sochár, medailér, reštaurátor a výtvarný pedagóg JÁN HUČKO, rodák zo Serede, ktorý v rokoch 1938 – 45 pôsobil ako profesor kreslenia na trnavskom gymnáziu (45. výročie).

22. 3. 1798 – V Bratislave umrel prírodovedec, fyzik a profesor Trnavskej univerzity MATÚŠ PANKL, autor učebníc fyziky a prvej latinskej učebnice poľnohospodárstva vo vtedajšom Uhorsku (220. výročie).

22. 3. 1993 – V Trnave umrel lekár – otolaryngológ JÚLIUS GOLDA, vynálezca a konštruktér medicínskych nástrojov a operačných pomôcok (25. výročie).

24. 3. 1728 – V Bratislave umrel profesor Trnavskej univerzity, jej rektor i kancelár a správca univerzitnej tlačiarne GABRIEL KAPI, autor viacerých latinských prác, medzi ktorými bol aj Zväzok príkladov trnavskej výrečnosti (290. výročie).

24. 3. 1788 – V Pešti umrel matematik a pedagóg JOZEF MITTERPACHER, bývalý profesor Trnavskej univerzity a posledný dekan jej filozofickej fakulty (230. výročie).

26. 3. 1873 – V Trnave sa narodil poľnohospodársky odborník a pedagóg HUGO KROLOPP, univerzitný profesor v Budapešti (145. výročie).

29. 3. 1748 – V Trnave umrel právnik, profesor Trnavskej univerzity a autor odborných prác JÁN JOZEF RENDEK, spoluzakladateľ uhorskej i slovenskej právnej komparatistiky (270. výročie).

30. 3. 1943 – V Trnave sa narodil muzeológ, historik a publicista PETER HORVÁTH, zakladateľ a dramaturg Trnavských dní, zostaviteľ prvého slovníka trnavského nárečia, autor mnohých muzeálnych expozícií a výstav a Čestný občan Trnavy (75. narodeniny).

31. 3. 1998 – Vláda prerokovala územný plán rozvoja Trnavského kraja (20. výročie).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené