novinky z radnice

2. 4. 1993 – V Bratislave umrel literárny historik, editor a prekladateľ JOZEF AMBRUŠ, ktorý dlhé roky žil v Trnave (25. výročie).

5. 4. 1933 – V Trnave sa narodil muzikológ, redaktor a publicista MARIÁN JURÍK, umelecký šéf opery SND a riaditeľ Slovkoncertu v Bratislave (85. výročie).

7. 4. 1613 – V Klobušiciach sa narodil profesor Trnavskej univerzity, jej kancelár a dekan teologickej fakulty FRANTIŠEK TOPOŠ, zostaviteľ a vydavateľ zborníka na poctu prvých bakalárov Trnavskej univerzity (405. výročie).

7. 4. 1818 – V Bratislave umrel trnavský mestský kapitán JOZEF NEUMILLER-UJGYÖRGYI, účastník Martinovičovho sprisahania jakobínov v Uhorsku (200. výročie).

9. 4. 1943 –V Trnave sa narodil pamiatkar, pracovník kultúry a publicista ZDENO ŠIMKO, vedúci mládežníckeho klubu Fortuna v Trnave (75. narodeniny).

10. 4. 1488 – Trnavský mešťan a obchodník PAVOL HOLÝ dostal za preukázané zásluhy od kráľa Mateja zemiansky titul a erb (530. výročie).

10. 4. 2008 – V Ivánke pri Dunaji umrel emeritný biskup a pedagóg PETER DUBOVSKÝ, v rokoch 1991 – 1999 predseda Spolku sv. Vojtecha v Trnave, kde je aj pochovaný (10. výročie).

13. 4. 1323 – Trnavu navštívil uhorský kráľ KAROL ROBERT (695. výročie).

14. 4. 1808 – Na Červenom Kameni sa narodil ovocinár a odborný publicista JÁN NEPOMUK SIEBENFREUD, majiteľ lekárne U zlatého jednorožca a zakladateľ ovocnej záhrady v Trnave, podľa ktorého je pomenovaná odroda slivy (210. výročie).

16. 4. 1948 – V Trnave sa narodil futbalista PETER VALENTOVIČ, hráč Spartaka Trnava, s ktorým získal dva majstrovské tituly (70. výročie).

16. 4. 2008 – V Trnave umrel vysokoškolský pedagóg, dramatik, básnik a odborný publicista MILAN JEDLIČKA, rodák zo Zelenča (10. výročie).

18. 4. 1948 – V Trnave sa narodil pedagóg, šachista a šachový tréner VLADIMÍR HAGARA, nositeľ Uznania za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava (70. narodeniny).

20. 4. 1788 – V Trnave sa narodil kardinál a verejný činiteľ JURAJ HAULÍK, ktorý pôsobil v Chorvátsku. Jeho pamiatku v Trnave pripomína ulica a pamätná tabuľa na rodnom dome (230. výročie).

20. 4. 1943 – V Trnave sa narodil stomatológ, karikaturista, publicista a turista IVAN KOŠICKÝ (75. výročie).

23. 4. 1578 – V Trnave sa narodil dvorný kazateľ palatína Esterháziho, pedagóg, náboženský spisovateľ a kňaz MATEJ HAJNAL (440. výročie).

23. 4. 1863 – V Trnave umrel provinciál františkánov, pedagóg, teológ a filozof PANTALEÓN JOZEF GOLESSENY (155. výročie).

24. 4. 1763 – Vo Veľkých Chlievanoch sa narodil národnokultúrny dejateľ, cirkevný hodnostár a profesor seminára v Trnave JURAJ PALKOVIČ, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva a jeho mecén, vydavateľ básnických spisov Jána Hollého i Bernolákovho Slovára a autor prvého prekladu biblie do bernolákovčiny (255. výročie).

25. 4. 1733 – V Rakúsku sa narodil prírodovedec a profesor Trnavskej univerzity MATEJ PILLER, autor prvej gymnaziálnej učebnice prírodopisu v Uhorsku a tvorca veľkých prírodovedných zbierok (285. výročie).

25. 4. 1993 – V Trnave slávnostne odhalili pamätnú tabuľu spisovateľovi, literárnemu historikovi, prekladateľovi a ev. kňazovi GUSTÁVOVI VIKTORYMU (25. výročie).

26. 4. 1943 – V Trnave sa narodil básnik, ilustrátor a stredoškolský učiteľ MARIÁN DROBNÝ (75. narodeniny).

30. 4. 1728 – V Košiciach umrel trnavský rodák IMRICH MAROTTI, básnik a gymnaziálny profesor (290. výročie).

30. 4. 1943 – V Trnave sa narodila herečka a pedagogička VIERA HLADKÁ-VÁVROVÁ, ktorá pôsobila v Krajovom divadle v Trnave a neskôr na VŠMU v Bratislave (75. narodeniny).

P.R.

 

Zatiaľ nehodnotené