novinky z radnice

Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt Mesta Trnava aj tento rok vypisuje súťaž, v ktorej budú hlavnými aktérmi rozkvitnuté trnavské balkóny, predzahrádky a vertikálna zeleň.

Zeleň v mestách však plní nielen estetickú úlohu. Jej významnými prínosmi sú okysličovanie, zvlhčovanie a ochladzovanie vzduchu, zadržiavanie prachu a hluku. Priaznivé pôsobenie zelene na naše zdravie sa prejavuje aj znižovaním krvného tlaku a odbúravaním stresu. Jednoducho, príroda lieči, a preto by sme ju mali vnášať do našich miest všade, kde to je možné. Mesto Trnava sa môže pochváliť mnohými nadšencami, ktorí rok čo rok úspešne uplatňujú aj na malých plochách balkónov či predzáhradiek svoje záhradnícke umenie.

Víťaz v súťaži o najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna dostane 100 eur, druhý v poradí 70 eur a tretie miesto je ocenené sumou 40 eur. Autor najkrajšie upravenej predzáhradky získa sumu 150 eur, druhé miesto bude odmenené sumou 100 eur a tretí v poradí dostane 80 eur. Za najkrajšiu vertikálnu zeleň čaká súťažiaceho odmena vo výške 120 eur.

Súťažné návrhy treba podávať do 10. októbra 2018. Prihlásiť sa môže každý, stačí len poslať fotografie výsadby balkóna, predzáhradky, múra či plota, pergoly alebo altánku s popínavou zeleňou s menom, adresou a číslom telefónu súťažiaceho.

Prihlášku do súťaže je možné podať osobne v podateľni mestského úradu alebo poslať na adresu Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Trhová 3, 917 71 Trnava. Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt vyhodnotí súťažné návrhy do 10. novembra 2018. Najkrajšie fotografie zverejníme na našej webovej stránke.

 

Zatiaľ nehodnotené