novinky z radnice

Už čoskoro budú môcť Trnavčania aj návštevníci mesta bezpečne prechádzať na bicykli aj po frekventovanej Hlbokej ulici. Ak mestská samospráva získa vo verejnej súťaži dodávateľa, stavba novej cyklotrasy a chodníka pre chodcov by sa mala začať v máji tohto roku.
Nová cyklotrasa z jemnozrnného asfaltobetónu široká dva a pol metra a dlhá takmer 858 metrov plynulo nadviaže na jestvujúci chodník na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri, povedie severným smerom k autobusovej zastávke a prejde cez prvú podestu schodiska k lávke. Za ňou sa prekríži s trasou chodníka a bude pokračovať ďalej až k severnej veži mestského opevnenia. Súčasťou projektu je aj nový vyše 957 metrov dlhý a jeden a pol metra široký chodník pre chodcov. Pôvodný terén v blízkosti oboch chodníkov bude zrekultivovaný a opätovne zatrávnený.

Na štyridsaťdvametrovom úseku, kde sa cyklocesta bude dotýkať svahu pod mestským opevnením, je navrhnutý spevňovací, maximálne jeden a pol metra vysoký zárubný múr. Odvodnený bude trativodom k stromom, rastúcim v jeho blízkosti.

Ďalšou súčasťou stavby bude úprava a preloženie štyroch stožiarov verejného osvetlenia do zeleného pásu za obomi chodníkmi.

 

Zatiaľ nehodnotené