novinky z radnice

Vôňa rozkvitnutých kvetov, sviežosť zelených lúk, vtáčí štebot a lúče slnka prinášajúce definitívny dotyk leta – aj takto možno vnímať máj. Nazývame ho aj mesiacom lásky. Symbolizuje totiž energiu života prinášajúcu radosť, krásu a symbiózu s presahujúcim celkom. Je schopná meniť svet, prekonávať prekážky a v trpezlivosti čakať na správnu chvíľu. No predovšetkým sa dokáže deliť, obetovať a nečakať, že s tým začne až ten druhý. Tam, kde je prítomná, obohacuje, udržuje i dáva životu zmysel.
Máj odkrýva nielen krásu pre naše zmysly, ale je podnetom aj pre našu myseľ a konanie. Vniesť energiu, vôňu a symbiózu do darovanej chvíle. Tak, ako v každej dobe, aj do dnešnej spoločnosti je dôležité priniesť májový vánok dôvery a lásky.

Karel Čapek vo svojej knihe O věcech obecných čili Zóon politikon píše, že „demokracia ako program je optimizmus, láska, srdečnosť, dôvera, životná schopnosť a čulosť, je to činná dôvera, že aj keď veci nestoja dobre, dá sa spolupracovať k lepšiemu...“.

Naša predstava demokracie je zanesená frustráciou a skepsou z reality vlastných sklamaní. Akoby naša láska zostala iba na začiatku a na povrchu zaľúbenia, v ktorom sme vsadili viac na formu, vysnívaný vzhľad a očakávania skôr od iných či systému než od seba. Rýchlosť a množstvo podnetov, ktoré nami prenikajú, vytlačili trpezlivosť nedočkavosťou predstáv o raji na zemi. Tu a teraz, pre mňa.

Tak ako všetko i lásku sme nechali prejsť procesom privatizácie. Chceme ju mať iba pre seba a trpíme jej nedostatkom. No láska, podobne ako demokracia, je projekt spoločný. Nepredstaviteľný bez iných. Obidve sú životným poriadkom, podobne ako príroda prinášajúca radosť i krásu. Nemožno ich izolovať, vlastniť a násilne uplatňovať. Dá sa do nich iba vstúpiť, ochotne prispieť vlastnou krásou, láskou a porozumením. Kvety odtrhnuté iba pre seba, láska nárokujúca si pozornosť či demokracia presadzovaná na úkor poriadku a spravodlivosti vädnú a hynú v akejkoľvek váze či forme.

Ak si chceme skutočne vychutnať radosť zo života, tešiť sa z harmónie spolužitia s ľuďmi i prírodou, je dôležité nanovo vstúpiť do životného princípu lásky a dôvery.

Napriek sklamaniam, bolesti i úzkosti nájdime odvahu vykročiť z uzavretého sveta, seba, médií či obchodných ponúk do reálneho prostredia kvitnúcich stromov, kvetov a konkrétnych medziľudských vzťahov. To je priestor, v ktorom možno autenticky cítiť vôňu, chuť, dotyk i teplo života. Nechajme máj, jeho energiu a dôveru vstúpiť medzi nás.

Pavol Tomašovič

 

 

Vaše hodnotenie: None | Priemerné hodnotenie: 3 (177x hodnotené)