novinky z radnice

Návrhy na kultúrne podujatia, na rozličné formy sociálnej pomoci či na úpravu verejných priestorov – to je výsledok stretnutí aktívnych občanov podieľajúcich sa na Participatívnom rozpočte pre Trnavu v roku 2018.

Participatívny rozpočet spája ľudí, ktorí majú chuť a energiu meniť veci k lepšiemu a zároveň majú predstavu o tom, ako môžu premeniť svoje vízie na skutočnosť. Ich stretnutia na trnavskej radnici boli zamerané najmä na tri oblasti: kultúru a šport, sociálne témy a verejný priestor a zeleň. S podnetom mohol prísť mohol ktokoľvek, domáci obyvatelia i „netrnavčania“, ktorým záleží na tom, ako vyzerá a čo ponúka naše mesto.

O rozmanité nápady nebola núdza. Viete si napríklad predstaviť, že by v centre mesta pribudol zvonček, s ktorým by ste si symbolicky pre šťastie mohli zacingať? Alebo že by niekde svoj domov našli túlavé mačky? Alebo že zeleňou ožijú už dlhé roky nevyužívané sídliskové vnútrobloky? Že mesto Trnava vďaka modernému informačnému systému priláka množstvo nových turistov? Že ľudia bez domova nájdu pracovné uplatnenie? To je len náčrt niekoľkých občianskych projektov, s ktorými sa verejnosť bližšie zoznámi na jeseň a rozhodne o tom, ktoré z nich sa majú zrealizovať. Občania Trnavy dostanú do schránok hlasovacie lístky, aby podporili štyri až šesť im najsympatickejších projektov a zadaní. Hlasovať budú môcť aj elektronicky prostredníctvom online formuláru.

Do priebehu participatívneho rozpočtu týmto spôsobom opäť vstúpi aj verejnosť, ktorá môže rozhodnúť, kam nasmerovať časť našich daní. Na víťazné občianske projekty sa z mestského rozpočtu prerozdelí suma 50 tisíc eur (maximálne 5 tisíc eur na jeden projekt).

Novinkou tohtoročného Participatívneho rozpočtu pre Trnavu je ďalších 150 tisíc eur vyčlenených na tzv. investičné zadania, ku ktorým môžu patriť napríklad úpravy chodníkov, detských ihrísk či parčíkov do výšky 50 tisíc eur. Projekty i zadania, ktoré verejnosť odhlasuje, sa budú realizovať v roku 2019.

Na Slovensku nie je stále samozrejmé, že samospráva prizve občanov k rozhodovaniu o verejných financiách. Trnava patrí k pár výnimkám, a tretím rokom je príkladom toho, že sa toho netreba báť. V minulosti vďaka participatívnemu rozpočtu v Trnave pribudli v parkoch piknikové stoly, šachové stoly s taburetkami, zorganizovali sa viaceré kultúrne a športové podujatia, pribudlo petangové ihrisko, vzniklo DVD a kniha s rozprávkami žiakov základných škôl a mnoho ďalšieho. Vďaka participatívnemu rozpočtu má každý jeden nápad, čo v meste zmeniť alebo urobiť, šancu dostať zelenú. Viac informácií na stránke: www.pr.trnava.sk.

(lev)

 

Zatiaľ nehodnotené