novinky z radnice

Vyše tisícšesťsto štvorcových metrov plôch na viacerých miestach Trnavy sa tento rok má zmeniť na kvitnúcu lúku. Aj keď je v suchej a horúcej trnavskej klíme mimoriadne ťažké zakladať a udržiavať lúčne porasty v dobrej kondícii, mestská samospráva už tretí rok pokračuje v snahe zaradiť sa k svetovým mestám ako napríklad Vancouver, Viedeň, Londýn, New York či Johannesburg a medzi prvými na Slovensku súčasne s bratislavskými mestskými časťami Karlova Ves a Nové Mesto aplikuje v praxi myšlienky manažmentu mestskej zelene priateľskej k opeľovačom.
Kvitnúce porasty letničiek budú tento rok na troch záhonoch na Študentskej ulici, na Tajovského pri zdravotnom stredisku, na Čajkovského a na okružnej križovatke Trstínskej a Cukrovej ulice. Letničky kombinované s dvojročkami a trvalkami majú byť vysiate na Hospodárskej – Zelenom kríčku a Kamennej ceste. Zmesou semiačok kvitnúcich rastlín je už osiaty trojuholníkový záhon na Radlinského ulici v blízkosti Kostola sv. Jakuba.

Takto rozvitol minulý rok záhon lúčnych kvetov na Kamnnej ceste.

Krása rozkvitnutých lúčnych porastov je len jedným z motívov mestskej samosprávy na ich zakladanie. Dôležitým dôvodom je podpora biodiverzity, lebo v porastoch nájdu útočisko rôzne druhy hmyzu, ktorí v nízko kosených trávnikoch neprežijú, drobné vtáctvo a najmä vymierajúce opeľovače – čmeliaky a včely, ktorým sa lepšie darí v zeleni mestských záhrad a parkov než za mestom v poľnohospodárskych monokultúrach ošetrovaných pesticídmi. Dôkazom je aj prekvapujúce zistenie v rámci projektu Mestské včely, ktorý už niekoľko rokov realizuje a šíri po Slovensku Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, že med mestských včiel je chutnejší, čistejší a má silnejšie antibakteriálne účinky.

Ďalším významným dôvodom na zakladanie plôch s menšou frekvenciou kosenia v Trnave je fakt, že nízko kosené trávniky sa v letných horúčavách nedokážu zregenerovať, strácajú schopnosť zadržiavať zrážkovú vodu, ktorá bez úžitku odtečie do kanalizácie, prehrievajú sa a ohrievajú vzduch rovnako intenzívne ako betónové alebo asfaltové plochy.

Trnava rozkvitá už od včasnej jari. Krása záplavy tulipánov, narcisov a krokusov, ktorú obdivovali mnohí Trnavčania na sociálnych sieťach, sa rodila už minulý rok na jeseň, keď mestská samospráva dala vysadiť na mnohých miestach mesta vyše 75 500 cibúľ jarných kvetov.

V týchto dňoch vrcholia prípravy výsadby mobilnej zelene aj záhonov v centre mesta, kde sa opäť môžeme tešiť aj na nové kombinácie kvetov a farieb. „Prvé lastovičky“ výsadby sa už objavili v podobe závesných kvetináčov. Väčší a bohatší ako kedykoľvek predtým má byť aj mobilný záhon na Trojičnom námestí, o ktorom čoskoro prinesieme podrobnejšie informácie.

Foto: J. Garaiová
pixabay.com

 

Zatiaľ nehodnotené